Çarşamba , 29 Ocak 2020
Home » Tag Archives: medya nedir

Tag Archives: medya nedir

Sosyal medya, haberi tüketenleri etkin hale getirdi

Sosyal medyanın da tabi kendisine özgü gündem belirleme, insanları etkileşime sokma, bunlardan sonuçlar üretme gücü var ama bu inanılmaz, ulvi bir şey de değil.’ Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezih Orhon, sosyal medyanın seçimlerde gündemin oluşmasına katkıda bulunacağını, belli insanların kafasında belli soru işaretlerinin oluşmasına neden olacağını, bazı şeylerin tartışılmasına katkısının olacağını belirterek, “Ama etkilemek, eyleme geçirmek, bir oyu belirlemek, var olan fikri değiştirmek, yani kamuoyunu belirleme konusunda gücü yok” dedi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Orhon, medyanın insanları etkilemek, eyleme geçirmek, kamuoyunu belirleme gibi bir etkisinin bulunmadığını öne sürdü. İnsanların medyaya güvenmediğini söyleyen Prof. Dr. Orhon, “Türkiye’de bugüne kadar yapılmış çalışmalar bir somut durumu kanıtlıyor. Nedir? İki temel kavram üzerinde çok belirgin tespitler var. Bir tanesi gündem belirleme, diğeri de kamuoyu. Tarihsel olarak baktığınızda medyanın Türkiye’de gündemi belirleme rolü var. Yani yolsuzluk, internet konuları falan. Bunları gündeme kim atabiliyor? Medya atabiliyor. İşte sütunlarında, manşetlerinde yer veriyor. …

Devamı »

Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Birbirini Nasıl Besliyor?

geleneksel

İnsanlar arası iletişim; bilgi, duydu, düşünce, tutum ve kanallarla davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişkileme yoluyla bir insandan (insanlardan) diğerine (diğerlerine) bazı oluklar kullanarak ve değişim amacı ile aktarma sürecidir. İletişim kurmadaki temel amacımız karşımızdaki kişiye anlaşılabilir mesajlar göndermek ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında değişiklikler yaratmaktır. Medyanın çıkış noktası da aslında mesaj verdiğimiz kişinin tutum ve davranışlarında değişiklikler yaratma isteğinden gelmektedir. İnsanların varoluşlarından itibaren gereksinim duydukları bir içgüdü olan ‘’iletişim kurma ‘’ isteğinin temelinde bile tutum değiştirme içgüdüsü yatmaktadır. Medya bunun en kolay yapılabilecek yolu olarak düşünülebilir. Geleneksel medya araçlarından radyo, televizyon, gazete, dergi kitlelere ulaşma açısından kullanılan ve insanların bilgi alma isteklerini karşılayan iletişim kanallarıdır. Bu bağlamda gazeteler ilk ortaya çıkışları itibari ile yereldirler. Ancak taşıdıkları gücün farkına varılması onlara ulus-devletin siyasal sınırları içerisinde birlik ve beraberliği sağlamak üzere ulusal bir dil ile ulusal kimliğin inşası gibi önemli bir misyon yüklenmesine yol açtı. Sonraları aynı misyonu …

Devamı »