seninbankan

türkü ile şarkı arasındaki benzerlikler farklar

türkü ile şarkı arasındaki benzerlikler farklar

“Şarkı” bir divan nazım biçimi. Türkü de halk edebiyatında kullanılan bir biçim.

türkü, türkî’den geliyor, türk’e ait olan, türk usülü anlamında.
şarkının da benzer şekilde şarkî’den geldiği söyleniyor. ama bunun şüpheli olduğunu düşünüyorum. biraz ‘türkü türke, şarkı şarka aittir, türkü bizim özümüz şarkı ise başka milletlerden aldığımız şeylerdir’ havası var.

ayrıca şarkı diye türkmenlerin kullandığı bir saz çeşidi varmış zamanında. bu da şarkî etimolojisinin doğru olmadığını gösterebilir.

tabi bugün şarkı, ingilizcedeki song gibi genel manada kullanılıyor. pop şarkısı deyince kimsenin aklına meyanı nakaratı olan bilmemne vezninde yazılmış bir şiir gelmiyor elbette. ama yine de halk şarkısı yerine türkü demek tercih ediliyor. demek ki eskiden beri gelen ayrım halen devam etmekte.

Sözlükte;                                                            İstanbul’u Çok Sevenler Fırsatlara Buyursun

Türkiye’nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirlerinin her çeşidini göstermek için, en çok kullanılan ad “türkü”dür. Türkü kelimesinin, Türk adının sonuna, ilgi eki olan “i” ekinin getirilmesiyle ortaya çıktığı anlaşılır. Türki: Türk’le ilgili, Türk’e özgü anlamında kullanılır.

Kendine özgü ve değişik ezgilerle söylenen türkü zamanla anonimleşen bir nazım biçimidir. Türküler ana dörtlüklerle, onu izleyen nakaratlardan oluşur. Türkülerdeki dörtlüklere (üçlük veya ikilik de olabilir) “bent” adı verilir. Nakaratlar ise halk dilinde bağlama ve kavuştak olarak adlandırılır. Kavuştaklar her ezgiden sonra tekrar edilen ikilik (ya da daha çok) dizelerdir.

Türkünün belli bir şekli yoktur. Bir koşma, bir semai, bir destan ya da herhangi bir halk şiiri türkü ezgisiyle söylendiğinde türkü olur. Bu yüzden türkü tipinin en belirgin özelliği “melodisidir”. Türküler yukarıda saydığımız nazım biçimlerinin aksine hece vezninin her kalıbıyla söylenir. Yani hece sayısı itibariyle bir sınırlama olmaz.

Türkülerin büyük çoğunluğu anonimdir ya da ağızdan ağza söylenirken söyleyeni kaybolmuştur. Türküler bu şekilde halkın malı olurlar. Türküler çoğu kez, bir doğa olayı ya da bir kahramanlık karşısında doğar ve yayılırlar. Türküler, doğdukları bölgenin özelliklerini koruyamazlar. Taşındıkları bölgelerde kişilerin, yer adlarının, hatta konuların bile değiştiği görüldüğü için, nerde doğduklarını saptamak güçleşir.

Mahmut Ragıp Gazimihal, ezgilere göre usulsüz ve usullü türküler olarak iki ayırım yapar. Usulsüz olanlar; divan, bozlak, koşma, hoyrat ve Çukurova’yı içine alan uzun havalardır. Usullü olan türküler grubunda ise genellikle oyun havaları yer alır ki bunlara Konya’da oturak havası, Urfa’da kırık hava adı verilmektedir.

Ezgilerine göre türküler:
—Usullü (Oyun havaları)

—Usulsüz (Uzun Havalar)

Türklerde işlenen konulara göre de sınıflama yapan yazarlarımız vardır. Konularına göre türküler:

—Ninniler

—Çocuk türküleri

—Doğa türküleri

—Aşk türküleri

—Kahramanlık ve askerlik türküleri

—Tören türküleri

—İş türküleri

—Karşılıklı türküler

—Ölüm türküleri

—Oyun türküleri

—Tabiat ve hayvan türküleri

—Zeybek ve derebeyi türküleri

—Cinayetler ve acıklı olaylarla ilgili türküler

—Güldürücü türküler

—Yemek ve yiyecekle ilgili türküler.

Yapılarına göre türküleri sınıflandıran yazarlar da türkülerin bent kavuştaklarını göz önünde bulundurmuşlardır. Bu tür sınıflama şöyledir:

—Bentleri dörtlüklerle kurulan türküler

—Bentleri üçlüklerle kurulan türküler

—Bentleri beyitlerle kurulan türküler.

—Mahlasa göre türküler.

—Yöreye Göre türküler. Kalın metin

Şarkı
Divan şiirine Türkler tarafından katılmış bir nazım şekli.Besteyle okumak için yazılmıştır.Bestelenmek amacıyla yazıldığı için 3-5 dörtlük arası değişir. Yeni edebiyatımızda Yahya Kemal Beyatlı,bu türü ustalıkla kullanmıştır.Aruz ölçüsünün her kalıbı kullanılır.Dörtlüklerden kurulan musammat da denebilir.Murabbaya benzer.5 ya da 6 dizelik bentlerden de oluşabilir.Üçüncü dizeye miyan, dördüncü dizeye nakarat denir. Aşk, sevgili, ayrılık, içki ve eğlence konularında yazılır. Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim’dir.Lale Devri’nde ise en önemli temsilcisi Nedim’dir.En çok şarkıyı Enderunlu Vasıf yazmıştır.

Müzikte, türkünün karşıtı olarak, Şarktan gelen,doğuya ilişkin,özgü,tarzında anlamında kullanılır.

Dörder mısralık 2-5 bendden meydana gelir. Birinci bendin 2. ve 4., öbür bendlerin yalnız sonuncu mısraları hiç değişmeden tekrarlanır.

Şarkının ilk örneklerine,Divan edebiyatımızda,11. yüzyılda rastlanır.Bu edebiyatımızda şarkı özellikle18. yüzyılda,Lâle Devri’nde çok gelişmiştir.Divan edebiyatının en büyük şarkı şairiNedim’dir.Halk edebiyatında da şarkı türünde eserler veren şairler yetişmiştir.

Yahya Kemal de bu türde edebiyatımıza güzel örnekler kazandırmıştır.
Şarkı’nın Özellikleri [değiştir]Dört dizelik bentlerden oluşur. Şarkının uyak düzeni şöyledir: abab, cccb, dddb… Tekrarlanan dizeye nakarat denir Eğer bendin son dizesi aynen tekrarlanırsa buna murabba-i mütekerrir denir. Bent sayısı 2-5 arasında değişir. Felsefi konular ve aşk konusu işlenir.şair son dizede mahlasını kullanır.89 comments

Write a comment
 1. adrian
  adrian 16 Mayıs, 2013, 15:46

  yav hehe

  Reply this comment
 2. kaan
  kaan 15 Mayıs, 2012, 15:37

  almeyda sen 5. sınıfamı gidiyosun aynı yeri benimde yapmam gerekiyo

  Reply this comment
 3. gizem
  gizem 14 Mayıs, 2012, 20:37

  ben ödevimi bakmak istedim
  bir kaçına baktım sonra devamını ben getirdim

  Reply this comment
 4. seda
  seda 7 Mayıs, 2012, 21:16

  çok uzun ya ödeve yazacaktım

  Reply this comment
 5. ömer
  ömer 7 Mayıs, 2012, 14:53

  alalalhım yorumlara bak ama azxda olsa ısıme yaradı

  Reply this comment
 6. Feyk
  Feyk 2 Mayıs, 2012, 19:24

  çok bir şey yok beğenmedim daha doğrusu

  Reply this comment
 7. mehmet
  mehmet 2 Mayıs, 2012, 18:04

  malll

  Reply this comment
 8. ali
  ali 2 Mayıs, 2012, 18:03

  kakslar hadi verin şuna bir cevap

  Reply this comment
 9. seval
  seval 2 Mayıs, 2012, 16:40

  bana ödev için lazım ç.k. sayfa 155 5. etkinlik konu TÜRKÜLER DOLUSU…….
  yaaaaaaaaaaaaaaaa.

  Reply this comment
 10. mihrican
  mihrican 1 Mayıs, 2012, 14:35

  türkü duygu düşünce mutluluk vb duygulara göre yazılır şarkı is isteğe göre yazılır

  Reply this comment
 11. ismail
  ismail 1 Mayıs, 2012, 12:09

  herkez dogru söylüyor

  Reply this comment
 12. MESSİ
  MESSİ 26 Nisan, 2012, 21:01

  sf 155 5. etk 5. sınıf

  Reply this comment
 13. MESSİ
  MESSİ 26 Nisan, 2012, 21:00

  Türkçe sf. 155 teki 5. etkinlikte işime yaradı tüm 5’lere öneriyorum ve site kurucularına teşekkür ediyorum

  Reply this comment
 14. Ceyda
  Ceyda 26 Nisan, 2012, 11:03

  BeN 5. SıNıFa qiDiyoRuM. KitaBınıZ HakkıNda da bRz BiLqi VeRiRmiSİnİz?!

  Reply this comment
 15. aybike
  aybike 25 Nisan, 2012, 21:30

  konunun ismi türküler dolusu

  Reply this comment
 16. aybike
  aybike 25 Nisan, 2012, 21:29

  çal kit 155 de gerekli bu

  Reply this comment
 17. bermal
  bermal 23 Nisan, 2012, 12:35

  kıcık aldım

  Reply this comment
 18. bermal
  bermal 23 Nisan, 2012, 12:34

  nakadar pis bir siteymiş

  Reply this comment
 19. bermal
  bermal 23 Nisan, 2012, 11:48

  hepiniz doğru diyorsunuz arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor

  Reply this comment
 20. ali
  ali 22 Nisan, 2012, 15:27

  aradığım şey yok

  Reply this comment
 21. eda
  eda 19 Nisan, 2012, 21:32

  bende çk sf 155 için açtım

  Reply this comment
 22. mustafa
  mustafa 19 Nisan, 2012, 20:55

  şiirin adı türküler dolusu

  Reply this comment
 23. mustafa
  mustafa 19 Nisan, 2012, 20:53

  bende türkçe çk 155.etkinlik için bu sıteyi açtımmmm!!!!!!

  Reply this comment
 24. kasım
  kasım 19 Nisan, 2012, 19:38

  türkülerin benzerlikleri neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee vevaapppppppppppppppp bı bekliyorumsa

  Reply this comment
 25. necla
  necla 18 Nisan, 2012, 19:22

  hiç bir şey anlamadım

  Reply this comment
 26. dilan
  dilan 18 Nisan, 2012, 18:04

  eeeeehhh iyi

  Reply this comment
 27. fatmanur
  fatmanur 17 Nisan, 2012, 21:39

  güzel bence

  Reply this comment
 28. erdem
  erdem 17 Nisan, 2012, 10:34

  ye bu insanlar neler neler yazmış qrdeş yaa :)

  Reply this comment
 29. erdem
  erdem 17 Nisan, 2012, 10:32

  bence malca bişşeyyy

  Reply this comment
 30. hasan
  hasan 16 Nisan, 2012, 21:56

  bence güzel anlatılmış begendim .

  Reply this comment
 31. ela su
  ela su 16 Nisan, 2012, 20:15

  güzel ama şarkı ile ilgili bişey yok berbet bişey :))))

  Reply this comment
 32. gtavcmd
  gtavcmd 16 Nisan, 2012, 19:43

  beyler bende türkçe kitabında odevim ayrıca ben selmaya katılıyorum:)))))

  Reply this comment
 33. muhammet
  muhammet 16 Nisan, 2012, 18:45

  sanane

  Reply this comment
 34. sa€€t
  sa€€t 16 Nisan, 2012, 18:42

  türk çe çalışma 155 5, etkinlik help me

  Reply this comment
 35. berkan
  berkan 16 Nisan, 2012, 15:31

  Bencede Deniz sana ve diyer yorumculara da katılıyorum.

  başka birşey yazmaz i stiyenle yada şiir okumak

  Reply this comment
 36. deniz
  deniz 16 Nisan, 2012, 15:25

  çok kötüydü noktadan sonra küçük harfle başlamıştı. Hiç bir cümle türkü veya şarkıyla ilgili değildi.

