Pazartesi , 27 Haziran 2022

Markalar İçin Sosyal Medya İletişim Uzmanı

Haberleşme, sonu ucu bucağı olmayan bilgiye ulaşma isteğinin kaçınılmaz sonucu ve sosyal bir varlık olan insan için vazgeçilmezdir.  Konuya girerken sizleri biraz şaşırtmak isterim.  Dumanla iletişim tekniğinin hala kullanıldığını biliyor muydunuz?  İletişim yöntemlerinin insanlar için ne kadar vazgeçilmez olduğunun sizce de en büyük göstergesi değil mi? Tabii ki insanoğlunun dumanla başlayan güvercinle devam eden telefonla devrim yapan büyük iletişim serüveni, www (World Wide Web veya w3) servisi ile 1994 yılında yeni bir çağa girmiştir.

2000 yılı sonunda 360.985.492 olan internet kullanıcılarının sayısı 2011 yılında  2.095.006.005 kişiye ulaşmıştır. Dünya nüfusunun 6.930.055.154 olduğu düşünülürse bu trendin 10 yıl içinde nerelere geldiğinden yola çıkarak, önümüzdeki 10 yıl içinde nerelere varacağını kestirmek bizler için güç olmadığı gibi, şirketler için de güç görünmemektedir. Hele ki  bizim bakkal Mehmet amcanın internet sitesi kurup mahalleden çevrimiçi sipariş aldığı düşünülürse, pazarda çok büyük ve öngörülü bir şirket olmaya da çok fazla gerek yok gibi görünmektedir. Tabiî ki annemin pratik yöntemi hala sepeti aşağı salmak olsa da Mehmet amca gençlerin gönlünü fethetti bile. Ticari öngörüsü yüksek Mehmet amcadan kuşkusuz öğrenebileceğimiz çok şeyler var.

Şimdi Mehmet amcanın pazarlama stratejisine beraberce bir gözatlım isterseniz.

Mehmet amca internet sitesi kurarak;

 1. Benzerleri arasında farklılığını ortaya koyarak müşterinin dikkatini çekmiştir.
 2. Rakiplerinden bir adım öne geçmiştir.
 3. Kulaktan kulağa yayılarak, hitap ettiği mahalle sayısını internet üzerinden artırmıştır.
 4. Sepetle ekmek göndermeye hala devam etse de, internette vakit geçirmeyi bakkala gitmekten daha cazip bulan kardeşimin tüketim talebini tetiklemiştir.
 5. Bakkala gidip harcayacağım zamanı daha verimli kullanmama vesile olmuştur.
 6. Ürünün tüm marka ve çeşitlerini aynı anda 24 saat sergileyerek müşteri tüketim talebini artırmıştır.
 7. İnternetten alışverişe indirim kampanyası uygulayarak müşterinin gönlünü fethetmiştir.
 8. Parayı hala peşin almaktadır. :)

Not: Mehmet Amca SEO (Search Engine Optimization) tekniklerini de öğrenmek istemektedir.

Bakkal Mehmet amcanın vizyonu CocaCola’ nın ortaya koyduğu “Dünyada bu içeceği tatmayan hiç kimse kalmayacak.” vizyonuna göre  küçümsenebilir, ancak diğer bakkallara göre önemli bir vizyonu da ortaya koyduğu, bakkalın önüne dondurma şemsiyesi koymaktan daha öteye geçmek gerektiğini anlamış olduğu kesindir.

Tabii ki yukarıda yazdığımız faydalar bakkal Mehmet amca için geçerliyken hedef kitlesi iki mahalleden fazla olan şirketler için çok daha fazlasıdır. Buradaki kritik nokta şu ki internetin bilginin örgütlenmesine sebep olması, hızlı yayılması, gizlenememesi ve geniş kitlelere yayılmasıdır. Bu sebeplerle markalar açısından yaklaşık 2 milyar  insanın bulunduğu bu büyük pazar önemli gelir sağlamakla birlikte pazarlama stratejileri doğru kurgulanıp doğru yönetilmesi gereken hassas bir mecra olması da çok normaldir. Zira markalar artık şunu çok iyi kavramışlardır ki (kavramayanlar da vardır) tüm iletişim çalışmalarını yürüttükleri mecralar, yine iletişim çalışmaları için interneti yoğun bir biçimde kullanmakta ve bunun için sosyal medya iletişim uzmanları istihdam etmektedirler.

İnternetten iletişim çalışması yürütmenin öneminin henüz farkına varmamış şirketlerin düştüğü hatalardan birkaçını saymak gerekirse;

 1. Geleneksel pazarlama stratejilerinin kendileri için yeterli olduğu düşüncesi içinde bulunmak.
 2. Pazarda önemli rakiplerin bulunmaması.
 3. Sosyal medya iletişim uzmanı bulundurmalarına rağmen bu pozisyonu bir pazarlama stratejisi mantığında kullanmak yerine, web sayfası yöneticisi pozisyonu gibi kullanmak.
 4. Pazarlama stratejilerini bir bütün olarak ele almak yerini SEO çalışması düzeyine indirgemek. Tam da çoğu zaman bu sebepten, Sosyal medya iletişim uzmanı istihdam edip istihdam maliyeti oluşturmak yerine, getirilerini ve götürülerini öngöremeyerek SEO çalışması yapan özel şirketlerden hizmet almak.(Alınacaksa da bu hizmeti veren şirketin yaptıklarını profesyonelce kontrol edebilmek ve ne yapıldığından emin olmak gerekir ki bu da mecburen, yeni birini istihdam etmeyi gerektirir.)
 5. Marka oluşturma bilincinde olunmaması. Markalaşmamak.
 6. Hiç duymamak.
 7. Duyup araştırmamak.
 8. Belirli bir vizyon oluşturmamak.
 9. Ulaşılabilecek pazarın büyüklüğünün farkında olmamak.
 10. İletişim gücünün farkında olmamak.
 11. Bu alandaki rekabetin henüz farkında olmamak.
 12. Doğrudan hedef kitleye ulaşmanın en sağlıklı yollarından biri olduğunu düşünmemek.
 13. Pazarlama ekibinin bu alanda yeterli bilgi ve tecrübesinin bulunmaması.

Tabii ki burada belirttiğim 13 maddeyi genişletebiliriz. Ancak şunu da söylemek gerekir ki, şirketlerin bu konunun önemine varmamaları çok da anormal bir durum değildir. Zira ülkemizde şirketler, Google SEOyönetiminin önemini bundan 7-8 yıl önce başlamış olmakla beraber, sosyal medya’nın markalaşma ve hedef kitleye ulaşma açısından önemi ancak son 2-3 yılda anlaşılmaya başlanmış, özellikle kurumsal firmalar bu konuda öncülük etmişlerdir.(internetin ileri görüşlü bağımsız girişimcilerini de unutmamak gerekir). Dolayısıyla bu kadar az zaman içinde hele pazarlama stratejilerini trendlerini takip etmeyen firmalar için,özellikle yukarıda madde madde saydığım sebeplerden dolayı şaşılacak bir durum değildir.

Bu alanda çalışma yürüten şirketlerin çalışanlarına verdiği görevler hemen hemen birbirine benzemekle beraber tam bir bütünlük sağlanamamaktadır. Dolayısı ile piyasada bu alanda çalışanlara farklı farklı isimler koyulmaktadır.

 • Sosyal medya iletişim uzmanı
 • Sosyal medya uzmanı
 • Dijital pazarlama uzmanı
 • Medya iletişim uzmanı
 • Sosyal medya yöneticisi
 • SEO uzmanı
 • Kurumsal iletişim uzmanı (Sosyal medya içine dahil edilmiş olanı ve bana göre kısmen doğrusudur)
 • Halkla ilişkiler uzmanı (Sosyal medya dahil edilmiş hali) v.b.

Görmüş olduğumuz gibi bu pozisyon için pek çok isimlendirme yapılmaktadır. Görevler de aynı şekilde tam anlamıyla kurallaşmamıştır, çeşitlilik göstermektedir. Bunun nedeni çalışandan beklentilerin geniş bir çerçevede ele alınması gerekliliği, ancak yeteri kadar uzman bulunmayışı yada işverenin ne beklemesi gerektiğini tam olarak konuya hakim olmadığı için henüz tam olarak bilememesi.

Bunların içinde en uygun adlandırmanın sosyal medya iletişim uzmanı olduğunu düşünmekteyim. Sebep şudur ki, sosyal medya diğer iletişim çalışmalarından markalaşma açısından ayrı düşünülemez, kurumsal iletişim çalışmalarını da kapsamalıdır. Hitap ettiği kitlenin büyüklüğü ve hedef kitleye ulaşma gücü itibari ile diğer iletişim kanalları ile beraber de kullanılmalıdır. Destekleyici değil ana unsur olmalıdır.

Sosyal medya uzmanı nerden doğmuştur? Facebook, twitter, digg ve linkedin gibi bazı internet sitelerinde oluşturulan grupları ya da yazıları takip edenlerin çok yüksek sayılara ulaşması sonucu şirketleri pazarlama departmanlarını dikkatini çekti. Zira bu bir sponsorluk çalışması yapmaktan, dergi gazete reklamından v.b iletişim çalışmalarından  çok daha az maliyetliydi ve oldukça büyük bir hedef kitleye ulaşılabiliyordu üstelik etkili bir biçimde. Bu durumda  sitelere reklam vermeye, sosyal ağları yönetenlerle ortak çalışmaya ya da kendileri sosyal ağ oluşturabilecek kişileri istihdam ederek kitlelerine ulaşmaya çalıştılar. Tabii ki hızla gelişen bu süreç içinde önceleri teknik bilgisi olan ve SEO uzmanı olarak görev yapan çalışanların yerini sosyal ağlarda kurumu temsil edip yönetebilecek kişilere yönelinmeye başlandı Buradaki kritik nokta şu ki, sosyal ağ yönetmek bir pazarlama stratejisi marka kimliği doğrultusunda olacaksa bu SEO yönetmekten çok daha ağır sorumluluk gerektiren, pazarlama bilgisi olması gerektiren bir alandır. Şirketin diğer tüm iletişim çalışmaları ile beraber ele alınabilmelidir.

Çoğu zaman sosyal medya yönetmiş sosyal medya da yüksek hitlere ulaşmış kişiler sosyal medya uzmanı olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir hata yapıldığında, pazarlama departmanının konuya hakim olmaması nedeni ile katkısı azalmakta ayni şekilde sosyal medya uzmanının pazarlama departmanına olan katkısı da çok az olabilmektedir. Bu durum  sinerjinin oluşmamasına neden olmakta ve verimliliği düşürmektedir. Ancak sağlıklı olmasa da zorunlu nedenle uygulanabilir. Sebebi şudur ki henüz yeterli donanımda sosyal medya iletişim uzmanı çok azdır. Şimdi bu donanımlara genel anlamda değinelim.

Sosyal medya iletişim uzmanı olmak İçin ?

 1. Internet sosyal medyadan ibaret değildir çok geniş bir alandır ve bu mecrayı her anlamda iyi kullanmak gerekir.
 2. Teknik anlamda iyi kullanmak. (SEO, Yazılım)
 3. Markalaşma ve pazarlama stratejisi açısından iyi kullanmak.
 4. İnsan psikolojisini iyi yönlendirebilmek iletişim kurabilmek.
 5. Yaratıcı olmak.
 6. Yurtdışı kaynakları takip edebilecek kadar İngilizce bilmek. (Rekabetin arttığı bu alanda geride kalmamak için hayati öneme sahiptir. En yeni en son bilgiye her zaman siz sahip olmalısınız. Bu bilgiler için ana konular genel anlamda kurum, marka, sektör, sosyal medya, teknolojik altyapı olmalıdır)
 7. Diğer iletişim kanalları ile senkronizasyonu sağlayabilmek.
 8. Ajanslarla ilişkileri yürütebilmek.
 9. En önemlilerinden biri bu işi severek yapmak yaşam tarzı olarak kabul edip hayatınızın içine alıp profesyonelce ama keyifle yapmak.

Günümüzde şirketlerin satış hacimlerine, marka bilinirliğine önemli katkıları bulunan sosyal medya iletişim uzmanları; artık taşıdıkları sorumluluklarının gereği olarak kendilerini çok daha iyi yetiştirmelilerdir. Zira şirketler bu önemin farkına varmaya başladılar “kurumsal firmalardan başlayarak”  dolayısıyla da beklentilerini bu yönde değiştirmeye başladılar.

Diğer bir önemli konu ise özellikle orta ve küçük ölçekli şirketlerin sosyal medya iletişim uzmanlarının çalışma alanlarından biri olan SEO konusunda çalışmalar yürütmesi ancak bu çalışmaları ya teknik bilgisi olan kişiler yardımı ile ya da bireysel çabalarla yapmaya çalışmaktadır. Bu durumda  ülkemizdeki temel  arama motoru Google üzerinden gidecek olursak çoğu zaman SEO diye yapılmaya çalışılan bazı işlemler çoktan eskimiş olmakta, yarardan çok zarar getirebilmektedir. Unutmamak gerekir ki arama motorlarında sıralamayı yapan bir teknoloji şirketidir ve teknoloji şirketleri gelişmeleri yenilikleri takip eder optimizasyonu arar. Siz durursunuz ama onlar durmazlar. Hele bu kadar çok SEO yapan şirket ve kişi oluştuktan sonra kaliteli talep görecek içeriği belli bir sıralamaya koymak için teknolojisini geliştirmek zorundadır ve işleri git gide güçleşmektedir. Bu iş için yeterli düzeyde bilgisi olan sosyal medya uzmanları ile çalışamıyorsanız bile, temel prensip bu mesleği seven ve yeniliği arayan karakteristik özellikleri olan çalışanları tercih etmeniz uzun vadede firmanız açısından fayda sağlayabilecektir.

Koca bir kitap konusu olan bu alana küçük bir giriş yapmış olduk. ileride belki yazarım ama şimdilik bu makale ile yetineceğim. Mesleğe yeni atılacak arkadaşlar ve istihdam eden işverenler için bu yazı basit bir rehber olabilmiştir umarım.

Başarılar dilerim.

Yazan: Tevfik YAKUT

http://twitter.com/tvfkykt

tevfikyakut@gmail.com

Hakkında Fiyonklu Makarna

Moda Düşkünü - Pazarlama Uzmanı - Sosyal Medya ve İletişim Uzmanı - Web Tasarımcısı & Programcısı - Organizatör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir