Etiket: Erdem Arslanoğlu

ELFÜ’N-NEHAR VE’N-NEHAR

Zaman-ı kadimde Keşmir memleketinin hâkimi Turan Bey’in hayret-bahş( iki isimden oluşan Farsça bileşik sıfat ) cihan Ferahruz isminde bir erkek ve Ferahnâz namıyla bir de kız evlâdı olup şehzade-i civan-baht( iki isimden oluşan Farsça bileşik sıfat )  envai fezail ve kemalât-ı insaniyye ile muttasıf genç bir kahraman-ı nadirü’z-zaman hem-şiresi( Farsça ön ek ‘daş-deş’ anlamı katar […]