  Reply this comment
 37. Buğra
  Buğra 12 Nisan, 2012, 21:40

  çok güzel türkçe çalışma kitabı sayfa 155′in 5. etkinliğini yaptım yaaaaaaaaaaaaaaa o bana yeter bu siyeyi herkese tavsiye ederim bende baktım ama bakmasak bile kendimiz tahmin edebiliriz arkadaşlar :)
  evet güzel ama şarkı ile ilgili çok bir şey yok beğenmedim:(

  Reply this comment
  • öğrnc
   öğrnc 26 Nisan, 2012, 20:31

   aynen sen nası yazdın???????? (katılıyorum sana güzel site değil senanın sorusuna da c diyorummm)) bu arada 11111111111111111111111111111111111111111111111

   Reply this comment
 38. ilayda
  ilayda 12 Nisan, 2012, 20:12

  sera benim ödevim de seninkinin aynısı

  Reply this comment
 39. yağmur
  yağmur 11 Nisan, 2012, 21:36

  abi evet ağlığcam ıhı ıhı ıhı

  Reply this comment
 40. muhammet
  muhammet 11 Nisan, 2012, 21:34

  yaaa aynen sen kimsin

  Reply this comment
 41. muhammet
  muhammet 11 Nisan, 2012, 21:33

  ödev içi bir saatir arıyorum ama yok bende almina serayla söylediklerini diyorum 5. sınıf öğrencisiyim 155 5.etkinlik ayyyyyy bu ödev beni öldürücek deliriyorum

  Reply this comment
 42. sonay
  sonay 11 Nisan, 2012, 18:02

  valla çok işime yaradı sağolun ya

  Reply this comment
 43. $£N@
  $£N@ 11 Nisan, 2012, 14:55

  yaaa bu siteyi yapanın allah belasını ……….. . o boşluğa istediğinizi yerleştirin ,
  şıklar
  A) versin
  B)vermesin
  C) hiçbiri

  Reply this comment
 44. sudenur
  sudenur 11 Nisan, 2012, 09:45

  bende türkçe ç.k. 155 için lazım

  Reply this comment
 45. Sera
  Sera 10 Nisan, 2012, 23:41

  arkadaşlar ben 5. sınıf öğrencisiyim ve benimde türkçe ç.k. sayfa 155 5. etkinlik şiirin adı TÜRKÜLER DOLUSU mu?

  Reply this comment
  • $£N@
   $£N@ 11 Nisan, 2012, 14:13

   seracım bende orada kaldım türkçe ç.k.sf= 155 5.etkinlik şiirin adı TÜRKÜLER DOLUSU aynı yerde kalmışız.

   senin face var mı

   Reply this comment
 46. hakan
  hakan 10 Nisan, 2012, 20:14

  bende onun için yazacaktım doğukan ama kısa kısa buldum ilk baştan ortalara doğru yaz.teşekürler

  Reply this comment
 47. doğukan
  doğukan 10 Nisan, 2012, 19:58

  türkçe 155 5. etkinlik yardım edin

  Reply this comment
 48. Aleyna
  Aleyna 10 Nisan, 2012, 19:56

  ya bence çok güzel şeyler yazmışlar ama bazıları gereksiz ve eksik kalmış…….

  Reply this comment
 49. almeyda
  almeyda 10 Nisan, 2012, 19:24

  çok güzel türkçe çalışma kitabı sayfa 155’in 5. etkinliğini yaptım yaaaaaaaaaaaaaaa o bana yeter bu siyeyi herkese tavsiye ederim bende baktım ama bakmasak bile kendimiz tahmin edebiliriz arkadaşlar :)

  Reply this comment
 50. SELMA
  SELMA 10 Nisan, 2012, 15:01

  biraz güzel ama yinede işime yaradı türkçe çalışma kitabı 155 ten 5. etkinliği yaptım ya o bana yeter

  Reply this comment
 51. janpiyer
  janpiyer 9 Nisan, 2012, 20:06

  banada lazım türkü ile şarkınınbenzerlik ve farklılıkları

  Reply this comment
 52. derya
  derya 9 Nisan, 2012, 17:42

  bana lazım türkü ile şarkının farklılıkları ve benzerlikleri ne olur yorum yapın ödev için gerekli….

  Reply this comment
 53. ece
  ece 7 Nisan, 2012, 14:43

  evet doğru diyorsun almina

  Reply this comment
 54. almina
  almina 5 Nisan, 2012, 19:10

  evet güzel ama şarkı ile ilgili çok bir şey yok beğenmedim

  Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*