seninbankan

Tag "Erdem Arslanoğlu"

Back to homepage

ELFÜ’N-NEHAR VE’N-NEHAR

Zaman-ı kadimde Keşmir memleketinin hâkimi Turan Bey’in hayret-bahş( iki isimden oluşan Farsça bileşik sıfat ) cihan Ferahruz isminde bir erkek ve Ferahnâz namıyla bir de kız evlâdı olup şehzade-i civan-baht( iki isimden oluşan Farsça bileşik sıfat )  envai fezail ve

Read More