Çarşamba , 30 Kasım 2022

Çizgilerin Diliyle Sanat Akımlarının Tanımları

* ÇİZGİLERİN DİLİ — SANAT RUHUN GIDASIDIR  *

 

*** NATURALİZM ***
Bir şeyi tabiatta olduğu gibi görüp ,o biçim göstermeye çalışır. Natüralist bir ressamın çizdiği resim fotoğraftan farksızdır. 

*** YENİ EMPRESYONİZM ***
Bir şeyin tıpkısını çizmeye değil, o*** RESİM SANATINDA *** Çağımızın çeşitli görüşleri
nin bize verdiği izlenimi (empresyonu) belirtmeye çalışır. Resim daha çok benek şeklinde noktalarla ifade edilir.

*** EKSPRESYONİZM ***
Empresyonizme karşıt olarak ortaya çıkmış, duygu yerine anlamı arayan bir yol tutmuştur. Ekspresyonist ressamlar bir şeyden kendilerinin anladıkları anlamı belirtmeye çalışmışlardır.

*** FÜTÜRİZM ***
Geçmişe, bugüne ve geleceğe (“fütür”e) ait duyguları aynı zamanda anlatmaya çalışan bu sanat akımı her şeyi çeşitli cepheleriyle bir arada vermeyi gözetir. 

*** KONSTRÜKTİVİZM ***
Bir cismin dış görünüşü yerine iç yapısını (“konstrüksiyon”unu) esas olarak alır, bunu çeşitli düzeyler halinde belirtmeye çalışır. Bu resim tarzında geometrik şekillerle ahenk başta gelir.

*** KÜBİZM ***
Her şeyi kübler,dikdörtgenler ve geometrik şekiller halinde görmeye, bu şekilller arasında renk, desen ve çizgi ahengi (uyumu) yaratmaya çalışır.

*** PLANETARİZM ***
Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın bir gezegen (planet) olduğunu her konuda hatırlatmaya çalışır. Resim bu kompozisyon çerçevesinde ifade edilir. 

*** PÜRİZM ***
Her şeyin saf (pür) şeklini arar. Bu görüşe uygun olarak çizilmiş bir cisimin resminde, konu son derece yalın ve sade hale getirilerek ifade edilir.

Resimler ile ilgili sizlere bir şeyler söylemek isterken, aklıma meşhur bir kısacık fıkra geldi. İsterseniz yeri gelmişken onu da burada sizlere nakledeyim.
Meşhur İspanyol ressam Pablo Picasso bir resim sergisi açar, sergiye çok sayıda davetli ziyaretçi gelir. Ziyaretçilerden bir tanesi ünlü ressamın yanına gelir ve ikisi arasında şöyle bir konuşma geçer. Üstadım, resimleriniz çok güzel, fakat şu sol taraf da bulunan mavi renkli tablonuzun altında balık yazıyor,fakat tabloda çizmiş olduğunuz balığa hiç de benzemiyor der ziyaterçi. Bunun üzerine ünlü ressam Picasso ziyaretçinin elinden tutarak, tablonun yanına götürür. Sayın misafirim bu gördüğünüz tablodaki balık elbet de değil, …………………..BU BİR BALIK RESMİDİR!
Sizlere bol bol sevgiler ve saygılar sunarım, efendim….

 

Hakkında necipkoni

Burada sizlerle firsat buldukca çesitli belgesel konuları paylaşmak, gerekirse fikir alış verişi yapabilmek şeklinde olacaktır...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir