Cuma , 2 Haziran 2023

Kaliteli Eğitim için Konusarakogren.com

Eğitimde kalite yakalamak alınan eğitimin hayata dökülmesi açısından çok önemlidir. Dil eğitiminde ise o dili yaşayarak öğrenmek gerekli olmakta, teorikte kalan bilgiler konuşma alanına geçmedikçe alınan kaliteli bir eğitim alınmış olmayacaktır. Bu alanda alınan eğitim farklı materyallerle desteklenmesi gereklidir. Görsel ve işitsel özelliklerle desteklenmesi gereken eğitim temelden başlandığında aşama aşama ilerleyecektir. Basit şekilde cümle kurulumları ile başlayan eğitim İngilizce mevsimler, aylar, günler, meslekler, sayılar, harflerle devam edecektir. Özellikle küçük yaşlarda başlayan eğitimde bu gibi kelimeler şarkılarla öğretilmekte ve çok daha kalıcı olmaktadır. Mevsimler sırası ile spring, Summer, autumn, Winter olarak tanımlanmaktadır. Anlamaları da sırası ile ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmaktadır. Mevimler cümle içerisinde kullanılırken in ön eki ile kullanılırlar. Ve in eki fiildeki olayın o mevsim içerisinde geçtiğini belirtmekte, cümleye aidiyetlik katmaktadır. Günler ve aylar içinde aynı uygulama geçerli olmaktadır. Günler ve ayların kullanımlarında farklı olarak cümle içerisinde kısaltılmış halde de bulunabilirler.

Genel olarak temelden başlandığında ilk ders cümle yapısı ve çeşitleri olmakta, daha sonra olumlu, olumsuz, soru cümleleri derslerine geçilmektedir. Gramer konularının tam olarak öğrenilmesi çok önemlidir. Cümle kurulumlarında değiştirilen bir ek bile bazen farklı bir zaman ya da anlam ifade edecek, bu nedenle cümlenin genel olarak anlamını tamamen etkileyebilecektir. İsimler konu başlığı altında öncelikle sayılan ve sayılamayan isimler öğretilmektedir. Sayılan isimlerin başına a, getirilmekte sayılamayan isimler ise olduğu gibi kullanılmaktadır. Cümle yapısı derslerinde cümle kalıpları öğrenilmekte ve ifade, soru, emir ve ünlem kalıbı şeklinde farklı cümle kullanımları bulunmaktadır. Cümle kurulumlarından sonraki İngilizce dersler arasında tekil ve çoğul yapılar bulunmaktadır. Bu kullanımlarında öğrenilmesi gereklidir. Gerek zaman kalıplarında kullanımları gerekse de farklı cümle çeşitlerinde kullanımları ile düzenli ve düzensiz yapılar tek tek incelenmeli öğrenilmelidir. Sıfat çeşitleri olan belirli ve belgisiz sıfatlarda cümle içerisinde kullanımlarda oldukça önemli olmakta; a ve an ayırımı bu kurallara göre yapılmaktadır. Çoğul yapılarla birlikte kullanılan there is ve there are kalıpları da cümlede kullanılan fiilin olup olmadığını ya da sayısı hakkında bilgi vermek için kullanılan bir kalıptır.

Kişi ve nesne zamirleri, iyelik ekleri, -s iyelik eki, işaret sıfatları gibi başlıklarda tamamen temel konu başlıkları içerisinde yer alan alt başlıklar olmaktadır. Detaylanmaya başlayan konular arasında zamanlar bulunmakta ve ingilizce gramer konularının tamamında bulunan bu konu başlığı içerisinde yardımcı fiiller ve fillerin farklı hallerde kullanılışları cümleye zaman kavramı hakkında istediğiniz kullanımları sunmaktadır. Bunlar dışında modal verbs dersleri de bulunmakta, özel kullanımları ve anlamları bulunan yardımcı fiiller bu başlık altında incelenmektedir Sıfatlar ve zarflar başlığı da oldukça geniş açılı dersler olmakta ve cümlelerin yapısı, kullanım şekline göre ekler kullanılabilmekte ve cümlelere farklı anlamlar katabilmektedirler. Bu derslerin dışında soru ve olumsuz soru cümlesi oluştururken de farklı yapılar ortaya çıkmaktadır. Sayı, tek fiil, istekler gibi kullanımlarda dolaylı anlatımlar yapılmakta ve bu anlatımlarda ayrı bir derste incelenmesi gereken farklı kalıplar olmaktadır. İf konusu başlı başına bir ders olmaktadır. İngilizce edatlar başlığı ise cümlelerde detaylı anlamlar ve incelikler kullanılmak için iyice öğrenilmesi gereken dersler arasında yer almaktadır. Aktif ve pasif cümleler de işlenen dersler içinde en son olarak işlenen konular arasındadır. Zamanlara göre değişen cümle kalıpları tek tek incelenir ve detaylı anlatımlar yapılır. Gramer konusunun tüm inceliklerinin öğrenilmesi ve pratik ile desteklenmesi ingilizce dil seviyenizin çok kısa sürede hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır.

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir