Salı , 18 Ocak 2022

Halkla İlişkiler Ve Sosyal Medya (1)

Halkla ilişkiler, demokrasiye uygun topluluklara has bir özgünlükte kanaat oluşturma, tasdik, rıza ya da itibar elde etme yoludur. Günümüzde bireylerin   aktif bir şekilde  kullandıkları  internet sayesinde mekan, mesafe gibi algıları değişime uğramıştır. İnternet halkla ilişkiler alanında (tamamen)  olmasa da birçok şeyi değiştirmiştir.

Kurumlar yalnızca işlevsel olan etkili bilgileri internetle sağlamakla kalmayıp aynı zamanda devamlı olarak hedef kitleye iki taraflı iletişim ortamını sağlar.  İnternet üzerinden iletişim sosyal medya imkanları oluşmadan evvel  dengesiz tepkilerin hüküm sürdüğü, simetrik olmayan iletişim modelinin kabul gördüğü bir ortamdı. Sosyal medyanın katılım , açıklık, söz söyleme gibi kullanıcılara sağladığı mekan ve zaman kısıtlaması olmayan imkanları kurumlarla hedef kitle arasındaki iletişimi   tutarlı bir devinimin elde edildiği çift yönlü  asimetrik olmayan bir iletişim ortamı haline getirmiştir. İnternette mesafe ve mekan tanımaksızın  spontane bir şekilde oluşan ağlar, halkla ilişkilerin kanaat oluşturma, güven, tasdik, rıza ya da itibar elde etme yollarının faal, randımanlı ve her şeyden önemlisi ölçülebilir olarak uygulanabildiği iletişim kanallarına dönüşmüştür.

Sosyal Medya ortamları ( ve bloglar, forumlar, interaktif sözlükler, online sohbet ortamları dahil) kullanımı gayet basit, katılıma daima açık internet üzerindeki iletişim ortamlarıdır. Hiç şüphesiz  Sosyal ağ sitelerinin en popülerleri ülkemizde facebook ve twitter’dır. Türkiye’deki Facebook kullanıcı sayısı  29 milyona ulaşmış durumda ve kullanıcıların büyük bir kısmı günlük 1 saatini aktif olarak Facebook üzerinde geçirmektedir. Facebook ve twitter  kullanıcıları çoğunlukla reel yaşamda bir karşılığı bulunan bir olay karşısında hızlı bir şekilde tepki verme eğilimine sahiptir. Twitter kurumlar tarafından anlık iletilerin izleyicilerine  mobil araçlardan bile kolay bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır.

STK’lar Ve Halkla İlişkiler

Sivil toplum, devlet ve insanların arasında uzlaşmacı ve düzenleyici bir vazife içindedir. Bu görevler kapsamında toplu halde hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşabilmek için devlet kurumlarının ve özel firmaların politikalarını etki altına almaya çalışır. Küreselleşmeyle birlikte STK’ların yeni işlevler üstlendiği, sosyal değişimin esas ve birincil aktörlerinden birisi haline geldiği, farklı yapılanmalar içine girerek giderek yaygınlaştığı görülmektedir. STK’lar  muhtelif konular üzerinden kanaat oluşturmak gayesiyle kampanyalar, toplantılar, eylemler, imza kampanyaları gibi halkla ilişkiler yöntemlerini kullanmaktadırlar. STK ların başarılı olabilmesi için medya desteği şarttır.  Medya desteği olmadığı için stkların çalışmaları geniş  kitlelere ulaşamamakta kamuoyunun dikkatini maalesef çekememektedir. Bu çalışmalar medyada yer bulduklarında ise   abartılı, ve olumsuz bir şekilde anlatılmaktadır. Sosyal ağların getirdiği teknolojik imkanlar ise halkla ilişkiler noktasındaki engellerin ve kısıtlamaların çoğunu ortadan kaldırmaktadır.

Sosyal medyanın getirdiği imkanlar stk ların ulaşamadığı, ulaşmakta zorluk çektiği hedef kitleye ulaşabilmelerini, çok kolay bir şekilde eyleme geçebilmelerini, iletilerini yayabilmelerini sağlamıştır. STK ların hedef kitleleri  gönüllüler, profesyoneller, uzmanlar, danışmanlar, ulaşmak istedikleri sponsorlar, ulaşmak istedikleri birey ve gruplar, siyasi kişiler, yerel yöneticiler, yardımseverler diğer ulusal ve uluslararası stk lar, ulusal ve yerel medyadan oluşmaktadır.

STK lar geleneksel medyanın ilgisizliği karşısında sosyal ağlarda profiller açarak ve medya mensuplarıyla, hedef kitleleriyle direkt iletişime geçebilmektedir. Sosyal ağ sitelerinde ve interaktif ortamlarda birbirleriyle iletişime geçebilmekte, görüşlerini, önerilerini paylaşabilmektedirler. Ayrıca sivil toplum örgütünün mesajını hızlı bir şekilde sosyal ağlara yayabilmektedirler. STK lar halkla ilişkilerde sosyal medyayı yapacakları etkinliklerin duyurulması, davet yapılması, etkinlik gelişiminin aktarılması, Stk yı ilgilendiren konular etrafında kanaat oluşturulması amacıyla kullanmalıdırlar.

Sosyal ağlar kişisel iletişimin ötesinde internetin artık yepyeni bir kamusal alan haline gelmesinin de ispatı niteliğindedir.

Kamusal alan özelliğini içinde barındıran Sivil toplum kuruluşları da sosyal ağları kullanarak savundukları konuların tartışılmasını, iletilerinin yayılmasını, üyelerinin,  takipçilerinin harekete geçirilmesini sağlamaktadır. ABD’de bulunan ”Fortune’ dergisi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre yardım kuruluşlarının %80’i nin sosyal medyanın önemine inandıkları ortaya çıkmıştır. Kazanç amacı gütmeyen sektörde sosyal medya isimli yapılan ankette ise 300 kuruluş yöneticisinin neredeyse hepsinin sosyal medyayı denediği ortaya çıkmıştır. Ancak kuruluşların %51’i sosyal ağları aktif olarak kullandıklarını belirtmiş, %70’i dış hedef kitlelerle iletişime geçerken  %42’si bağışta bulunanlarla, %41’i medyayla, %30 u ise yasa belirleyecilerle iletişime geçtiklerini belirtmiştir. Ülkeler arası yapılan bir araştırmada yeni medyanın kullanım işlevleri, kurumun asıl görüntüsünü duyurmak, bağış kaynaklarını arttırmak, gazetecilere bilgi akışını sağlamak, halkla etkileşim içine girmek, diğer sivil toplum örgütleriyle iletişim içine girmek olarak sıralanmıştır.

Sivil toplum kuruluşları arasında sosyal medyayı en etkin kullananlar çevreciler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün ulusal ve yerel bazda binlerce sivil kuruluş tarafından çevrecilik hareketi geniş kitlelere ulaşma imkanı bulmuştur. Tabana yayılan ve halkın tepkilerinin de eklendiği çevre hareketleri sosyal medyanın sunduğu imkanlarla daha süratli ve daha kuvvetli bir şekilde örgütlenmektedir. Sosyal ağlar üzerinden yapılan çağrılarla ağaç dikme, çevre temizliği, imza kampanyaları, protesto yürüyüşleri gibi eylemler facebook ve twitter gibi sosyal medya araçları sayesinde ivedilikle gerçekleştirilmektedir.  Halkla ilişkilerde sosyal medyanın kullanımı kuruluşun haberlerini duyurma, çeşitli konular üzerinden görüş beyan etme, ve kanaat oluşturma, kriz dönemlerinde halkla birebir iletişime geçebilme, yeni üyeler kazanma, görünürlülük elde etme diğer kuruluşlarla iletişime geçebilme, imza, eylem ve yardım amaçlı kampanyalara destek sağlama olarak sıralanabilir. Kuruluşlar medyada yer alabilme çabalarını sosyal medya kanallarında göstermelidir. Günümüzde  kuruluşların  Facebook ve twitter sayfalarında hemen her gün düzenli bir şekilde mesajlarını yayınlamaları, sayfa takipçilerini eylemlere davet etmeleri, imza kampanyaları düzenlemeleri  halkla ilişkilere verdikleri önemi göstermesi açısından en önemli kıstastır. Kurumların sürekli artan takipçi sayısı, paylaşılan iletilere gelen yorumlar, beğeniler kurumların gayretlerinin karşılıksız kalmadıklarının kısmi de olsa bir göstergesi olacaktır. Sosyal medyayı doğru ve  aktif kullanan kuruluşlar hedef kitleden gelen geri bildirimlere duyarlı oldukları için hedef kitleyle  iletişimleri  çift yönlü, tutarlı bir devinimin elde edildiği  asimetrik olmayan bir şekilde oluşacaktır.

devam edecek

 

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir