https://juragankomik.com
Cumartesi , 13 Nisan 2024

Tag Archives: devlet şeffaflık

Sosyal Medyanın Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkisi

Teknolojisinin en çok dikkat çeken bölümü olan sosyal medya ile toplumsal sistem arasında iki yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Toplumsal hayatı dönüştüren sosyal medya, toplumsal hayattaki dönüşümden de etkilenmektedir. Sosyal ağların etkisinin sürekli olarak artması kamu yönetimini de etkilemiştir. Yurttaşlar sosyal medya araçlarını kullanarak kamu hizmetlerinden yararlanmanın ötesinde yönlendirici konuma geçmişlerdir. Birleşmiş Milletler’in 2010 yılı araştırmasına göre giderek artan sayıda devlet birkaç yıl öncesine kadar mevcut olmayan online diyalog imkanını yaratarak, online içerik ve e-hizmetleri geliştirerek yurttaş ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele etmektedir. Portallar bu nedenle daha da entegre bir yapıya kavuşmuştur. Hemen hemen herkes için bilgiye ve e-hizmetlere ulaşmak eskiye göre çok daha kolaylaşmıştır. Bu özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Az gelişmiş ülkeler sosyal ağlar ve video paylaşımı da dahil olmak üzere online uygulamasını birleştirmek için çalışmaktadır. Sosyal medya uygulamalarının en tartışmalı ve en çok ilgi çeken parçası sosyal paylaşım siteleri olmuştur. Broek, Frisen, Huijboom ve Punie, sosyal …

Devamı »