Cumartesi , 13 Ağustos 2022

10-16 Ekim İstanbul Kültür Sanat Etkinlik Bülteni

SEMİNER
 
10 Ekim Pazartesi Saat:18.30
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET: TARİH VE SOSYOLOJİ
Düzenleyen: Mümtaz’er Türköne
Yer: Divan Edebiyatı Vakfı
 

 
SEMİNER
 
11 Ekim Salı Saat:18.30
MEDYA VE SİNEMA SÖYLEŞİLERİ
Düzenleyen: Abdurrahman Şen
Yer: Atatürk Kitaplığı
 
Günümüzde, medya ve sinema topluma şekil veren, yaşama biçimi öğreten birer öğretmen konumunda!
…ve her ortamda da bu öğretmenlik yıllardır tartışılıyor…
Medya ve sinema söyleşileri’nde, medya – sinema ilişkisinin ülkemizdeki işleyişi, bu işleyişin nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiği gibi sorulara cevaplar aranacak… Tartışma zincirine yeni ve gerçekçi halkalar eklenmeye çalışılacak…
Medya ve sinema söyleşileri’nde bu ay öncelikle, (Abdurrahman Şen’in) medyada geçen 36 yılın(ın) birikimi hatıralarla süslenerek  medyaya genel bir bakış sergilenecek…
 

 
SEMİNER
 
11 Ekim Salı Saat:18.30
MUKAYESELİ TEOLOJİ OKUMALARI
Düzenleyen: İsmail Taşpınar
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi
 

 
SEMİNER
 
11 Ekim Salı Saat: 18.30
MODERLEŞMEDEN MODERNLİĞE
Düzenleyen: Besim Dellaloğlu
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği
 
Türkiye önemli bir krizi yaşıyor. Modernleşmeden modernliğe geçişin krizini. Türkiye giderek bir modernleşme ülkesi olmaktan çıkıyor ve iyi kötü kendi modernliğini inşa ediyor.
Bu krizin göstergelerini hem siyasi boyutta hem de gündelik hayatın derinliklerinde yaşıyoruz. Sürecin, “Demokratikleşme”, “Kürt Meselesi”, “Siyasal İslam”, “Başörtüsü Yasağı”, “Vesayet Rejimi” gibi terimlerle tartışabileceğimiz makro boyutları olduğu gibi, “simit sarayları”, “nargile”, “ince belli bardakta çay” gibi kültürel boyutları da var. Türkiye değişiyor. Bu değişimi nasıl yorumlamalıyız? “İlericilik/gericilik”, “doğu/batı”, “yerlilik/evrensellik” gibi bildik çerçevelerle meseleyi anlayabilir miyiz? Benim düşüncem artık bunun pek kolay olmayacağı yönünde. Dolayısıyla daha yeni bir kavramsal çerçeveye ihtiyacımız varmış gibi görünüyor. Ben “modernleşme/modernlik” ekseninde bir okumanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bu seminer programında bunu gerçekleştirmeye çalışacağım.
 

 
SEMİNER
 
11 Ekim Salı Saat: 18.30
HAYATIN BEREKETİ
Düzenleyen: İbrahim Adnan Saraçoğlu
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
 
Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı yaşamın Temel Kuralları:
  1. Uzun sağlıklı yaşam insanın kendi elindedir.
  2. Beslenmede doğru bildiğimiz önemli yanlışlar.
  3. Sonradan kazanılmış hastalıklar nasıl önlenebilir?
  4. Uzun sağlıklı yaşam için uygulanacak kürler.
 

 
SEMİNER
 
11 Ekim Salı Saat: 18.30
KÜLTÜR VE EDEBİYAT DÜNYAMIZDAN PORTRELER
Düzenleyen: Beşir Ayvazoğlu
Yer: Türk Edebiyatı Vakfı
 
Doğumunun 110. Yılında Malik Aksel
Ressam-Eğitimci-Yazar-Koleksiyoner
Ressam olarak özellikle suluboya resimleriyle Türk resim tarihinde silinmez bir yer edinen Malik Aksel, aynı zamanda önemli bir eğitimci, güçlü bir yazar, titiz bir araştırmacı ve sabırlı bir koleksiyonerdi. Türk halk resimleriyle dinî resimleri üzerine yazdıkları kadar yok olmaktan kurtardığı taş baskısı halk resimleriyle de kültürümüze unutulmaz hizmetlerde bulunmuştur.
Beşir Ayvazoğlu, bütün eserlerini yayına hazırladığı, ayrıca bu ay Taksim Sanat Galerisi’nde resimleriyle koleksiyonu sergilenecek olan Malik Aksel’i fotoğraflar eşliğinde bütün yönleriyle anlatacak.
 

 
ÖZEL ETKİNLİK
 
12 Ekim Çarşamba Saat: 18.00
VEFATININ 40. YILINDA ÖMER NASUHİ BİLMEN
Yer: Türk Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
 
Sergi
Belgesel Film Gösterimi
(Portreler Galerisi: Ömer Nasuhi Bilmen)
 
Açık Oturum
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Uzun
 
Konuşmacılar
Prof. Dr. Saim Yeprem
Prof. Dr. Mahmut Kaya
Prof. Dr. Hulusi Yavuz
Prof. Dr. Mustafa Öz

 

 
SEMİNER
 
12 Ekim Çarşamba Saat: 18.30
MÜZİKLİ MAARİF TAKVİMİ
Düzenleyen: Mehmet Güntekin
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
 
Mehmet Güntekin’in hazırlayıp sunduğu Müzikli Maarif Takvimi’nde, “Tarihte Bu Ay” mantığıyla, içinde bulunulan ayın tarihinde musiki dünyamıza doğan ve kaybettiğimiz müzisyenler ile müzikle ilişkisi olan olaylar hatırlatılarak toplumsal hafızamız tarih biliciyle tazelenecek. Konu edilen olaylar ve kişiler hakkında popüler tarih tadında dikkat çekici bilgiler ve anekdotlar aktarılacak. Sahnede kurulacak perdeye, orijinal ve nadide görsel arşiv malzemelerinden oluşturulan power point sunumu yansıtılacak. Anılan müzisyenlerle veya konu edilen olaylarla ilgili müzik eserleri, genç kuşağın önde gelen ses ve saz sanatçılarının icrasıyla seslendirilecek.
 

 
SEMİNER
 
12 Ekim Çarşamba Saat: 18.30
ŞEHİR VE ESTETİK
Düzenleyen: Aynur Can
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi
 

 
ÖZEL ETKİNLİK
 
13 Ekim Perşembe Saat:18.00
İSTANBUL SUFİLERİNİN KAYNAK ŞAHSİYETİ HÜSEYİN VASSAF
Yer: Altunizade Kültür Ve Sanat Merkezi
 
Anma Toplantısı
Şiir Dinletisi
Konser
 

 
SEMİNER
 
13 Ekim Perşembe Saat:18.30
DİVAN ŞİİRİNDE OSMANLI HAYATININ RENKLİ YANSIMALARI
Düzenleyen: Muhammet Nur Doğan
Yer: Atatürk Kitaplığı
 

 
SEMİNER
 
13 Ekim Perşembe Saat: 18.30
TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE MODA
Düzenleyen: Çilem Tercüman
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
 
Moda, genellikle kadın ve kılık kıyafetle birlikte düşünülen; ancak esasında toplumun ve hayatın bütün cephelerini kuşatan etkili bir sosyal olgudur. Bizde telaffuzu Tanzimat yıllarıyla birlikte karşımıza çıkan moda, imparatorluğun bilhassa büyük ve Batı ile sık ilişkiler içerisinde bulunan şehirlerinde kendini gösterir ve “asrileşmek”, “alafranga” hayat yaşamak arzusuyla her geçen gün güçlenerek mekânların dekorasyonundan selamlama usullerine kadar tüm hayatı yeniden biçimlendirmeye başlar. Bu anlamda modayı kadın ve kılık kıyafetle sınırlandırmanın gerek Batılılaşma hareketinin de verdiği imkân ve güçle sosyal hayatımızı derinden etkileyen bir olguyu anlamak gerek gündelik hayatımızı tanımak bakımından ne denli yanlış olduğu açıktır.
Bu toplantılarda, Tanzimat yıllarından erken Cumhuriyet yıllarına dek geçen süre içerisinde “asrilik”, “alafrangalık”, “medenilik” ve “modernlik”ten beslenen moda ve bu güçlü sosyal olgunun toplumsal değişimdeki rolü ve görünümleri tespit edilmeye çalışılacaktır.   
 

 
KONSER
 
13 Ekim Perşembe Saat:20.00
MEĞETİLER KONSERİ
Düzenleyen: Serkan Göçen
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi
 

 
KONSER
13 Ekim Perşembe Saat: 20.00
MEHMET AKÇA KONSERİ
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi
 
Mehmet Akça
 
1967 yılında Bilecik’te doğdu. Müziğe 6 yaşında dedesi Kemani Ahmet Akça ile başladı.
1984 -1988 yıllan arasında İÜ Devlet Konservatuarı’nda Türk Müziği eğitimi aldı. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Korosu’na devam etti.

