https://juragankomik.com
Cuma , 14 Haziran 2024

Tag Archives: Ali Susam

ELFÜ’N-NEHAR VE’N-NEHAR

Zaman-ı kadimde Keşmir memleketinin hâkimi Turan Bey’in hayret-bahş( iki isimden oluşan Farsça bileşik sıfat ) cihan Ferahruz isminde bir erkek ve Ferahnâz namıyla bir de kız evlâdı olup şehzade-i civan-baht( iki isimden oluşan Farsça bileşik sıfat )  envai fezail ve kemalât-ı insaniyye ile muttasıf genç bir kahraman-ı nadirü’z-zaman hem-şiresi( Farsça ön ek ‘daş-deş’ anlamı katar yani ‘aynı sütü emen, kız kardeş’ anlamındadır) Ferahnâz dahi mâlike-i lütf u cemâl u sahibe-i hüsn-ü hısâl bir afet-i devran idi.   Fi’l–hakika( Arapça ön edat yani harf-i cerr ‘da-de’ anlamı katar ) Ferahnâz hüsn-ü âlem- bahasından  başka nihayet derecede cazibe sahibesi olduğundan cemal-i huri-misaline( iki isimden oluşan Farsça bileşik sıfat ) atf-ı nazar idenler ez-dil ü cân kendüsine hayran ve musahhar olarak nail-i visal olmaları emr-i muhal( ilim kesbi ile paye-i rifat arzu-yu muhâl imiş ancak aşk imiş her ne var alemde ilim bir kıyl u kâl imiş ancak ) olmakla encâm-ı kâr-ı te’sir-i …

Devamı »