Salı , 7 Şubat 2023

Köşe Yazılarından Önemli Başlıklar ve Kısa Kısa Notlar

kose_yazarlarıUlusal gazetelerde yayınlanan köşe yazılarından önemli başlıklar ve kısa kısa notlar…

Ahmet Kekeç – Ordu solu ne zaman yok etti – Star
Kıyat, bu cümleden de anlaşılacağı üzere, “bir zarar ziyan dökümü” yapıyor.

Özetle, “Ordunun bu ülkeye çok zararı oldu” diyor.

Hemen hükmümü yapıştırayım:

Kıyat, az bile söylüyor.

Eser Karakaş – 12 yaş Kuran Kursu yasağı – Star
Kuran kurslarına ilişkin olarak benim sakıncalı ve eksik gördüğüm konu bu süreçlerin zorunlu olarak devlet müesseselerinde gerçekleşmesi; laik bir devlet,

çocuklara ve yetişkinlere Kuran kursu açmaz, din dersi vermez, bu alanlara izin verir ve bu süreçlerin Anayasa’nın ikinci maddesindeki temel ilkelere uygun yürütülüp yürütülmediğini etkin bir biçimde denetler, devletin görevi sadece budur.

Kürşat Bumin – Bir kere daha MEB’in ‘millilik’ vasfı üzerine – Yeni Şafak
Baştan söyleyeyim: Bakanlığın adı tekrar “Maarif Bakanlığı” olmalıdır. “İrfan”, “ârif”, “marifet” köklerinden gelen bu adın anlattığı ile “Milli Eğitim Bakanlığı”nın anlattıkları arasında büyük fark vardır.

Ahmet Altan – Gelelim işin özüne – Taraf
Zavallı “eğitim mahkûmları”, hayatlarının en güzel, en eğlenceli olması gereken yıllarını, daha sonra unutacakları bir sürü saçmalığı öğrenmek, ciddi bir “beyin yıkamasından” geçmek, kişiliklerini, tek tip adam yetiştiren “tornaya” teslim etmek için harcayacaklar.

Ali Atıf Bir – Basit bir soru – Bugün
Bir kitabı basmak, yaymak, düşünce özgürlüğünün gereği olsa da, yukarıda adını verdiğim kitapların yazarı ile bir Silahlı Kuvvetler mensubunun kitabı nasıl aynı yayınevinden çıkıyor ve hâlâ herkes niye Ergenekon’dan, Balyoz’dan, çekiçten, tornavidadan şüphe ediyor?

Şahin Alpay – Başbakan Erdoğan’ın ‘laiklik cihadı’ – Zaman
Erdoğan’ın “laiklik cihadı”nın kemale ermesi için, Araplara yaptığı telkinleri kendi ülkesine tam olarak uygulaması, Türkiye’nin otoriter laiklikten tam olarak

kurtulmasına öncülük etmesi gerekir. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özerkleşmesi, devletin başta Aleviler olmak üzere bütün inançlardan yurttaşlara eşit mesafede durması, hepsinin dinsel özgürlüklerine saygılı olması şarttır.

İbrahim Kiras -Almanya’da Türkler daha dindar, daha milliyetçi, daha Kürt, daha Çerkez, daha Alevi…- Star

Türkiye’den gazeteci ve akademisyenlerin katıldığı bir sohbet toplantısında TAM Vakfı Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan, yaptıkları bir araştırmadan söz etti. Özellikle 11 Eylül sonrasında Almanların kafalarını ciddi olarak meşgul eden bir sorunun cevabı aranmış bu araştırmada. Okullarda İslam dini dersi alan Türk çocukları acaba Alman toplumuna uyum gösterme konusunda olumsuz bir etki alıyorlar mıydı?

