Etiket: türkü ile şarkı arasındaki benzerlikler

saz

türkü ile şarkı arasındaki benzerlikler farklar

“Şarkı” bir divan nazım biçimi. Türkü de halk edebiyatında kullanılan bir biçim. türkü, türkî’den geliyor, türk’e ait olan, türk usülü anlamında. şarkının da benzer şekilde şarkî’den geldiği söyleniyor. ama bunun şüpheli olduğunu düşünüyorum. biraz ‘türkü türke, şarkı şarka aittir, türkü bizim özümüz şarkı ise başka milletlerden aldığımız şeylerdir’ havası var. ayrıca şarkı diye türkmenlerin kullandığı […]