Cuma , 1 Aralık 2023

Tag Archives: düz lise

Akademik Araştırma: Sosyo ve Kültürel Olarak Liseli Gençlik

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye’deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor? 2011 Mayıs ve Haziran Aylarındaki Bir Anket Uygulamasının Sonuçları Araştırmacılar: Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Sosyoloji Bölümü) Prof. Dr. Belma T. AKŞİT (Sosyoloji Bölümü) Yardımcı araştırmacılar: Öğr. Gör. Esra KÖTEN PEKER (Sosyoloji Bölümü) Araş. Gör. Seval GÜLEN (Sosyoloji Bölümü) Araştırmaya katılan öğrenciler: Sosyoloji Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile Sosyoloji Yüksek Lisans öğrencileri   1 Ağustos 2011 İstanbul GİRİŞ Liseli gençliğin Türkiye’deki sosyo-kültürel değişmeler hakkında ne düşündüğünün sosyolojik çerçevede sorgulanması, Türkiye modernleşmesinin nereye doğru gideceğini anlamak açısından kritik önemdedir. Akşit ve arkadaşları (1986, 1991, 2004) 1980’lerin başından itibaren bu konuda çalışmakta ve düz devlet liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri, imam-hatip ve özel liselerde okuyan öğrencilerin sosyo-kültürel değer ve tutumlar açısından farklılaşma benzerliklerini ortaya koymaktadırlar. Daha çok Ankara’daki liselerde yapılan bu araştırmalarda ortaya çıkan eğilimlerin İstanbul’un Anadolu yakasındaki ilçelerdeki liselerde ne dereceye …

Devamı »