Çıkan sonuç din dersi alan çocukların din dersi almayanlara göre küçük bir farkla da olsa “uyum”a daha yatkın olduklarını ortaya çıkarmış!…

Fehmi Koru – Tanığı olduğumuz bir ihya hareketidir – Star
Aranan, İslâm Dünyası’nın bulunduğu durumdan çıkması, çağı birlikte yakalaması, kendi dinamiklerini sonuna kadar kullanarak onurlu ve müreffeh bir hayatı bu kez ıskalamamasıdır. Bunların diğer uygarlık alanlarının günümüzde de etkisini gösteren sorunları yaşanmadan gerçekleşmesi arayışına en uygun tanımlama ‘ihya hareketi’ olabilir.

Kendilerine ‘demokrasi’ adıyla diktatörlükler, ‘lâiklik’ adıyla din-düşmanlığı, özgürlük adıyla emperyalizm sunulmuş olan İslâm Dünyası halkları kavramlara karşı aşırı hassas, hatta hasım olabilir; ama bu durum ihtiyaç duyulan sistemin temel özelliklerini baştan reddetmeyi gerektirmez.

Mümtaz’er Türköne – Barışın çetrefil dilini bilenler – Zaman
… Söylenecek tek söz: Cenab-ı Allah Kürtleri, Kürt milliyetçilerinin gadrinden korusun.

Kürt siyaseti şiddetin bir çıkmaz yol olduğunun ve sürdürülemezliğinin farkında. Şiddetin öfke dolu dilini, Kürt milliyetçiliğine taşıyarak kendince bir denge

oluşturmaya çalışıyor. Bu dil kendi kendini yiyip tüketen ve yalnızlaştıran bir dil. Barışın dili çetrefil ve Kürt siyasetçilerin ezberin dışına çıktıklarında bu dili

konuşmayı beceremedikleri ortaya çıkıyor.

Leyla İpekçi – Çoğulcu medeniyet, ‘örnek’ devlet – Zaman
…Evet o ruh tedirginliğini vatandaşlarına yaşatmayan bir devlet olabilirsek ve yeni nesilleri böyle yetiştirebilirsek, işte ancak o zaman çoğulcu bir medeniyeti

inşa etme yolunda ‘örnek’ bir devletimiz olacak.

İhsan Dağı – Devletin Öcalan analizi doğru mu? – Zaman

Her durumda önemli olan, MİT-PKK görüşmesinden sonra siyasetin ve toplumun iktidar adına hâlâ yönetilebilir olmasıdır. Toplum, Kürt meselesinin çözümü için

bırakın ‘açılım’ politikasını, Öcalan’la görüşmeyi ve hatta PKK ile müzakere etmeyi bile ‘mübah’ görülüyor. Toplumdan siyasilere verilen mesaj belli; kanı

durdurmak için her şeyi yap, Öcalan’la, PKK’yla veya başkasıyla…

Bülent Korucu – CHP ile AK Parti’nin işi gerçekten zor – Zaman
CHP’nin kifayetsiz muhalefet hali ülke için en büyük risklerden. Demokrasilerde iktidar koltukları boş kalmıyor ama muhalefetsizliğin telafisi yok. Adamakıllı ve

meşru muhalefet demokrasinin kalitesini belirliyor. Seçimler Saddam’ın ülkesinde bile yapılıyordu. AK Parti’nin alternatifsiz iktidarı, iç muhalefet kapılarını da

kapatıyor. …

Meşru, iyi niyetli ve aklı başında muhalefet eksikliği AK Parti’nin en büyük açmazı. Sırtındaki akrebi söyleyecek kimsenin kalmaması insan için en büyük

musibettir. Kurumları da böyle görmek gerekiyor. Hataları söyleyebilecekler kabuğuna çekildikçe, hataları alkışlayan şakşakçıların sesi iyice yükselir. Çünkü ‘doğrucu Davut’lar şakşakçılar için büyük risktir, turnusol kâğıdı gibi gerçek niyetlerini açığa çıkarır.

Ardan Zentürk – Amerika: İsrail ile ayrılık zamanı… – Star
Malka, Amerikalı liberal Yahudiler’in, özellikle İsrailli Araplar’ın “ötekileştirilme” siyasetine ve her türlü ayrımcılığa karşı duydukları tepkinin altını çiziyor…

Malka raporunda, “ Değişen stratejik ortam çerçevesinde artık Amerika’nın İsrail’e sağladığı güvenlik garantileri konusunda sert sorgulamaların yapılması zamanı gelmiştir.”diyor.

Mustafa Kartoğlu – Burkay’ın üç mesajı yol gösterici – Star
Ama bize asıl zararı PKK değil 12 Eylül cuntası verdi. Cunta bütün demokrasi güçlerini ve solu ezdi. Meydan PKK’ya kaldı. Buna rağmen PKK dışındaki yurtsever Kürtler HEP’in kuruluşunda aktif rol oynadı. 90’da Refik Karakoç’la Diyarbakır belediye seçimlerini kıl payı kaybettiler. Ama sonra durum değişti. PKK silahlı eylem yaptı ve baskılara tepki duyan Kürt kesimleri PKK etrafında kümelendi.

Bir takım gizli yerlerin PKK içinde de elleri vardı. Öcalan’ın sözüdür: Biz PKK’yi kurduk, üç yıl ekmeğimizi, silahımızı, paramızı devlet verdi. Karşılığında diğer Kürt örgütlerine karşı savaşmamızı istedi. Ne istedilerse yaptık. Sonra ellerinden sıyrıldım, Suriye’ye gittim.

Ergun Babahan – Ne ekseni ulan! – Star

Ankara, 28 Şubat’ın çerçevesi dışına çıktığı an ekseni kaymış sayıldı.

İsrail’in çıkarı bu çizginin çıkılmasını engellemekti. Uluslararası ve Türkiye bağlantılarını kullanarak bu konuyu kanırtana kadar işledi. O dönem televizyon ekranlarında tartışılan, köşe yazılarına yansıyan en önemli konulardan biri, Batı basınının AK Parti hükümeti için ‘’İslamcı’’ etiketini kullanmasıydı.

Mensur AKGÜN – Artık önemli bir ülkeyiz – Star
Tüm eksikliklerine rağmen demokratikleşme düzeyimiz de hiç fena sayılmaz.

Fakat hala çöküş döneminin komplekslerinden mustaribiz. Başbakanımız bir ziyaret yapıyor gazetelerimiz ziyaret sırasında olan bitenden çok Batı basınındaki yansımalarıyla ilgileniyor. Komplekslerimizi ne yazık ki üstümüzden atamadık. İlle birilerinin aferin demesini bekliyoruz.

Mehmet Ocaktan – Erdoğan’ın laiklik modelinin DNA’sı… – Star
Erdoğan özetle, Müslümanların modern dünyanın şartları içinde, dünya ile barışık adaletli bir yönetim oluşturabileceklerine inanıyor. Ve bunun için, demokrasinin çıtasını yükseltecek bir laiklik modelinin önünü açıyor. Dolayısıyla kimse bu modelin DNA’sında Avrupa kültürünün genetik izlerini aramasın.

Taha Kıvanç – Terörün biteceğini bileceksiniz, merak etmeyin – Star

Geçenlerde İngilizler’den ‘IRA ile nasıl anlaştık’ brifingi alan meslektaşları en fazla etkileyen kişi, Tony Blair’e danışmanlık etmiş, onun namına IRA ile pazarlıkları yürütmüş Jonathan Powell’dı; hiç değilse yazılarından ben öyle anladım. Powell süreci anlattığı kitabında terörden kurtulmanın zorluğunu muhatap bulma sıkıntısına bağlıyor…

Sedat Laçiner – Türk laikliği veya Türk İslamı – Starİster solcu olsun, isterse İslamcı, Cumhuriyet aydınının Osmanlı Laikliği’ne bakışı ne yazık ki son derece sığ ve zayıftır. Laikliği alkol içmek, açık giyinebilmek ve denize girmek gibi birkaç yetersiz sembolle ele alan Cumhuriyet aydını bu konuda bile ciddi hatalar içindedir.

Nuh Gönültaş – Kürt sorununu çözmek terörsüz artık daha kolay – Bugün
Kemal Burkay dünkü Star’da yayınlanan röportajında “Eğer PKK olmasaydı sorun çoktan çözülürdü” tezini anlatıyordu.

Çünkü Kürt sorununun çözümüne yönelik barışçı örgütler vardı ve PKK önce onları yok etti. Burkay’a göre “Derin devlet barışçı Kürt hareketlerini PKK ile vurdu.”

Demek ki PKK Kürt halkına pek fayda sağlamıyor, hatta son dönemde net bir biçimde görüldü ki, barışı sürekli dinamitleyen bir rolü de var.

Gültekin Avcı – Tehlikenin farkında mısınız? – Bugün
Son gelişmeler bu ülkede terör sorunuyla Kürt sorununun birbirinden tamamen farklı olduğunu gösterdi.

Kürt sorununu üreten devletti.

Terör sorununu üretense PKK ve BDP.

Hukuk devletinin teminatı dediğiniz ciltler dolusu kanunları seyretmek için mi yapıyoruz?

İnsanlığı ne zaman yaşatacaksınız?

Toktamış Ateş – Laiklik diye diye… – Bugün
Ancak insanlığın bilebildiğimiz en eski tarihinden beri; “yönetenlerin” bu konudaki yetkiyi alabildikleri 3 kaynak vardır. Bunlardan biri “zorbalıktır.” Yani yönetenler yönetme yetkisini zorla gasp ederler. İkinci yetki kaynağı dindir. Bu durumda yönetenler “Tanrı’nın seçilmiş kullarıdır” ve gene Tanrı buyruklarını yorumlayarak yönetirler. Ve nihayet üçüncü yetki kaynağı; bunu şu ya da bu biçimde halktan almaktadır. Dikkat edilirse; bu durum aynı zamanda demokrasinin başlangıcı olmaktadır.

Özlem Albayrak – Başörtüsü cephesinde yeni bir şey yok! – Yeni Şafak

Sözgelimi, dindar erkeğin kadınlarla tokalaşması konusunda bir sosyolojik araştırma yapıldı mı bilmiyorum ama 28 Şubat sürecinden bugüne, bunun “haram” olduğunu bilebilecek durumdaki mütedeyyin erkekler arasında kadınlarla tokalaşmayı reddetme oranında yüzde kaç düşüş olmuştur acaba, hiç merak eden var mı?

Murat Aksoy – ‘Türkiye laikliği’ model olabilir mi? – Yeni Şafak
Erdoğan’ın Kuzey Afrika’da verdiği laiklik mesajının gereğini önce Türkiye’de gerçekleştirebilirse; sadece o ülkeler için değil, Avrupa ve Amerika için özgün bir model olabilir.

Emre Aköz – Ünlü sergideki yanlış bilinç eseri – Sabah
İnsanlar uzun yıllar bir gölge oyununa maruz bırakıldı. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet başta olmak üzere, orducu-laikçi medya, Çetin Emeç’leri, Uğur Mumcu’ları, Bahriye Üçok’ları, İslamcıların öldürdüğünü söyleyip durdu.

Bu halkın üzerinde envai çeşit psikolojik operasyon yapıldı. Ama artık bunların kamuoyunu yönlendirme amaçlı haberler olduğunu biliyoruz.

Hakkında Emir Fatih KARAŞAHAN

Emir Fatih Karaşahan : Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Grafik tasarım ve editörlük üzerine çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli yayınlarda yazıları yayınlandı. Aktif olarak www.risalehaber.com'da haber editörlüğü yapıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir