https://juragankomik.com
Pazar , 21 Temmuz 2024

Tag Archives: bilişim ve inovasyon

KOBİLER BİLİŞİM VE İNOVASYONLA ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK

İnovasyon ve Kobi KOBİ’ler küreselleşmenin meydana getirdiği şiddetli rekabet ortamında milli ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedir. Türkiye gibi ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’ler; işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması noktasında oynadıkları rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasına yaptıkları olumlu katkıları ve piyasa koşullarında meydana gelen değişmelere hızlı uyum sağlayabilen esnek üretim yapısına sahip olmaları itibarıyla etkili bir rol oynamaktadır. Ayrıca, yerel özellikleri ve orta sınıfı güçlendirme gibi nitelikleri KOBİ’leri sosyo-ekonomik açıdan da önemli kılmaktadır. Bu kadar önemine ve ekonominin bel kemiğini oluşturmasına rağmen KOBİ’lerin ihracat kapasitelerine bakıldığında,  ancak %35’inin ihracat yapabildiği gözlenmektedir. Kaynakların yetersizliği ve bilgi eksikliği ihracatın önündeki en önemli engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşıdıkları önem dolayısıyla, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün ülkeler KOBİ’lerin doğması, büyümesi, gelişmesi ve korunması için uygun ortamı hazırlayacak politikalar belirlemektedirler. Türkiye’de de KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına yönelik hususlar temel politika metinlerinde yer almaktadır. 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu …

Devamı »