Cuma , 2 Aralık 2022

Tag Archives: sosyal medya faydaları

Günün Makalesi: Sosyal medya ve iyi insan olmak

Sosyal medya zamanımızın ilginç fenomenlerinden biri. Ancak, sanıldığının aksine, tümüyle yeni değil. Bazı yazarlara göre tarihi çok eskilere gidiyor. Geçmişte etkili olduğu olaylar ve dönemler var. Örneğin, 1500’lerde doğan Hıristiyanlıkta reform hareketinin başarısında sosyal medyanın önemli rolünün olduğu söyleniyor. M. Luther’in Wittenberg Saray Kilisesi’nin kapısına Katolik Kilisesi’ne itirazlarını kapsayan bir duyuruyu asmasıyla başlayan reform hareketi bu listenin amatör yöntemlerle ve adem-i merkeziyetçi şekilde çoğaltılıp kısa sürede Avrupa’nın her yerine ulaştırılmasıyla ivme kazandı… Bugün şahit olduğumuz olay, sosyal medyanın adeta mekân sınırlarını aşarak yayılması ve yaygınlaşması. Aynı zamanda, kurumlaşması. Bu hem iyiliklere hem de kötülüklere sebep oluyor. Bir taraftan iletişimi desantralize ediyor, ucuzlatıyor ve kolaylaştırıyor; hiçbir zaman olmadığı kadar çok insana katılım imkânı vererek demokratikleştiriyor. Diğer taraftan, bireylerin ve grupların daha önce emsali görülmemiş yoğunluk ve derinlikte takip altına alınmasına zemin hazırlıyor. İnsanları elbette en fazla devletler takip ediyor. Büyük şirketler de pazarlama amaçlarıyla takip işine soyunuyor. Bunun doğurduğu hak ve …

Devamı »

Akademik: Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237- İletişim 2003/18 BİR HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA ALANI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI: SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME   Ferah ONAT    ÖZET Halkla ilişkiler uygulamalarında iletişim kanalı olarak kullanılan sosyal medya kanalları, geniş kitlelere ulaşmada önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal medya kanalları sivil toplum örgütleri için iki yönlü simetrik iletişim ortamı sunan ideal halkla ilişkiler araçlarıdır. Sivil toplum örgütleri arasında eylemleriyle önemli bir yer  tutan global ve ulusal çevre örgütlerinden bazıları özellikle Facebook, Twitter gibi sosyal ağ sitelerini web siteleriyle birlikte bir uyumlu ve bağlantılı olarak kullanmaktadır. Araştırma kapsamında öncelikle sosyal medyada yer alan sivil toplum örgütleri izlenmiş, ardından basında haberi yer en çok yer alan 5 çevre örgütü incelenmiştir. Elde edilen niceliksel ve niteliksel veriler halkla ilişkiler yönünden değerlendirilmiştir.  Anahtar Kelimeler: Sivil toplum örgütleri, sosyal medya, halkla ilişkiler   SOCIAL MEDIA PRACTICES  AS A PUBLIC RELATIONS APPLICATION FIELD: AN ANALYSIS ABOUT …

Devamı »