1990 yılında Bursa’da ilki gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği İpek Ses Yarışması’nda erkekler dalında birinci seçildi.

1991 yılında kurulan Kültür Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na ses sanatçısı olarak atandı. Koronun ilk yıllarında Sanat Kurulu üyeliğinde bulundu. Periyodik konserlerde ve turnelerde solist olarak görev aldı.

1994 yılından itibaren Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda hizmet verdi. Burada da koronun konserlerinde solist olarak sahne aldı. Bu dönemde beste çalışmalarına başladı. 30 eseri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli radyo ve televizyonlarda Türk Müziği programı yapmaktadır.

2003 yılı başında bir süredir üzerinde çalıştığı “Dede Efendi Koleksiyonu” kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser verdi. Aynı yıl içinde Dede Efendi Türk Müziği Topluluğu’nu kurdu. “Bestegül”, “Hazine” ve “Mevlevi Sesler” adlı albümleri hazırladı. Halen görevini Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda ses sanatçısı olarak sürdürmektedir.
Sanatçı Nuran Akça ile evli, Asaf ve Nazlıfer adlı iki çocuk babasıdır.
 

 
 
KONSER
 
13 Ekim Perşembe Saat: 20.00
ERKAN OĞUR – DERYA TÜRKAN KONSERİ
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
14 Ekim Cuma Saat:13.30
MESLEKLER
Düzenleyen: Tiyatro Alkış
Yer: Şile Kültür Merkezi
 
Ormandaki kahramanlarımız okulda meslekler konusunu işlerler ve Panda Bobo ilerde ne olacağına bir türlü karar veremez. Hızlı fare, Büdü, karga seçtikleri mesleklerle eğlenceli ve komik anlar geçirirler. En sonunda Hızlı Fare çocuklarında yardımıyla Panda Bobo’ya yardım eder. Önemli olanın ilk önce öğrenmek olduğuna karar verirler.
 

 
SEMİNER
 
14 Ekim Cuma Saat: 18.30
HATIRATLAR ARASINDA
Düzenleyen: İsmail Küçükkılınç
Yer: Atatürk Kitaplığı
Hatıratlarla 1908 Meşrutiyeti

Hatıratlar, tarihî ehemmiyeti haiz hadiselerin bizzat içinde bulunmuş şahsiyetlerin bu hadiselerin resmî tarih yazımında ve vesikalarda bulunmayan ve kamuya aksetmeyen, mal olmayan cephelerini aydınlatırlar. Böylelikle hem tarihin daha doğru anlaşılmasını hem de rehberlikleriyle ders alınıp benzer hadiselerin vukuuna mani olarak,  devletin ve bireylerin zarar görmemesini temin ederler.

Birbirinden farklı inanç, düşünce ve yaklaşım içinde olan isimlerin yıllar sonra çoğu kez ifşa ve itiraf suretiyle günyüzüne çıkardıkları hatıralar ilginç, sarsıcı ve şaşırtıcı bilgi ve yaşanmışlıklarla tanışmamıza sağlar.

 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat: 20.00
LEYLA’DAN MEVLA’YA
Düzenleyen: Erkan Mutlu
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
 

 
KONSER
                             
14 Ekim Cuma Saat:20.00
YANSIMALAR KONSERİ
Düzenleyen: Şenol Filiz
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi
 

 
KONSER
14 Ekim Cuma Saat: 20.00
BEDRİ AYSELİ İLE SIRA GECELERİ
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi
Bedri Ayseli
1946 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuarı’nda iki yıl öğrenim gördü. 1970 yılında İstanbul Radyo Evi imtihanını kazandı. Aynı tarihlerde İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim gördü.
Üniversite yıllarında ilk plak çalışmasını yaptı 1975 yılında Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorluk, radyo evi ve müzik çalışmalarını birlikte sürdürdü. 17 adet 45’lik plak, 4 adet longplay (uzunçalar) ve 8 adet kaset çalışması olan Bedri Ayseli, evli ve iki çocuk babasıdır. Sanatçı halen müzik çalışmalarını Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak sürdürmektedir.
 

 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat:20.00
TOPRAKTAN TOPRAĞA KONSERİ
Düzenleyen: Nursaç Doğanışık
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat:20.00
TANBUR RESİTALİ MURAT SALİM TOKAÇ
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
 

 
 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat: 20.00
ARAYIŞLAR MUTLU TORUN TRİO KONSERİ
Düzenleyen:  Ali Ulvi Mıhoğlu
Yer: Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
 
Arayışlar
 
Mutlu Torun – Ud
Murat Irkılata – Ses
Yüce Gümüş – Ud/Ritim
Yâsin Özçimi – Ney
Ferruh Yarkın – Ritim
 
Türk Müziğinin tanınmış eserlerini, Mutlu Torun bestelerini, Yunus Emre İlahilerini dinleyeceğiniz bu konserin ikinci kısmında, icra üslubumuzdan ayrılmadan yapılan arayışları ve emprovizeleri de bulacaksınız.
 

 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat: 20.00
AYLA ÇELİK KONSERİ
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
 
Ayla Çelik
İTÜ Devlet konservatuarı mezunu yorumcu söz yazarı ve besteci
Müzikle olan macerasına Melih Kibar ile başladı. Çok sayıda reklam cıngılına sesiyle hayat verdi. Birçok ünlü sanatçıya söz ve beste vererek besteci kimliği ile de müzik dünyasında adını duyurdu. En son Sibel Can’ın albümüne adını veren “Benim Adım Aşk” isimli şarkının söz ve müziği Ayla Çelik’e aittir. Geçtiğimiz yıl televizyonlarda en çok izlenme oranına sahip olan “Yaprak Dökümü” isimli dizide jenerik müziği olarak yayınlanan söz ve müziği Ayla Çelik’ e ait “Bir Dönebilsem” şarkısı uzun süre radyo listelerinde yer aldı.
 

 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat:20.00
MİSTİK NEFESLER KONSERİ
Düzenleyen: Bahtiyar Çakmak
Yer: Yeşilpınar Kültür Merkezi
 

 
ÖZEL ETKİNLİK
15 Ekim Cumartesi Saat: 10.00
ÇİNİ BASAMAKLARI’NDAN ZAMANA YÜRÜYÜŞ SEMPOZYUMU
Yer: Altunizade Kültür Ve Sanat Merkezi
 
Panel
Kokteyl
Çini Sergisi
Lalelerimiz
Belgesel Gösterimi
Türk süsleme sanatlarının en önemlilerinden biri olan Çini sanatının geçmişten günümüze olan serüvenini sizlerle buluşturuyoruz…
 

 
ÇOCUK OYUNU
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.30
DİŞ PERİSİ
Düzenleyen: Koza Tiyatrosu
Yer: Yeşilpınar Kültür Merkezi
 
Yazan: Kadir Gültekin                     
Yöneten: Nurşen Yerlikaya
Verdiği mesaj: Diş sağlığının önemi
Kadir sürekli aburcuburlar ve asitli yiyecekler yiyip içmektedir. Dişlerini kesinlikle fırçalamaz ve dişlerinin taş gibi olduğunu söyleyip arkadaşları ile dalga geçer, bu yüzden arkadaşları ile arası hiç iyi değildir. Görevleri dişlerini fırçalamayan çocukların dişlerini Çürütmekle görevli olan asit canavarları Kadir’in dişlerini çürütmek için harekete geçerler ve Kadir’i yakalayıp dişlerini çürütmeye çalışırlar. Kadir dişlerini bundan sonra düzenli olarak fırçalayacağını söylese de asit canavarları Kadir’i bırakmazlar. Diş perisi durumu görür ve Kadir’in dişlerini asit canavarlarından kurtarır.
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER
Düzenleyen: Tiyatro Alkış
Yer: Ümraniye Atakent Kültür Merkezi
 
Kötü kalpli ve güzelliğine düşkün olan kraliçe, sihirli aynasına her gün ülkenin en güzel kadınının kendisi olup olmadığını sorar. Bir gün ayna ona, Pamuk Prensesin kendisinden daha güzel olduğunu söyleyince sinirlenir ve Pamuk Prenses’i ülkeden uzaklaştırması için sarayın komutanı Kato’ya emir verir.
 
Yolda Pamuk Prensesin yaptığı iyiliklerden etkilenen Kato, Kraliçenin emrinin aksine Pamuk Prensesi sınıra yakın bir yere bırakır ve kaçar. Ormanda Kato’yu aramaya koyulan Pamuk Prenses Yedi Cücelerin eviyle karşılaşır ve çok dağınık olan evi toplar, temizler ve yemek yapar. Yedi cücelerinde sevgisini kazanan Pamuk Prenses artık onlarla yaşamaktadır… Kraliçe ülkenin en güzel kadını olmanın tadını çıkarmaya çalışırken, Ayna bir aksilik olduğunu fark eder ve Kraliçeyi uyarır, çünkü Yedi Cüceler’in evi tam sınırdadır.
Sarayda yaşamasına izin verdiği Karga ile birlikte bir büyü hazırlayan Kraliçe, yaşlı kadın kılığına girerek Pamuk Prenses’e zehirli elma ikram eder, zehirli elmayı alan Pamuk Prenses elmayı ısırır ve bayılır. Artık Pamuk Prensesin uyanması ve yaşaması için tek bir şansı vardır “Onu yürekten seven birinin öpücüğü”…

Grimm kardeşlerin (Jacob Grimm 1785–1863 ve Wilhelm Grimm 1786–1859) en bilinen eserlerinden biridir Pamuk Prenses ve Yedi cüceler, 18 yy. yazılmasının vermiş olduğu pedagojik hatalardan ayıklanmış ve Oktay Şenol tarafından günümüze uyarlanmıştır.

Yazan – Yöneten: Oktay Şenol
Dekor: Emre Paktaş
Kostüm: Kulis Kostüm
Müzik: Oktay Şenol
Kukla Yapım ve Tasarım: Serpil Bilgil
Koreografi: Selin Zeyli
Aranjör: Ayhan Yavaş
Afiş Tasarım: Behçet İlhan
Yönetmen Yard. :Burcu Saraçoğlu, Tan Güneş      

 Oynayanlar
Pamuk Prenses         – Tuğçe Topçu
Kraliçe                      – Didem Aslan
Karga ve Satıcı         – Suat Tanır
Ayna                        – Sibel Akyüz
Kato                         – Oğuz Kuşçu
Prens ve Kral           – Tuncay Tarhan
Cüceleri Seslendirenler ve Oynatanlar
Bilgin                         – Özlem Aygener 
Öfkeli                         – Suat Tanır
Mutlu ve Hapşırık      – Selin Zeyli
Uykucu                      – Oğuz Kuşçu
Keloğlan                    – Tuncay Tarhan
Utangaç                     – Özgür Yıldırım
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
MİNİK DEV
Düzenleyen: İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
 
Annesi ve babası ile birlikte tepelerdeki evlerinde yaşayan minik dev artık yeterince büyüdüğünü düşünmektedir. Yeni yerler görmek ve arkadaşlar tanıyabilmek için gizlice şehre, insanların yanına gider.
Şehirdeki insanlarla olan ilişkileri ve başından geçen maceralar komik bir dille anlatılmaktadır.
Oyunumuzda arkadaşlığın ve paylaşmanın önemi ana mesaj olarak anlatılmaktadır. Çevrenin korunmasının önemi yine ana mesajlarımızdandır.
Oyunumuzda 19 adet şarkı bulunmaktadır. Her şarkıya koreografi uygulanmıştır.
Oyunumuz 8 oyuncu ve 3 teknik çalışan ile sahnelenmektedir.
Oyunumuz 60-65 dakika sürmektedir.
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
ROBİNSON
Düzenleyen: Masal Gerçek Tiyatrosu
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Masal Gerçek Tiyatrosu, Daniel Defoe’nin ünlü klasiği “Robınson Crusoe” adlı romanını aynı adla oyunlaştırıp sahneliyor.
Reha Bilgen’in yazıp yönettiği oyunun başkahramanı Robinson, gemisi bir fırtınada batınca ıssız bir adaya sığınır. Ancak ada sanıldığı gibi ıssız değildir. Adanın Cuma, Hulugali Kuşu, ejderha ve köpek balıklarından oluşan başka sakinleri de vardır. Robi adlı bebeğiyle adada yaşamaya çalışan Robinson, günün birinde onlarla karşılaşır ve aralarında dostluk kurmaya çalışırlar.
Ancak bu o kadar kolay değildir. Çünkü ada sakinleri ilkel olmakla birlikte doğanın sırrını çözmüş, onunla barışık ve içlerinden geldiği gibi yaşamaktadırlar. Robinson’un ise katı kuralları vardır. Robinson, Cuma’yı da bu kurallarla eğitmeye çalışır. Ona giyinmeyi, okumayı ve yazmayı öğretir. Fakat Cuma bu durumdan hiç de hoşnut değildir. İçinden geldiği gibi yaşamak, dans etmek, şarkı söylemek istemektedir. Bütün bunlar Robinson’un yasaklar listesinde olduğundan Cuma fena halde sıkılmaktadır.
Bu durumu Hulugali Kuşu ve Ejderha ile paylaşıp bir çare bulmaya çalışırlar ve Robinson’a adanın sırrını vermeye karar verirler. Eğer Robinson, bu sırrı çözerse çok büyük bir hazinenin sahibi olacaktır. Bu sırrı çözen Robinson, yaptığının yanlış olduğunu anlar ve kurallarını bir tarafa bırakıp insan ve doğa sevgisinin aslında her şeyden önemli olduğunu keşfeder. Uygarlığın insanları doğadan uzaklaştırıp yalnız ve sevgisiz bıraktığını farkeder. Bu da ona armağan edilen en değerli hazinedir.
 

 
ÇOCUK OYUNU
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
SEVİMLİ KAHRAMANLAR
Düzenleyen: Oyuncu Tayfası
Yer: Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
Yazan: H.İbrahim Kaplan    Yöneten: Onur Alagöz

Pinokyo, Keloğlan, Oburiks, Şirinbaba, Pamuk Prenses ve Cadı… Evet, yanlış duymadınız hepsi aynı hikâyede… Nasıl mı?

Bir oyun düşünün; içinde, iyisiyle-kötüsüyle en tatlı, en cadı halleriyle masal kahramanları…
Bir oyun düşünün; müzikli, bol eğlenceli, hareketli, dur durak nedir bilmeyen…
Bir oyun düşünün; rengârenk kostümler, rengârenk bir salonda rengârenk bir seyirciye oynanan…
Bir oyun düşünün; ya da çocuklar siz hiç düşünmeyin biz düşündük ve sizin için hazırladık…

Sonunda karşınıza “Sevimli Kahramanlar”ı çıkardık..

Sanat Yönetmeni: Kerem Yılmaz
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
RENKLER ÜLKESİNİN HİKÂYESİ
Düzenleyen: Temmuz Yapım
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi
 
Yazan-Yöneten: İlknur Kandemir
Oyuncular: Begüm Hergüvenç, Burçak Yüksektepe, Esat Bağış, İbrahim Yakut, Mehmet
Ödevi için hikâye okuması gereken Işıl çok sıkılır ve ailesinden yardım ister. Işıl’ın
hikayeyi okumadan özetini çıkarmak istediğini anlayan ablası ona bir kalem verir ve
arkadaşları gelmeden ödevini bitirmesini ister. Hikayeyi okumaya başlayan Işıl kalemini
yatağının altına düşürür ve kalemini ararken kendisini Renkler Ülkesi’nde bulur. Burada
tanıştığı Kırmızı kalem, Kurşunkalem, Silgi ve Suluboya’dan okuduğu hikayeyi anlatmalarını
ister. Hikayeyi anlatmanın Işıl’a faydası olmayacağını düşünen kahramanlarımız hikaye
okumayı nasıl eğlenceli hale getirebileceğini göstermek için Işıl’ın okuduğu hikayeyi
canlandırmak isterler. Renkler Ülkesi’ndeki kahramanlarımız Işıl’ın anlatımıyla hikayedeki
eşek, kedi, köpek ve horozun başına gelenleri oynarken sizin yardımınıza ihtiyaçları olacak.
Peki, siz Renkler Ülkesi’nde olacak mısınız?
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat:12.00
GÜZEL VE ÇİRKİN
Düzenleyen: Altınok Tiyatrosu
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi
 
Müzikal çocuk oyunu 2 perde
 
Kibar bir şamdan, dakik bir saat,
 
Titiz bir çaydanlık, neşeli bir süpürge,
 
Dans eden tabaklar, çatallar, kaşıklar, peçeteler…
 
Hepsi bu oyunda…
 
Uyarlayan & Yöneten: Murat Altınok
Kostüm ve Dekor Tasarım: Tuba Altınok
Koreografi: Berke Yüksel
Oynayanlar: Kadim Yaşar, Damla Özen, Ece Bozkaya, Volkan Ceylan, Fatih Ermiş, Sezer Arıçay, Ezgi Serdaroğlu, Setenay Karadaş, Mert Ay
Her türlü alanda giderek kirlenen dünya şartlarında yetişen çocuklarımız; belki de gün gelecek duygudan uzak konserve bir dünya ile yüz yüze kalabilecekler… Biz sesimiz yettiğince çocuğa hatta büyüğe de ulaşıp, hatalardan ders almayı anlatırken, dış güzelliğin geçici olduğu asıl güzelliğin içte olduğu mesajını veriyoruz. Sevginin ne denli güçlü olduğunu, insanın sevdikleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağının öyküsünü dile getiriyoruz. Biz de hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan perdemizi sevgili çocuklarımız için açmaya devam edeceğiz. Bu düşünceden hareketle Güzel ve Çirkin adlı oyunda seyircileriyle buluşuyor…
Kalabalık bir kadroyla sergilenen oyunun koreografisi profesyonel dansçılar tarafından uzun bir prova süresinden sonra hazırlandı. Seyirciyi muhteşem bir dans gösterisi gerçek bir çocuk müzikali bekliyor. Işığın, Kostümün, Dekorun, Müziğin ve Koreografinin ustaca kullanıldığı oyunun konusuna gelince:
Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığı ile övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken; sarayda yaşayanlarda büyünün etkisi altında kalırlar. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan Çirkin giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar; ta ki karşısına Güzel çıkana dek…
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
ÇÖP CANAVARI
Düzenleyen: Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi
 
Siz denize çöp attınız mı?
Peki denizlere atarken hiç aklınıza gelmedi mi; bu çöpler ne oluyor… Denizleri temizlemekten sorumlu bir balık var! Bu balık o kadar çok çöp yemiş ki bir canavara dönüşmüş; ama iyi yürekli. Bütün çöpleri büyük bir iştahla yiyor. Yalnız pet şişeden nefret ediyor. Onları denizlere atanlara çok kızıyor.
O da ne!
Karagöz bir pet şişe atıyor denize. Bir hışımla fırlıyor, denizin dibinden “Çöp Canavarı” ve Karagöz’ün karşısına dikiliveriyor… ( Devamı oyunda )

150 x 100 cm.den oluşan perdede, kah yeryüzünde, kah denizin dibinde oradan oraya yüzen balıkların peşinde, kah canavarın midesinde sindirilmeyi bekleyen çöplerin arasında geçen oyunda, yaratılan mekanların çarpıcı naif görüntüsü, ilkel enstrümanlarla yakalanan fantastik tını ile bir araya geldiğinde inanılması güç bir düşsel dünya oluşturuyor.

Bu fantastik komediyi seyredenler, bu kadar çok figürü, görüntüyü bir araya getirenin tek kişi olduğunu görünce inanamayacaklar…

 

 
ÇOCUK OYUNU
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
KÜÇÜK KIZ VE YILDIZ
Düzenleyen: Uygur Çocuk Sanat Tiyatrosu
Yer: Sultanbeyli Kültür Merkezi
 

 
SEMİNER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 14.00
TÜRKİYE’ DE SOSYOLOJİ SEMİNERLERİ
Düzenleyen: Ali Rıza Abay
Yer: Atatürk Kitaplığı
Bu programda, Batılılaşmanın dünü bugünü, Türkiye’nin güncel sorunları çağırılan konuklarla birlikte tartışılacak ve sosyolojik çözümler yapılacaktır.
 

 
SEMİNER
 
15 Ekim Cumartesi Saat:14.00
HAYATA EDEBİYATLA BAKMAK
Düzenleyen: Fatih Andı
Yer: Divan Edebiyatı Vakfı
 
Modern Türk Şiirinde Hz. Peygamber’i İdrak Tarzları
Klasik dönem şairlerinin yazdıkları na’tlarda Hz. Peygamber’in anlatılışının, şairin Hz. Peygamber’i idrak ediş ve sevgisini ifade edişinin ortak çıkış noktaları mevcuttu, ortak bir tematik yelpaze söz konusu idi. Bu yelpazenin renkleri modern dönem Türk şiirinde önemli bir değişmeye ve farklılaşmaya uğrar.  XIX. yy. sonundan bugüne Türk şairlerinin Peygamber Efendimize dair yazmış oldukları şiirlerde görülen yaklaşım tarzları, idrak biçimleri bu konuşmanın konusunu teşkil edecektir.
 

 
SEMİNER
 
15 Ekim Cumartesi Saat:14.00
TASARIMCILAR, TASARIMLARI VE HİKÂYELERİ
Düzenleyen: Erdem Akan
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi
 

 
SEMİNER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 14.00
GÜNLÜK HAYATIN KÜLTÜREL YANSIMALARI
Düzenleyen: Süleyman Seyfi Öğün
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
 

 
SEMİNER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 14.00
TÜRK MUSİKİSİ SEMİNERİ
Düzenleyen: Fırat Kızıltuğ
Yer: Türk Edebiyatı Vakfı
Kürdîlihicazkâr makamındaki eserler işlenecek, makam izahları ve güfte açıklamaları yapılacaktır.
1- Yusuf Nalkesen
Avuçlarımda halâ sıcaklığın var inan
Unuttu dese dilim yalan billâhi yalan
Hasretindir içimde hep alev gibi yanan
Unuttu dese dilim yalan billâhi yalan
2-Sadettin Kaynak
Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne
Elâ gözlerinin ilâhi hüznüne
Yaralı sesinin derinden derine
Çağlayan ne hazin akışı vardı.
Kalbime gün doğdu güzel yüzünden
İçtim kana kana aşkı özünden
Ömrümün yolunu sordum gözünden
Bahtıma acıyan bir bakışı vardı.
Aşkımı sonsuz bir hayale bağladım
Sabahsız geceler durmadan ağladım
Ayrılırken ona ver diğim çiçeği
Hüzün ile gülerek takışı vardı
3- Lem’i Atlı
Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş
Duydum ki beni şimdi vefasız anıyormuş
Kalbimn gibi feryâd ediyor sızlanıyormuş Duydum ki beni şimdi vefâsız anıyormuş
4-İbrahim Efendi
Bu gönül ne gülde ne gülşendedir
Sendedir dîvâne gönlüm sendedir
Kimseye ne bende ne efkendedir
Sendedir dîvâne gönlüm sendedir
5-Rahmi Bey
Ey mutrîb-i zevk âşina
Bir şarkı yaptım ben sana
Çal söyle eğlen daima
Reftârı tarzı nev-edâ
Bir şarkı yaptım ben sana
Çal söyle eğlen daima
6- Osman Nihat Akın
Girdim yârin bahçesine gül dibinde gül izâr Saçlarından kopan teller kaldı bana bergüzar Yağma yağmur esme rüzgâr yolda yolcum var benim
Bak şu gönül çırpınıyor yâreli bir kuş gibi bekliyorum gelmiyorsun sanki unutmuş gibi Yağma yağmur esme rüzgâr yolda yolcum var benim
7- Hacı Ârif Bey / Güfte-Deli Hikmet Bey
Gurub etti güneş dünya karardı
Gül-i bağ-ı emel soldu sarardı
Felek de böyle mâtemler arardı
Gül-i bağ-ı emel soldu sarardı
8-Asdik Ağa
Hançer-i ebrûsu saplandı dile
Gamze-i fettanı verdi velvele
Bilmiyor ahvalimi ölsem bile
Gamze-i fettanı verdi velvele.
9- Yesarî Asım Arsoy
Kedersiz hiç coşar ağlar taşr mı kalb-i nâ-şâdım Nihayet bulmayacak mı benim bu âh u feryâdım Ağarsa saçlarım kâfi senin çün bak perişanım Nihayet bulmayacak mı benim bu âh u feryâdım
10- Hacı ârif Bey / Güfte Nedim
Muntazır teşrifine hazır kayık
İnce yaşmakla bu Cuma seyre çık
Pembe mantinden ferâcen pek de şık
İnce yaşmakla bu Cuma seyre çık
Kırma lütfet hâtır-ı mestâneyi.
Süslenip tak zülfün üzre şâneyi
Eyle ihyâ semt-i Kâğıthâneyi
İnce yaşmakla bu Cuma seyre çık
11- Osman Nihat Akın
O güzel başını göğsüme koysan
Dinlesen kalbimin şarkılarını
Sen bana doysan ben sana doysam
Beklemesek böyle hergün yarını
12- Rahmi Bey
Sana ey canımın canı efendim
Kırıldım küsdüm incindim gücendim
Benim nrv-res Nihâl dil pesendim
Kırıldım küsdüm incindim gücendim
13- Mustafa Sunar
Nerdesin sen gönlümün nazlı civânı nerdesin Kim bilir hangi diyarda hangi ıssız yerdesin Gurbetin hicrân esen  rüzgâı da vermez haber Bir tesellî varsa ancak her zaman gönlümdesin
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
GRUP ÇARESAZ’DAN SEVDA YÜKLÜ ŞARKILAR
Düzenleyen: Aylin Şengün Taşçı
Yer: Yeşilpınar Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
HÜSEYİN TURAN KONSERİ
Yer: Ümraniye Atakent Kültür Merkezi
 

 
 
KONSER
15  Ekim Cumartesi Saat: 20.00
TURGAY BAŞYAYLA KONSERİ
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
ERTAN SERT TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
Yer: Şile Kültür Merkezi
 
 

 
KONSER
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
MUZAFFER ERTÜRK KONSERİ
Yer: Sultanbeyli Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat:20.00
BİR CAZ AKŞAMI
Düzenleyen:  Fatih Şener
Yer: Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
 

 
 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
ÖZDEMİR ERDOĞAN KONSERİ
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi
 

 
 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
ESAT KABAKLI KONSERİ
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat:20.00
YUNUS EMRE’DEN NİYAZİ MISRİ’YE
Düzenleyen: Halit Yanardağ
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat:20.00
YAŞAR ÖZEL TSM KONSERİ
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
 

 
ÖZEL ETKİNLİK
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
YAŞAYAN DEĞERLERİMİZE SAYGI
CANSIN EROL KONSERİ
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
 
Program Solisti: Erdem Özgen
Misafir Sanatçılar: Devran Eren- Burcu Göktürk
 
10-16 EKİM 2011
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
SEMİNER
 
10 Ekim Pazartesi Saat:18.30
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET: TARİH VE SOSYOLOJİ
Düzenleyen: Mümtaz’er Türköne
Yer: Divan Edebiyatı Vakfı
 

 
SEMİNER
 
11 Ekim Salı Saat:18.30
MEDYA VE SİNEMA SÖYLEŞİLERİ
Düzenleyen: Abdurrahman Şen
Yer: Atatürk Kitaplığı
 
Günümüzde, medya ve sinema topluma şekil veren, yaşama biçimi öğreten birer öğretmen konumunda!
…ve her ortamda da bu öğretmenlik yıllardır tartışılıyor…
Medya ve sinema söyleşileri’nde, medya – sinema ilişkisinin ülkemizdeki işleyişi, bu işleyişin nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiği gibi sorulara cevaplar aranacak… Tartışma zincirine yeni ve gerçekçi halkalar eklenmeye çalışılacak…
Medya ve sinema söyleşileri’nde bu ay öncelikle, (Abdurrahman Şen’in) medyada geçen 36 yılın(ın) birikimi hatıralarla süslenerek  medyaya genel bir bakış sergilenecek…
 

 
SEMİNER
 
11 Ekim Salı Saat:18.30
MUKAYESELİ TEOLOJİ OKUMALARI
Düzenleyen: İsmail Taşpınar
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi
 

 
SEMİNER
 
11 Ekim Salı Saat: 18.30
MODERLEŞMEDEN MODERNLİĞE
Düzenleyen: Besim Dellaloğlu
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği
 
Türkiye önemli bir krizi yaşıyor. Modernleşmeden modernliğe geçişin krizini. Türkiye giderek bir modernleşme ülkesi olmaktan çıkıyor ve iyi kötü kendi modernliğini inşa ediyor.
Bu krizin göstergelerini hem siyasi boyutta hem de gündelik hayatın derinliklerinde yaşıyoruz. Sürecin, “Demokratikleşme”, “Kürt Meselesi”, “Siyasal İslam”, “Başörtüsü Yasağı”, “Vesayet Rejimi” gibi terimlerle tartışabileceğimiz makro boyutları olduğu gibi, “simit sarayları”, “nargile”, “ince belli bardakta çay” gibi kültürel boyutları da var. Türkiye değişiyor. Bu değişimi nasıl yorumlamalıyız? “İlericilik/gericilik”, “doğu/batı”, “yerlilik/evrensellik” gibi bildik çerçevelerle meseleyi anlayabilir miyiz? Benim düşüncem artık bunun pek kolay olmayacağı yönünde. Dolayısıyla daha yeni bir kavramsal çerçeveye ihtiyacımız varmış gibi görünüyor. Ben “modernleşme/modernlik” ekseninde bir okumanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bu seminer programında bunu gerçekleştirmeye çalışacağım.
 

 
SEMİNER
 
11 Ekim Salı Saat: 18.30
HAYATIN BEREKETİ
Düzenleyen: İbrahim Adnan Saraçoğlu
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
 
Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı yaşamın Temel Kuralları:
  1. Uzun sağlıklı yaşam insanın kendi elindedir.
  2. Beslenmede doğru bildiğimiz önemli yanlışlar.
  3. Sonradan kazanılmış hastalıklar nasıl önlenebilir?
  4. Uzun sağlıklı yaşam için uygulanacak kürler.
 

 
SEMİNER
 
11 Ekim Salı Saat: 18.30
KÜLTÜR VE EDEBİYAT DÜNYAMIZDAN PORTRELER
Düzenleyen: Beşir Ayvazoğlu
Yer: Türk Edebiyatı Vakfı
 
Doğumunun 110. Yılında Malik Aksel
Ressam-Eğitimci-Yazar-Koleksiyoner
Ressam olarak özellikle suluboya resimleriyle Türk resim tarihinde silinmez bir yer edinen Malik Aksel, aynı zamanda önemli bir eğitimci, güçlü bir yazar, titiz bir araştırmacı ve sabırlı bir koleksiyonerdi. Türk halk resimleriyle dinî resimleri üzerine yazdıkları kadar yok olmaktan kurtardığı taş baskısı halk resimleriyle de kültürümüze unutulmaz hizmetlerde bulunmuştur.
Beşir Ayvazoğlu, bütün eserlerini yayına hazırladığı, ayrıca bu ay Taksim Sanat Galerisi’nde resimleriyle koleksiyonu sergilenecek olan Malik Aksel’i fotoğraflar eşliğinde bütün yönleriyle anlatacak.
 

 
ÖZEL ETKİNLİK
 
12 Ekim Çarşamba Saat: 18.00
VEFATININ 40. YILINDA ÖMER NASUHİ BİLMEN
Yer: Türk Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
 
Sergi
Belgesel Film Gösterimi
(Portreler Galerisi: Ömer Nasuhi Bilmen)
 
Açık Oturum
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Uzun
 
Konuşmacılar
Prof. Dr. Saim Yeprem
Prof. Dr. Mahmut Kaya
Prof. Dr. Hulusi Yavuz
Prof. Dr. Mustafa Öz

 

 
SEMİNER
 
12 Ekim Çarşamba Saat: 18.30
MÜZİKLİ MAARİF TAKVİMİ
Düzenleyen: Mehmet Güntekin
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
 
Mehmet Güntekin’in hazırlayıp sunduğu Müzikli Maarif Takvimi’nde, “Tarihte Bu Ay” mantığıyla, içinde bulunulan ayın tarihinde musiki dünyamıza doğan ve kaybettiğimiz müzisyenler ile müzikle ilişkisi olan olaylar hatırlatılarak toplumsal hafızamız tarih biliciyle tazelenecek. Konu edilen olaylar ve kişiler hakkında popüler tarih tadında dikkat çekici bilgiler ve anekdotlar aktarılacak. Sahnede kurulacak perdeye, orijinal ve nadide görsel arşiv malzemelerinden oluşturulan power point sunumu yansıtılacak. Anılan müzisyenlerle veya konu edilen olaylarla ilgili müzik eserleri, genç kuşağın önde gelen ses ve saz sanatçılarının icrasıyla seslendirilecek.
 

 
SEMİNER
 
12 Ekim Çarşamba Saat: 18.30
ŞEHİR VE ESTETİK
Düzenleyen: Aynur Can
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi
 

 
ÖZEL ETKİNLİK
 
13 Ekim Perşembe Saat:18.00
İSTANBUL SUFİLERİNİN KAYNAK ŞAHSİYETİ HÜSEYİN VASSAF
Yer: Altunizade Kültür Ve Sanat Merkezi
 
Anma Toplantısı
Şiir Dinletisi
Konser
 

 
SEMİNER
 
13 Ekim Perşembe Saat:18.30
DİVAN ŞİİRİNDE OSMANLI HAYATININ RENKLİ YANSIMALARI
Düzenleyen: Muhammet Nur Doğan
Yer: Atatürk Kitaplığı
 

 
SEMİNER
 
13 Ekim Perşembe Saat: 18.30
TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE MODA
Düzenleyen: Çilem Tercüman
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
 
Moda, genellikle kadın ve kılık kıyafetle birlikte düşünülen; ancak esasında toplumun ve hayatın bütün cephelerini kuşatan etkili bir sosyal olgudur. Bizde telaffuzu Tanzimat yıllarıyla birlikte karşımıza çıkan moda, imparatorluğun bilhassa büyük ve Batı ile sık ilişkiler içerisinde bulunan şehirlerinde kendini gösterir ve “asrileşmek”, “alafranga” hayat yaşamak arzusuyla her geçen gün güçlenerek mekânların dekorasyonundan selamlama usullerine kadar tüm hayatı yeniden biçimlendirmeye başlar. Bu anlamda modayı kadın ve kılık kıyafetle sınırlandırmanın gerek Batılılaşma hareketinin de verdiği imkân ve güçle sosyal hayatımızı derinden etkileyen bir olguyu anlamak gerek gündelik hayatımızı tanımak bakımından ne denli yanlış olduğu açıktır.
Bu toplantılarda, Tanzimat yıllarından erken Cumhuriyet yıllarına dek geçen süre içerisinde “asrilik”, “alafrangalık”, “medenilik” ve “modernlik”ten beslenen moda ve bu güçlü sosyal olgunun toplumsal değişimdeki rolü ve görünümleri tespit edilmeye çalışılacaktır.   
 

 
KONSER
 
13 Ekim Perşembe Saat:20.00
MEĞETİLER KONSERİ
Düzenleyen: Serkan Göçen
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi
 

 
KONSER
13 Ekim Perşembe Saat: 20.00
MEHMET AKÇA KONSERİ
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi
 
Mehmet Akça
 
1967 yılında Bilecik’te doğdu. Müziğe 6 yaşında dedesi Kemani Ahmet Akça ile başladı.
1984 -1988 yıllan arasında İÜ Devlet Konservatuarı’nda Türk Müziği eğitimi aldı. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Korosu’na devam etti.

1990 yılında Bursa’da ilki gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği İpek Ses Yarışması’nda erkekler dalında birinci seçildi.

1991 yılında kurulan Kültür Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na ses sanatçısı olarak atandı. Koronun ilk yıllarında Sanat Kurulu üyeliğinde bulundu. Periyodik konserlerde ve turnelerde solist olarak görev aldı.

1994 yılından itibaren Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda hizmet verdi. Burada da koronun konserlerinde solist olarak sahne aldı. Bu dönemde beste çalışmalarına başladı. 30 eseri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli radyo ve televizyonlarda Türk Müziği programı yapmaktadır.

2003 yılı başında bir süredir üzerinde çalıştığı “Dede Efendi Koleksiyonu” kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser verdi. Aynı yıl içinde Dede Efendi Türk Müziği Topluluğu’nu kurdu. “Bestegül”, “Hazine” ve “Mevlevi Sesler” adlı albümleri hazırladı. Halen görevini Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda ses sanatçısı olarak sürdürmektedir.
Sanatçı Nuran Akça ile evli, Asaf ve Nazlıfer adlı iki çocuk babasıdır.
 

 
 
KONSER
 
13 Ekim Perşembe Saat: 20.00
ERKAN OĞUR – DERYA TÜRKAN KONSERİ
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
14 Ekim Cuma Saat:13.30
MESLEKLER
Düzenleyen: Tiyatro Alkış
Yer: Şile Kültür Merkezi
 
Ormandaki kahramanlarımız okulda meslekler konusunu işlerler ve Panda Bobo ilerde ne olacağına bir türlü karar veremez. Hızlı fare, Büdü, karga seçtikleri mesleklerle eğlenceli ve komik anlar geçirirler. En sonunda Hızlı Fare çocuklarında yardımıyla Panda Bobo’ya yardım eder. Önemli olanın ilk önce öğrenmek olduğuna karar verirler.
 

 
SEMİNER
 
14 Ekim Cuma Saat: 18.30
HATIRATLAR ARASINDA
Düzenleyen: İsmail Küçükkılınç
Yer: Atatürk Kitaplığı
Hatıratlarla 1908 Meşrutiyeti

Hatıratlar, tarihî ehemmiyeti haiz hadiselerin bizzat içinde bulunmuş şahsiyetlerin bu hadiselerin resmî tarih yazımında ve vesikalarda bulunmayan ve kamuya aksetmeyen, mal olmayan cephelerini aydınlatırlar. Böylelikle hem tarihin daha doğru anlaşılmasını hem de rehberlikleriyle ders alınıp benzer hadiselerin vukuuna mani olarak,  devletin ve bireylerin zarar görmemesini temin ederler.

Birbirinden farklı inanç, düşünce ve yaklaşım içinde olan isimlerin yıllar sonra çoğu kez ifşa ve itiraf suretiyle günyüzüne çıkardıkları hatıralar ilginç, sarsıcı ve şaşırtıcı bilgi ve yaşanmışlıklarla tanışmamıza sağlar.

 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat: 20.00
LEYLA’DAN MEVLA’YA
Düzenleyen: Erkan Mutlu
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
 

 
KONSER
                             
14 Ekim Cuma Saat:20.00
YANSIMALAR KONSERİ
Düzenleyen: Şenol Filiz
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi
 

 
KONSER
14 Ekim Cuma Saat: 20.00
BEDRİ AYSELİ İLE SIRA GECELERİ
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi
Bedri Ayseli
1946 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuarı’nda iki yıl öğrenim gördü. 1970 yılında İstanbul Radyo Evi imtihanını kazandı. Aynı tarihlerde İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim gördü.
Üniversite yıllarında ilk plak çalışmasını yaptı 1975 yılında Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorluk, radyo evi ve müzik çalışmalarını birlikte sürdürdü. 17 adet 45’lik plak, 4 adet longplay (uzunçalar) ve 8 adet kaset çalışması olan Bedri Ayseli, evli ve iki çocuk babasıdır. Sanatçı halen müzik çalışmalarını Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak sürdürmektedir.
 

 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat:20.00
TOPRAKTAN TOPRAĞA KONSERİ
Düzenleyen: Nursaç Doğanışık
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat:20.00
TANBUR RESİTALİ MURAT SALİM TOKAÇ
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
 

 
 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat: 20.00
ARAYIŞLAR MUTLU TORUN TRİO KONSERİ
Düzenleyen:  Ali Ulvi Mıhoğlu
Yer: Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
 
Arayışlar
 
Mutlu Torun – Ud
Murat Irkılata – Ses
Yüce Gümüş – Ud/Ritim
Yâsin Özçimi – Ney
Ferruh Yarkın – Ritim
 
Türk Müziğinin tanınmış eserlerini, Mutlu Torun bestelerini, Yunus Emre İlahilerini dinleyeceğiniz bu konserin ikinci kısmında, icra üslubumuzdan ayrılmadan yapılan arayışları ve emprovizeleri de bulacaksınız.
 

 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat: 20.00
AYLA ÇELİK KONSERİ
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
 
Ayla Çelik
İTÜ Devlet konservatuarı mezunu yorumcu söz yazarı ve besteci
Müzikle olan macerasına Melih Kibar ile başladı. Çok sayıda reklam cıngılına sesiyle hayat verdi. Birçok ünlü sanatçıya söz ve beste vererek besteci kimliği ile de müzik dünyasında adını duyurdu. En son Sibel Can’ın albümüne adını veren “Benim Adım Aşk” isimli şarkının söz ve müziği Ayla Çelik’e aittir. Geçtiğimiz yıl televizyonlarda en çok izlenme oranına sahip olan “Yaprak Dökümü” isimli dizide jenerik müziği olarak yayınlanan söz ve müziği Ayla Çelik’ e ait “Bir Dönebilsem” şarkısı uzun süre radyo listelerinde yer aldı.
 

 
KONSER
 
14 Ekim Cuma Saat:20.00
MİSTİK NEFESLER KONSERİ
Düzenleyen: Bahtiyar Çakmak
Yer: Yeşilpınar Kültür Merkezi
 

 
ÖZEL ETKİNLİK
15 Ekim Cumartesi Saat: 10.00
ÇİNİ BASAMAKLARI’NDAN ZAMANA YÜRÜYÜŞ SEMPOZYUMU
Yer: Altunizade Kültür Ve Sanat Merkezi
 
Panel
Kokteyl
Çini Sergisi
Lalelerimiz
Belgesel Gösterimi
Türk süsleme sanatlarının en önemlilerinden biri olan Çini sanatının geçmişten günümüze olan serüvenini sizlerle buluşturuyoruz…
 

 
ÇOCUK OYUNU
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.30
DİŞ PERİSİ
Düzenleyen: Koza Tiyatrosu
Yer: Yeşilpınar Kültür Merkezi
 
Yazan: Kadir Gültekin                     
Yöneten: Nurşen Yerlikaya
Verdiği mesaj: Diş sağlığının önemi
Kadir sürekli aburcuburlar ve asitli yiyecekler yiyip içmektedir. Dişlerini kesinlikle fırçalamaz ve dişlerinin taş gibi olduğunu söyleyip arkadaşları ile dalga geçer, bu yüzden arkadaşları ile arası hiç iyi değildir. Görevleri dişlerini fırçalamayan çocukların dişlerini Çürütmekle görevli olan asit canavarları Kadir’in dişlerini çürütmek için harekete geçerler ve Kadir’i yakalayıp dişlerini çürütmeye çalışırlar. Kadir dişlerini bundan sonra düzenli olarak fırçalayacağını söylese de asit canavarları Kadir’i bırakmazlar. Diş perisi durumu görür ve Kadir’in dişlerini asit canavarlarından kurtarır.
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER
Düzenleyen: Tiyatro Alkış
Yer: Ümraniye Atakent Kültür Merkezi
 
Kötü kalpli ve güzelliğine düşkün olan kraliçe, sihirli aynasına her gün ülkenin en güzel kadınının kendisi olup olmadığını sorar. Bir gün ayna ona, Pamuk Prensesin kendisinden daha güzel olduğunu söyleyince sinirlenir ve Pamuk Prenses’i ülkeden uzaklaştırması için sarayın komutanı Kato’ya emir verir.
 
Yolda Pamuk Prensesin yaptığı iyiliklerden etkilenen Kato, Kraliçenin emrinin aksine Pamuk Prensesi sınıra yakın bir yere bırakır ve kaçar. Ormanda Kato’yu aramaya koyulan Pamuk Prenses Yedi Cücelerin eviyle karşılaşır ve çok dağınık olan evi toplar, temizler ve yemek yapar. Yedi cücelerinde sevgisini kazanan Pamuk Prenses artık onlarla yaşamaktadır… Kraliçe ülkenin en güzel kadını olmanın tadını çıkarmaya çalışırken, Ayna bir aksilik olduğunu fark eder ve Kraliçeyi uyarır, çünkü Yedi Cüceler’in evi tam sınırdadır.
Sarayda yaşamasına izin verdiği Karga ile birlikte bir büyü hazırlayan Kraliçe, yaşlı kadın kılığına girerek Pamuk Prenses’e zehirli elma ikram eder, zehirli elmayı alan Pamuk Prenses elmayı ısırır ve bayılır. Artık Pamuk Prensesin uyanması ve yaşaması için tek bir şansı vardır “Onu yürekten seven birinin öpücüğü”…

Grimm kardeşlerin (Jacob Grimm 1785–1863 ve Wilhelm Grimm 1786–1859) en bilinen eserlerinden biridir Pamuk Prenses ve Yedi cüceler, 18 yy. yazılmasının vermiş olduğu pedagojik hatalardan ayıklanmış ve Oktay Şenol tarafından günümüze uyarlanmıştır.

Yazan – Yöneten: Oktay Şenol
Dekor: Emre
Paktaş
Kostüm:
Kulis Kostüm
Müzik:
Oktay Şenol
Kukla Yapım ve Tasarım:
Serpil Bilgil
Koreografi: Selin
Zeyli
Aranjör:
Ayhan Yavaş
Afiş Tasarım:
Behçet İlhan
Yönetmen Yard.
:Burcu Saraçoğlu, Tan Güneş      

 Oynayanlar
Pamuk Prenses         – Tuğçe Topçu
Kraliçe                      – Didem Aslan
Karga ve Satıcı         – Suat Tanır
Ayna                        – Sibel Akyüz
Kato                         – Oğuz Kuşçu
Prens ve Kral           – Tuncay Tarhan
Cüceleri Seslendirenler ve Oynatanlar
Bilgin                         – Özlem Aygener 
Öfkeli                         – Suat Tanır
Mutlu ve Hapşırık      – Selin Zeyli
Uykucu                      – Oğuz Kuşçu
Keloğlan                    – Tuncay Tarhan
Utangaç                     – Özgür Yıldırım
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
MİNİK DEV
Düzenleyen: İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
 
Annesi ve babası ile birlikte tepelerdeki evlerinde yaşayan minik dev artık yeterince büyüdüğünü düşünmektedir. Yeni yerler görmek ve arkadaşlar tanıyabilmek için gizlice şehre, insanların yanına gider.
Şehirdeki insanlarla olan ilişkileri ve başından geçen maceralar komik bir dille anlatılmaktadır.
Oyunumuzda arkadaşlığın ve paylaşmanın önemi ana mesaj olarak anlatılmaktadır. Çevrenin korunmasının önemi yine ana mesajlarımızdandır.
Oyunumuzda 19 adet şarkı bulunmaktadır. Her şarkıya koreografi uygulanmıştır.
Oyunumuz 8 oyuncu ve 3 teknik çalışan ile sahnelenmektedir.
Oyunumuz 60-65 dakika sürmektedir.
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
ROBİNSON
Düzenleyen: Masal Gerçek Tiyatrosu
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Masal Gerçek Tiyatrosu, Daniel Defoe’nin ünlü klasiği “Robınson Crusoe” adlı romanını aynı adla oyunlaştırıp sahneliyor.
Reha Bilgen’in yazıp yönettiği oyunun başkahramanı Robinson, gemisi bir fırtınada batınca ıssız bir adaya sığınır. Ancak ada sanıldığı gibi ıssız değildir. Adanın Cuma, Hulugali Kuşu, ejderha ve köpek balıklarından oluşan başka sakinleri de vardır. Robi adlı bebeğiyle adada yaşamaya çalışan Robinson, günün birinde onlarla karşılaşır ve aralarında dostluk kurmaya çalışırlar.
Ancak bu o kadar kolay değildir. Çünkü ada sakinleri ilkel olmakla birlikte doğanın sırrını çözmüş, onunla barışık ve içlerinden geldiği gibi yaşamaktadırlar. Robinson’un ise katı kuralları vardır. Robinson, Cuma’yı da bu kurallarla eğitmeye çalışır. Ona giyinmeyi, okumayı ve yazmayı öğretir. Fakat Cuma bu durumdan hiç de hoşnut değildir. İçinden geldiği gibi yaşamak, dans etmek, şarkı söylemek istemektedir. Bütün bunlar Robinson’un yasaklar listesinde olduğundan Cuma fena halde sıkılmaktadır.
Bu durumu Hulugali Kuşu ve Ejderha ile paylaşıp bir çare bulmaya çalışırlar ve Robinson’a adanın sırrını vermeye karar verirler. Eğer Robinson, bu sırrı çözerse çok büyük bir hazinenin sahibi olacaktır. Bu sırrı çözen Robinson, yaptığının yanlış olduğunu anlar ve kurallarını bir tarafa bırakıp insan ve doğa sevgisinin aslında her şeyden önemli olduğunu keşfeder. Uygarlığın insanları doğadan uzaklaştırıp yalnız ve sevgisiz bıraktığını farkeder. Bu da ona armağan edilen en değerli hazinedir.
 

 
ÇOCUK OYUNU
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
SEVİMLİ KAHRAMANLAR
Düzenleyen: Oyuncu Tayfası
Yer: Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
Yazan: H.İbrahim Kaplan    Yöneten: Onur Alagöz

Pinokyo, Keloğlan, Oburiks, Şirinbaba, Pamuk Prenses ve Cadı… Evet, yanlış duymadınız hepsi aynı hikâyede… Nasıl mı?

Bir oyun düşünün; içinde, iyisiyle-kötüsüyle en tatlı, en cadı halleriyle masal kahramanları…
Bir oyun düşünün; müzikli, bol eğlenceli, hareketli, dur durak nedir bilmeyen…
Bir oyun düşünün; rengârenk kostümler, rengârenk bir salonda rengârenk bir seyirciye oynanan…
Bir oyun düşünün; ya da çocuklar siz hiç düşünmeyin biz düşündük ve sizin için hazırladık…

Sonunda karşınıza “Sevimli Kahramanlar”ı çıkardık..

Sanat Yönetmeni: Kerem Yılmaz
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
RENKLER ÜLKESİNİN HİKÂYESİ
Düzenleyen: Temmuz Yapım
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi
 
Yazan-Yöneten: İlknur Kandemir
Oyuncular: Begüm Hergüvenç, Burçak Yüksektepe, Esat Bağış, İbrahim Yakut, Mehmet
Ödevi için hikâye okuması gereken Işıl çok sıkılır ve ailesinden yardım ister. Işıl’ın
hikayeyi okumadan özetini çıkarmak istediğini anlayan ablası ona bir kalem verir ve
arkadaşları gelmeden ödevini bitirmesini ister. Hikayeyi okumaya başlayan Işıl kalemini
yatağının altına düşürür ve kalemini ararken kendisini Renkler Ülkesi’nde bulur. Burada
tanıştığı Kırmızı kalem, Kurşunkalem, Silgi ve Suluboya’dan okuduğu hikayeyi anlatmalarını
ister. Hikayeyi anlatmanın Işıl’a faydası olmayacağını düşünen kahramanlarımız hikaye
okumayı nasıl eğlenceli hale getirebileceğini göstermek için Işıl’ın okuduğu hikayeyi
canlandırmak isterler. Renkler Ülkesi’ndeki kahramanlarımız Işıl’ın anlatımıyla hikayedeki
eşek, kedi, köpek ve horozun başına gelenleri oynarken sizin yardımınıza ihtiyaçları olacak.
Peki, siz Renkler Ülkesi’nde olacak mısınız?
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat:12.00
GÜZEL VE ÇİRKİN
Düzenleyen: Altınok Tiyatrosu
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi
 
Müzikal çocuk oyunu 2 perde
 
Kibar bir şamdan, dakik bir saat,
 
Titiz bir çaydanlık, neşeli bir süpürge,
 
Dans eden tabaklar, çatallar, kaşıklar, peçeteler…
 
Hepsi bu oyunda…
 
Uyarlayan & Yöneten: Murat Altınok
Kostüm ve Dekor Tasarım: Tuba Altınok
Koreografi: Berke Yüksel
Oynayanlar: Kadim Yaşar, Damla Özen, Ece Bozkaya, Volkan Ceylan, Fatih Ermiş, Sezer Arıçay, Ezgi Serdaroğlu, Setenay Karadaş, Mert Ay
Her türlü alanda giderek kirlenen dünya şartlarında yetişen çocuklarımız; belki de gün gelecek duygudan uzak konserve bir dünya ile yüz yüze kalabilecekler… Biz sesimiz yettiğince çocuğa hatta büyüğe de ulaşıp, hatalardan ders almayı anlatırken, dış güzelliğin geçici olduğu asıl güzelliğin içte olduğu mesajını veriyoruz. Sevginin ne denli güçlü olduğunu, insanın sevdikleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağının öyküsünü dile getiriyoruz. Biz de hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan perdemizi sevgili çocuklarımız için açmaya devam edeceğiz. Bu düşünceden hareketle Güzel ve Çirkin adlı oyunda seyircileriyle buluşuyor…
Kalabalık bir kadroyla sergilenen oyunun koreografisi profesyonel dansçılar tarafından uzun bir prova süresinden sonra hazırlandı. Seyirciyi muhteşem bir dans gösterisi gerçek bir çocuk müzikali bekliyor. Işığın, Kostümün, Dekorun, Müziğin ve Koreografinin ustaca kullanıldığı oyunun konusuna gelince:
Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığı ile övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken; sarayda yaşayanlarda büyünün etkisi altında kalırlar. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan Çirkin giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar; ta ki karşısına Güzel çıkana dek…
 

 
ÇOCUK OYUNU
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
ÇÖP CANAVARI
Düzenleyen: Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi
 
Siz denize çöp attınız mı?
Peki denizlere atarken hiç aklınıza gelmedi mi; bu çöpler ne oluyor… Denizleri temizlemekten sorumlu bir balık var! Bu balık o kadar çok çöp yemiş ki bir canavara dönüşmüş; ama iyi yürekli. Bütün çöpleri büyük bir iştahla yiyor. Yalnız pet şişeden nefret ediyor. Onları denizlere atanlara çok kızıyor.
O da ne!
Karagöz bir pet şişe atıyor denize. Bir hışımla fırlıyor, denizin dibinden “Çöp Canavarı” ve Karagöz’ün karşısına dikiliveriyor… ( Devamı oyunda )

150 x 100 cm.den oluşan perdede, kah yeryüzünde, kah denizin dibinde oradan oraya yüzen balıkların peşinde, kah canavarın midesinde sindirilmeyi bekleyen çöplerin arasında geçen oyunda, yaratılan mekanların çarpıcı naif görüntüsü, ilkel enstrümanlarla yakalanan fantastik tını ile bir araya geldiğinde inanılması güç bir düşsel dünya oluşturuyor.

Bu fantastik komediyi seyredenler, bu kadar çok figürü, görüntüyü bir araya getirenin tek kişi olduğunu görünce inanamayacaklar…

 

 
ÇOCUK OYUNU
15 Ekim Cumartesi Saat: 12.00
KÜÇÜK KIZ VE YILDIZ
Düzenleyen: Uygur Çocuk Sanat Tiyatrosu
Yer: Sultanbeyli Kültür Merkezi
 

 
SEMİNER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 14.00
TÜRKİYE’ DE SOSYOLOJİ SEMİNERLERİ
Düzenleyen: Ali Rıza Abay
Yer: Atatürk Kitaplığı
Bu programda, Batılılaşmanın dünü bugünü, Türkiye’nin güncel sorunları çağırılan konuklarla birlikte tartışılacak ve sosyolojik çözümler yapılacaktır.
 

 
SEMİNER
 
15 Ekim Cumartesi Saat:14.00
HAYATA EDEBİYATLA BAKMAK
Düzenleyen: Fatih Andı
Yer: Divan Edebiyatı Vakfı
 
Modern Türk Şiirinde Hz. Peygamber’i İdrak Tarzları
Klasik dönem şairlerinin yazdıkları na’tlarda Hz. Peygamber’in anlatılışının, şairin Hz. Peygamber’i idrak ediş ve sevgisini ifade edişinin ortak çıkış noktaları mevcuttu, ortak bir tematik yelpaze söz konusu idi. Bu yelpazenin renkleri modern dönem Türk şiirinde önemli bir değişmeye ve farklılaşmaya uğrar.  XIX. yy. sonundan bugüne Türk şairlerinin Peygamber Efendimize dair yazmış oldukları şiirlerde görülen yaklaşım tarzları, idrak biçimleri bu konuşmanın konusunu teşkil edecektir.
 

 
SEMİNER
 
15 Ekim Cumartesi Saat:14.00
TASARIMCILAR, TASARIMLARI VE HİKÂYELERİ
Düzenleyen: Erdem Akan
Yer: İstanbul Tasarım Merkezi
 

 
SEMİNER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 14.00
GÜNLÜK HAYATIN KÜLTÜREL YANSIMALARI
Düzenleyen: Süleyman Seyfi Öğün
Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
 

 
SEMİNER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 14.00
TÜRK MUSİKİSİ SEMİNERİ
Düzenleyen: Fırat Kızıltuğ
Yer: Türk Edebiyatı Vakfı
Kürdîlihicazkâr makamındaki eserler işlenecek, makam izahları ve güfte açıklamaları yapılacaktır.
1- Yusuf Nalkesen
Avuçlarımda halâ sıcaklığın var inan
Unuttu dese dilim yalan billâhi yalan
Hasretindir içimde hep alev gibi yanan
Unuttu dese dilim yalan billâhi yalan
2-Sadettin Kaynak
Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne
Elâ gözlerinin ilâhi hüznüne
Yaralı sesinin derinden derine
Çağlayan ne hazin akışı vardı.
Kalbime gün doğdu güzel yüzünden
İçtim kana kana aşkı özünden
Ömrümün yolunu sordum gözünden
Bahtıma acıyan bir bakışı vardı.
Aşkımı sonsuz bir hayale bağladım
Sabahsız geceler durmadan ağladım
Ayrılırken ona ver diğim çiçeği
Hüzün ile gülerek takışı vardı
3- Lem’i Atlı
Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş
Duydum ki beni şimdi vefasız anıyormuş
Kalbimn gibi feryâd ediyor sızlanıyormuş Duydum ki beni şimdi vefâsız anıyormuş
4-İbrahim Efendi
Bu gönül ne gülde ne gülşendedir
Sendedir dîvâne gönlüm sendedir
Kimseye ne bende ne efkendedir
Sendedir dîvâne gönlüm sendedir
5-Rahmi Bey
Ey mutrîb-i zevk âşina
Bir şarkı yaptım ben sana
Çal söyle eğlen daima
Reftârı tarzı nev-edâ
Bir şarkı yaptım ben sana
Çal söyle eğlen daima
6- Osman Nihat Akın
Girdim yârin bahçesine gül dibinde gül izâr Saçlarından kopan teller kaldı bana bergüzar Yağma yağmur esme rüzgâr yolda yolcum var benim
Bak şu gönül çırpınıyor yâreli bir kuş gibi bekliyorum gelmiyorsun sanki unutmuş gibi Yağma yağmur esme rüzgâr yolda yolcum var benim
7- Hacı Ârif Bey / Güfte-Deli Hikmet Bey
Gurub etti güneş dünya karardı
Gül-i bağ-ı emel soldu sarardı
Felek de böyle mâtemler arardı
Gül-i bağ-ı emel soldu sarardı
8-Asdik Ağa
Hançer-i ebrûsu saplandı dile
Gamze-i fettanı verdi velvele
Bilmiyor ahvalimi ölsem bile
Gamze-i fettanı verdi velvele.
9- Yesarî Asım Arsoy
Kedersiz hiç coşar ağlar taşr mı kalb-i nâ-şâdım Nihayet bulmayacak mı benim bu âh u feryâdım Ağarsa saçlarım kâfi senin çün bak perişanım Nihayet bulmayacak mı benim bu âh u feryâdım
10- Hacı ârif Bey / Güfte Nedim
Muntazır teşrifine hazır kayık
İnce yaşmakla bu Cuma seyre çık
Pembe mantinden ferâcen pek de şık
İnce yaşmakla bu Cuma seyre çık
Kırma lütfet hâtır-ı mestâneyi.
Süslenip tak zülfün üzre şâneyi
Eyle ihyâ semt-i Kâğıthâneyi
İnce yaşmakla bu Cuma seyre çık
11- Osman Nihat Akın
O güzel başını göğsüme koysan
Dinlesen kalbimin şarkılarını
Sen bana doysan ben sana doysam
Beklemesek böyle hergün yarını
12- Rahmi Bey
Sana ey canımın canı efendim
Kırıldım küsdüm incindim gücendim
Benim nrv-res Nihâl dil pesendim
Kırıldım küsdüm incindim gücendim
13- Mustafa Sunar
Nerdesin sen gönlümün nazlı civânı nerdesin Kim bilir hangi diyarda hangi ıssız yerdesin Gurbetin hicrân esen  rüzgâı da vermez haber Bir tesellî varsa ancak her zaman gönlümdesin
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
GRUP ÇARESAZ’DAN SEVDA YÜKLÜ ŞARKILAR
Düzenleyen: Aylin Şengün Taşçı
Yer: Yeşilpınar Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
HÜSEYİN TURAN KONSERİ
Yer: Ümraniye Atakent Kültür Merkezi
 

 
 
KONSER
15  Ekim Cumartesi Saat: 20.00
TURGAY BAŞYAYLA KONSERİ
Yer: Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
ERTAN SERT TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
Yer: Şile Kültür Merkezi
 
 

 
KONSER
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
MUZAFFER ERTÜRK KONSERİ
Yer: Sultanbeyli Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat:20.00
BİR CAZ AKŞAMI
Düzenleyen:  Fatih Şener
Yer: Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
 

 
 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
ÖZDEMİR ERDOĞAN KONSERİ
Yer: Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi
 

 
 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
ESAT KABAKLI KONSERİ
Yer: Başakşehir Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat:20.00
YUNUS EMRE’DEN NİYAZİ MISRİ’YE
Düzenleyen: Halit Yanardağ
Yer: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi
 

 
KONSER
 
15 Ekim Cumartesi Saat:20.00
YAŞAR ÖZEL TSM KONSERİ
Yer: Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
 

 
ÖZEL ETKİNLİK
15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00
YAŞAYAN DEĞERLERİMİZE SAYGI
CANSIN EROL KONSERİ
Yer: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
 
Program Solisti: Erdem Özgen
Misafir Sanatçılar: Devran Eren- Burcu Göktürk
 

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir