Pazartesi , 30 Ocak 2023

İletişim profesyonelleri için yeni eğitim portalı ve tanı modülü

İletişim profesyonelleri

 geliştirilen yeni eğitim portalı ve tanı modülüyle

beceri ve yeterliklerini test etme ve
geliştirme imkanına sahip olacak
 
İstanbul Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı Avrupa İletişim Profesyonelleri Becerileri ve İnovasyon Programı ECOPSI kapsamında elde edilen bulgular, “işbaşında uygulamalı eğitim” yaklaşımından “bilgi edinimi ve gelişimi” yaklaşımına geçmek için, profesyonel uygulamaları desteklemeye yönelik derinlikli profesyonel eğitim ve geliştirme imkânlarının olduğunu ortaya koydu.
 
ECOPSI Araştırma Ekibi, bu geçişi sağlamak amacıyla, Avrupa çapında iletişim uygulayıcısı rolleri üzerine elde ettiği bulguları kullanarak, “İletişim Eğitimini Geliştirme Portalı” www.p4ace.eu’yu (P4ACE – Portal for Advancing Communication Education) ve aynı adlı “Kendi Kendine Tanı Koyma Modülü”nü geliştirdi. Bir web sitesi olarak geliştirilen www.p4ace.eu, iletişim profesyonellerine şu konularda imkânlar sunuyor: Global iş dünyasında ihtiyaç duyulan ana yeterlikler hakkında bilgi edinmek; günümüzün değişen iş ortamında ihtiyaç duyulan yeterlilikler hakkında görüşlerini anlatan gerçek iletişim uygulayıcılarıyla ilgili vaka analizlerini okumak; eşsiz nitelikteki P4ACE değerlendirme modülü yardımıyla, sahip oldukları yeterlikleri ölçmek ve Avrupa’da seçili ülke ve bölgelerde yeterlikleri geliştirme fırsatları ve yöntemlerini keşfetmek.
 
www.p4ace.euportalında, iletişim profesyonellerinin mevcut bilgi, beceri ve kişisel özelliklerini, Avrupa’daki meslektaşları karşısında değerlendirmesini sağlayan yenilikçi “Kendi Kendine Tanı Koyma Modülü” bulunuyor. Kullanıcılar, bu modül kapsamında ücretsiz olarak 15 dakikalık değerlendirme formunu doldurarak yeterlikleri hakkında bilgi alıyor. Modül, formu dolduran iletişimcilere, güçlü yanlarını ve eğitim alması gereken alanları açıkça ortaya koyan kişiye özel bir rapor sunuyor. Modül, iletişim profesyonellerinin, mesleki gelişim programlarını araştırıp bu programlardan yararlanmalarını sağlamak için oluşturuldu.
 
“Kendi Kendine Tanı Koyma Modülü”, iletişimcilerin görevleri kapsamında yaptıkları işlerin ve bu görevler sırasında gereken niteliklerin sıralandığı ECOPSI İletişim Rol Matrisi’nden yararlanılarak geliştirildi. ECOPSI Araştırma Ekibi, proje sayesinde, matrisi, Avrupa’da görev yapan iletişim uzmanlarının sahip olduğu mevcut yeterlikler ile bu uzmanların gelecekte geliştirmesi gereken nitelikleri de içerecek şekilde genişletebildi. 
 

ECOPSI Araştırma Ekibi’nde yer alan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Okay, portalın önemini vurgulayarak, “Eğitim portalını, her ölçekte şirketteki kurumsal iletişim birimleri ve iletişimciler için büyük değer taşıyan eşsiz bir kendini geliştirme ve eğitim aracı olarak tasarladık. Hazırladığımız modülün pilot testlerini, son birkaç ay içinde bizzat uygulayıcılarla gerçekleştirdik. Sadece hali hazırda devam eden kişisel gelişim programları açısından değil aynı zamanda büyük kuruluşlardaki şirket içi iletişim ekiplerine, gelişim programları tasarlama konusunda doğrudan yardımcı olmak açıcından da çok iyi sonuçlar aldık. Hazırladığımız tanı modülünü daha fazla birey ve şirketin deneyeceğini umuyoruz.” dedi. 

  
Yeni eğitim portalının yolunu açan ECOPSI Araştırma Projesi’nde, İstanbul Üniversitesi (Türkiye), Leeds Metropolitan (İngiltere), Leipzig (Almanya), Rey Juan Carlos (İspanya), Amsterdam (Hollanda) ve Ljublijana Üniversiteleri (Slovenya) ile Avrupa İletişim Direktörleri Birliği yer alıyor. Portalın geliştirilmesini sağlayan 24 aylık yoğun araştırma programı, nicel ve nitel iki yöntemle toplanan verilere dayanıyor: (1) Her yıl gerçekleştirilen European Communications Monitor kapsamında 42 ülkede yaklaşık 2.200 iletişim yöneticiyle yapılan anketler (nicel) ve (2) derinlemesine görüşme ve fokus grup verileri (nitel)
 
Fokus gruplar, 4 rol grubuyla yapıldı: “Üst Düzey İletişim Yöneticisi” (CCO), “Kriz İletişimi Uzmanları”, “İç İletişim Uzmanları” ve “Sosyal Medya Yöneticileri”… Görüşmeler, Türkiye de dahil altı Avrupa ülkesindeki büyük ölçekli kuruluşlardaki 53 iletişim yöneticisi ve profesyoneliyle gerçekleştirildi. Görüşme yapılan kurumlar arasında, Shell, Philips, Henkel, DHL, Sabancı Holding, Sabiha Gökçen Havalimanı, McDonalds, Borusan ve Koç Holding bulunuyor.
               
Yapılan çalışmayla ilgili daha derinlemesine bilgilere ve ek infografiklere  www.ecopsi.org.uk adresinden ulaşılabilir.
ECOPSI Hakkında (ECOSPI – (European Communication Professionals Skills and Innovation Programme)
 
Stratejik iletişimle ilgili Avrupa Birliği tarafından finanse edilen en büyük araştırma projesi ECOPSI (European Comunication Professionals Skills and Innovation Programme), Avrupa’da iletişim profesyonellerinin sahip olması gereken yeterlikleri belirlemek amacıyla yapılan bir araştırma projesi… İki yıllık düzenlenen yenilikçi program, Türkiye, Almanya, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Slovenya’nın iletişim eğitimi ve araştırmalarında öncü üniversiteleri ve Brüksel’deki Avrupa İletişim Direktörleri Birliği’nin (EACD – European Association of Communication Directors) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Proje bu konuda yapılmış ilk program olma özelliğini taşıyor.
İletişim için
ECOPSI Proje Ekibi Üyesi Prof. Dr. Ayla Okay – aylaokay@istanbul.edu.tr

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir