Salı , 6 Aralık 2022

Aydın Doğan’dan Çalışanlarına Sosyal Medya Uyarısı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Yayın İlkeleri’nin tüm çalışanlar için uygulanması zorunlu değerler manzumesi olduğunu belirterek, tüm çalışanlarına sosyal medyada şeffaf olma uyarısında bulundu.

Doğan, “Bazı çalışanlarımızın sosyal medya ağlarında, gazetelerinde yazamayacakları, TV kanallarında söyleyemeyecekleri veya gösteremeyecekleri hususları kurumsal kimliklerini de kullanarak paylaştıklarını üzüntü ile görmekteyim. Yazılı ve görsel medyamızın itibarını ve kurumsal kimliğini zedeleyen bu gibi faaliyetlere izin verilmesi mümkün değildir” dedi. Aydın Doğan yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

BİR DİZİ İLKE SAPTANDI

“Değerli arkadaşlarım, yazılı ve görsel medyanın yanı sıra, sosyal medya ağları iletişim dünyasının en hızlı gelişen alanı olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 10 Aralık 2012 tarihinde açıkladığımız Doğan Yayın İlkeleri’ni hazırlayan gazeteci arkadaşlarımız, daha önceki yayın ilkelerimizden farklı olarak sosyal medya olgusuna da yer verilmesi gereğini görmüşler ve bu hususta bir dizi ilke saptamışlardır.
Nitekim, yazılı medya yayın ilkelerinin 23’üncü maddesi çok açık biçimde bu ilkelerin ‘bütün dijital platformlarda yapılan yayıncılık ile gazete, dergi çalışanları ve dışarıdan katkıda bulunanların sosyal medyadaki faaliyetlerini kapsar’ hükmünü getirmiştir.

İTİBARI ZEDELEMEDEN

Aynı şekilde Doğan TV Holding yayın ilkelerinin ‘sosyal medyada yer alma’ başlığı altında sıralanan maddelerinde Doğan TV çalışanlarının, sosyal medya ağlarındaki kişisel faaliyetlerini, hem kurumsal kimliklerini hem de Doğan TV Holding’in itibarını zedelemeden sürdürmekle yükümlü oldukları’ ilkesi yer almaktadır. Bu maddelerde dikkati çekilen en önemli hususlardan biri de ‘Kendi kanalınızda söyleyemeyeceklerinizi, gösteremeyeceklerinizi sosyal medya ağlarında paylaşmayın’ şeklindeki uyarıdır.

BİREYSEL ÖZGÜRLÜK

Gerek yazılı gerek görsel medya çalışanlarımızın bireysel özgürlüklerini en geniş biçimde kullanmaları doğaldır. Ancak sosyal medya ağları kullanılırken kurumsal kimliklerin göz ardı edilmesi ve herkesi bağlayan yayın ilkelerine aykırı davranılması da kabul edilemez.

BÜTÜN DEĞERLER

Esasen bu sebeple yayın ilkeleri saptanırken, ‘Bu rehberin kapsadığı bütün değerler, uygulamalar ve yükümlülüklerin sosyal medyadaki faaliyetler için de geçerli olduğu’ hatırlatmasında bulunulmuştur.

SAHTE HESAPLAR

Öte yandan sosyal medya ağlarında bazı yazarlarımız ve ekran yüzlerimiz adına sahte hesaplar açıldığı ve mesaj trafiği yapıldığı da görülmektedir.

KİMLİK SAKLAMAYIN

Bunu önlemek için yazılı ve görsel medya çalışanlarımızın sosyal medya ağlarında şeffaf olmaları, kimliklerini saklamamaları, medyadaki konumlarını anlaşılır şekilde belirtmeleri gereğine de ilkelerimiz arasında yer verilmiştir.

DÜZELTME YAPIN

Aynı ilkeler arasında tüm çalışanlarımızın ‘paylaştığı bağlantılar, yönlendirdiği iletiler ve yanıtladığı tweet’lerin doğruluğunu kontrol etmek, kaynak göstermek ve yanlış olduğunu öğrenmesi halinde izleyen bir mesajla düzeltmek yükümlülüğü’ de bulunmaktadır.

İZİN VERİLEMEZ

Yayın ilkelerimizin getirdiği bu kurallar manzumesine rağmen, bazı çalışanlarımızın sosyal medya ağlarında, gazetelerinde yazamayacakları, TV kanallarında söyleyemeyecekleri veya gösteremeyecekleri hususları kurumsal kimliklerini de kullanarak paylaştıklarını üzüntü ile görmekteyim. Yazılı ve görsel medyamızın itibarını ve kurumsal kimliğini zedeleyen bu gibi faaliyetlere izin verilmesi mümkün değildir. İlgili kurumlarımızın, yayın ilkelerimizin sosyal medya ağlarında da titizlikle uygulanması hususunda gerekli önlemleri alacağına inanıyorum.”

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir