Perşembe , 30 Mart 2023

Tag Archives: bilgisayarlar

Tablet mi Ultrabook mu?

Günümüz teknolojisinin bize getirdiği ürünler çok değişik özelliklere sahip olmalarının yanı sıra farklı şekillerde işlevlerini göstererek insan hayatını kolaylaştırabiliyor. Bu yazımızda size tablet mi ultrabook mu? Sorunuzun cevabını açıklayacağız. Tablet: Günlük hayatta yanınızda taşıyabileceğiniz küçük boyutlardaki cihazdır, işinizde kolaylıkla kullanabileceğiniz modelleri bulunmaktadır. İş ortamına ayak uydurabilecek bir tablet bulabilirsiniz. Tabletler evlerde de kullanım ve hayatı kolaylaştırabilirler. Hem eğlendirici hem de gerekli özellikleri bulunan tabletlere artık dünya üzerinde aşırı gereklilik duyulmaktadır. Ultrabook – Notebook: İlk olarak Ultrabook ile Notebook arasındaki farktan bahsedelim Notebook biraz daha kalındır ve oyunları kaldırabilir, Ultrabook ise incedir, aşırı yüksek sistem özelliği gerektiren oyunları kaldıramaz. Genellikle Ultrabook sosyal medya takibi veya iş için kullanılmaktadır. Ultrabook’un tabletten farkına geçelim. Fazla bir farkı yoktur, iş ortamında kolaylık sağlar, bunun yanı sıra tabletten kendine göre bazı üstünlükleri bulunmaktadır, mesela klavyesi buna örnektir. Hemen hemen aynı özelliklere sahip bu iki cihaz günlük hayatınızda veya işinizde sizlere yardımcı olabilirler. Bunun yanı sıra …

Devamı »

HTC Power To Give ile Süper Bilgisayarlar

Mobil tabanlı gönüllü bilgi işlem uygulaması ile akıllı telefon sahiplerinin,dünyayı ilgilendiren en önemli sorulardan bazılarına cevap bulma gücüneerişmesi öngörülüyor. Barselona, İspanya – 27 Şubat 2014– HTC, Android akıllı telefonların toplu işlem gücünden yararlanarak birsüperbilgisayar yaratmayı amaçlayan “HTC Power To Give™” projesini açıkladı. Şu anda beta sürümü olan “HTC Power To Give” uygulamasının amacı, toplumun en büyük sorularına cevap bulmak adına akıllı telefon sahiplerini harekete geçirerek kullanmadıkları işlem güçlerini serbest bırakmalarını sağlamaktır. Şu anda kanser, AIDS ve Alzheimer hastalıklarına karşı verilen savaş, her çocuğun temiz içme suyuna sahip olması için yürütülen çalışmalar ve hatta dünya dışı yaşam araştırmaları, gönüllü bilgi işlem platformları tarafından ele alınmaktadır. Akıllı telefon sahiplerinin telefonlarını kullanarak tıp, bilim ve ekoloji de dahil olmak üzere önemli araştırma alanlarına somut destek verebilmelerini sağlayan HTC Power to Give projesi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den Dr. David Anderson ile ortaklaşa geliştirildi.Proje, dünyanın en büyük gönüllü bilgi işlem girişimini destekleyecek ve küresel akıllı telefon …

Devamı »

Toshiba’dan 5 Şekile Giren Laptop

Tos­hi­ba 5 şeki­le bü­rü­ne­bi­len lap­top ta­sar­la­dı. “S­ha­pe-shif­ting PC” adı ve­ri­len ci­haz, ek­ran, klav­ye ve ayak ol­mak üze­re üç par­ça­dan olu­şu­yor. Bu par­ça­lar, kul­la­nım ama­cı­na gö­re fark­lı şe­kil­ler­de sı­ra­la­na­bi­li­yor. Ana­kart, “a­ya­k” için­de bu­lu­nu­yor. PC kla­sik, ka­pak­lı bir lap­top gi­bi kul­la­nı­la­bi­li­yor. Bu­nun ya­nın­da iki fark­lı tab­let mo­du bu­lu­nu­yor. Bun­lar­dan bi­rin­ci­sin­de klav­ye­yi çı­ka­rıp, tab­le­ti klav­ye­siz kul­la­na­bi­li­yor­su­nuz. İkin­ci­sin­de klav­ye­yi çı­kar­mı­yor, ar­ka­ya kat­la­ya­rak tab­le­tin ayak­ta dur­ma­sı­nı sağ­lı­yor­su­nuz. Hem An­dro­id Hem Win­dows Bir baş­ka mod olan “P­re­sen­ta­ti­on/TV”, aya­ğı kul­lan­ma­nı­zı ge­rek­ti­ri­yor. “Can­va­s” mo­duy­sa klav­ye­yi 270 de­re­ce dön­dü­re­rek ci­ha­zı ka­lem­le kul­lan­ma­yı da­ha el­ve­riş­li bir ha­le ge­ti­ri­yor. Bil­gi­sa­yar hem An­dro­id hem de Win­dow­s ile bir­lik­te çalışıyor.

Devamı »