Perşembe , 16 Eylül 2021

Tag Archives: yunus emre divanı

Yunus Emre Hayatı, Eserleri ve Yaşam Felsefesi

1240-1320 yılları arasında yaşayan Yûnus Emre hayatı, eserleri ve vaz’ettiği değerler sistemiyle Türk-İslâm kültürü açısından fevkalade önemli bir şahsiyettir. Önemlidir, zira o, yanlış bilinenleri yıkıp yeniden inşa eden bütün inkılâpçılar gibi dîvânında vaz’ ettiği fikirleriyle zihinlerde, gönüllerde ve dilde yeniliklere imzâ atmış bir erendir. İnsanı yeniden inşâ etmek! Zamanı âna getirmek, insanlığın fikirlerini, hayâllerini ve rüyâlarını tekâmül ettirmek, insanlığı alçaktan alıp yükseğe taşımak, onu hakka, hakikate hazırlamak, kulluk bilinciyle donatıp Allah’a lâyık olmasını sağlamak! Esasen peygamberlerin ve onların izinden giden Yûnus Emre gibi yetkin insanların misyonu da, insanlığa mirâsı da, budur. Zira, o bizim aşk ve manâ dilimizin kurucusudur da ondan! Biz Yûnus’la dilimizi öğrendik. O bize, sevmeyi, sevgi yoluyla Hakk’a ulaşacağımızı kendi dilimizle öğretti; O bizim aşk ve mânâ dilimiz oldu! Annemizden öğrendiğimiz dile mânâ elbisesi giydirdi. Çocukça konuştuğumuz henüz emekleyen dilimiz “ana dilimiz” oldu. Kendisi aşkın rengine boyananın lisânının da aşkın rengine boyanacağını biliyordu. Nitekim o, gönlü ile …

Devamı »