Çarşamba , 22 Mart 2023

Tag Archives: tam günyasası nedir

Tam Gün Yasasının Kısmi İptali ve Tabiplerin Serencamı

Anayasa Mahkemesi’nin, kamuda çalışan hekimlerin özel muayenehanelerde çalışmasını yasaklayan 650 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükmünü iptal ettiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Yalnız mahkeme bu kararı sadece söz konusu KHK’nın iptal edilen ilgili maddeleri, ‘Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden’ dolayı iptal etmiş ve bu kararın uygulanmasını 6 ay ertelemiştir. Yani TBMM bu süre zarfında yeni bir madde çıkartabilecek ve doktorlar bu süre zarfında özel muayenehanelerde çalışamayacaklardır. Buna rağmen yüksek mahkemelerin kanun koyucunun kararlarına, hele bunun gibi tüm toplum tarafından destek gören ve herkesin menfaatine olan bir düzenlemeye bu denli rahat bir şekilde engel olmaları hâlâ erkler ayrılığı ilkesinin istenildiği şekilde sistemimize yerleşmediğinin en önemli göstergesidir. Hükümetin en önemli icraatlarından birisi olan ve partili partisiz her kesim tarafından büyük destek gören tam gün yasasındaki bu iptal tabiplerimiz haricinde kimseyi memnun etmemiştir. Hastanelerde döner sermaye marifetiyle ülke standartlarının çok üstünde ücretler alan doktorların hâlâ özel muayenehanelerde çalışma istekleri halkımız nezdinde doktorlar hakkında olumsuz bir imajın …

Devamı »