Cumartesi , 23 Eylül 2023

Tag Archives: Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” Tezsiz Yüksek Lisans programı

FMV Işık Üniversitesi, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında “Teknoloji ve İnovasyonYönetimi” Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı hayata geçiriyor. İnovasyon konusunun artan önemine ve değerine paralel olarak, inovasyon konusunu ele alan bilimsel araştırmaların ve eğitim programlarının sayısı da hızla artmakta. Ülkemizde de iş dünyasında inovasyonun rekabet edebilme açısından zorunluluk haline geldiğinin her geçen gün daha fazla kavranmakta olmasına bağlı olarak, son yıllarda birçok yerli ve çok uluslu şirkette “teknoloji yönetimi” ve “inovasyon yönetimi” birimlerinin kurulduğu, “teknoloji yöneticilerinin” atandığı ve “inovasyon yönetimi” alanında şirket içi eğitimler verildiği görülüyor. İş dünyası artık rekabetçiliğini arttırabilmek için yeni fikir üretmeyi bilen, bu fikri projelendirebilen ve ticari değere dönüştürebilen bireylere ihtiyaç duymakta. Bu sebeple, inovasyon yönetimi alanında bilimsel eğitim almış ve yetkinlik kazanmış genç mühendis ve yönetici adaylarına her geçen gün daha fazla talep olacağı beklenmekte. Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı FMV Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2012-2013 eğitim öğretim yılında “Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” Tezsiz Yüksek …

Devamı »