Cumartesi , 28 Ocak 2023

Tag Archives: sosyoloji

Türkiye’de Sosyal Medyayı Anlamak

kimdir-bu-sosyal-medya-uzmanlari-ne-is-yaparlar-

Özellikle 2008 yılından itibaren kullanıcı sayılarının büyük bir artış göstermesiyle dikkatleri üzerine çeken sosyal medyanın Türkiye’de bir fenomen olma yönündeki ilk ciddi adımını Pazarlama dünyasının onu keşfetmesi ile attığı söylenebilir. Her ne kadar iş dünyası sosyal medya üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdıysa da sosyal medya gerçek anlamda hak ettiği ilgiyi Arap Baharı ve Gezi Parkı gibi toplumsal hareketlerde oynadığı büyük rol sonrasında görmeye başlamıştır. Oysaki kapılarını dünyadaki tüm internet kullanıcılarına açtığı dönemden itibaren sosyal medya, insanlık iletişim tarihinde yaşanan en önemli kırılmayı ifade etmektedir. İletişim ve iletişim araçları ise Neil Postman’ın belirttiği gibi kültürün en önemli belirleyicileri arasındadır: “kültür sözün eseri olmakla birlikte, resimden hiyeroglife, alfabeden televizyona kadar her iletişim aracı ile yeninden yaratılmaktadır”.     Bir iletişim aracı olarak sosyal medya, insanların başlangıçta anonim olmayı daha güvenli bulduğu internet ortamında; görselliğin, görmenin ve görünmenin ön planda olduğu bir iletişim şeklini deneyimleyerek kendi benliğini mekana bağlı sosyal dünyanın dışında oluşturulan siber alanda yeninden …

Devamı »

Akademik Araştırma: Sosyo ve Kültürel Olarak Liseli Gençlik

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye’deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor? 2011 Mayıs ve Haziran Aylarındaki Bir Anket Uygulamasının Sonuçları Araştırmacılar: Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Sosyoloji Bölümü) Prof. Dr. Belma T. AKŞİT (Sosyoloji Bölümü) Yardımcı araştırmacılar: Öğr. Gör. Esra KÖTEN PEKER (Sosyoloji Bölümü) Araş. Gör. Seval GÜLEN (Sosyoloji Bölümü) Araştırmaya katılan öğrenciler: Sosyoloji Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile Sosyoloji Yüksek Lisans öğrencileri   1 Ağustos 2011 İstanbul GİRİŞ Liseli gençliğin Türkiye’deki sosyo-kültürel değişmeler hakkında ne düşündüğünün sosyolojik çerçevede sorgulanması, Türkiye modernleşmesinin nereye doğru gideceğini anlamak açısından kritik önemdedir. Akşit ve arkadaşları (1986, 1991, 2004) 1980’lerin başından itibaren bu konuda çalışmakta ve düz devlet liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri, imam-hatip ve özel liselerde okuyan öğrencilerin sosyo-kültürel değer ve tutumlar açısından farklılaşma benzerliklerini ortaya koymaktadırlar. Daha çok Ankara’daki liselerde yapılan bu araştırmalarda ortaya çıkan eğilimlerin İstanbul’un Anadolu yakasındaki ilçelerdeki liselerde ne dereceye …

Devamı »