Cumartesi , 20 Ağustos 2022

Meclis Personeline Sosyal Medya Uyarısı

TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığının 26 ağustos 2013 tarihli duyurusu meclis personeli olan siyasi parti grup başkanlıklarında grup danışmanı ve büro görevlisi, milletvekili danışmanı, ikinci danışmanı ve ilave ek yardımcı personel için bir duyuru yayınladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı başlıklı yayınlanan duyuruda Siyasi parti grup başkanlıkları personeli ve milletvekili personeline dağıtılan duyuru aynen şöyle ;

”6253 sayılı TBMM başkanlığı idari teşkilatı kanunun 30. maddesi ile yasama faüliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda siyasi parti grup başkanlıklarında grup danışmanı ve büro görevlisi, milletvekillerinin yasama faliyetlerini yardımcı olmak üzere danışman, ikinci danışman ve ilave( yardımcı) personel çalıştırılması hükme bağlanmıştır
Bu kapsamdaki personelin TBMM  başkanlık divanınca belirlenen çalışma usul ve esaslarında
Görevlerini mevzuata birlikte çalıştığı millletvekili veya siyasi parti grubu tarafından verilen talimatlara ve kendisi ile yapılacak sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getireceği , herhangi bir siyasi partiye üye olamayacağı ve siyasi faliyetler de bulunamayacağı, genel sekreterlik makamının yazılı izni olmadıkça görevi ile ilgili gizli bilgileri, görevinden ayrılmış olsa bile açıklayamayacağı, makale ve inceleme konusu yapamayacağı, bir başkası vasıtasıyla da olsa yayınlatamayacağı, basın ve yayın organlarına bilgi,belge ve beyanat veremeyeceği, bu bilgileri içeren, kitap, buroşür, dergi vs. yayınlayamayacağı hüküm altına alınmıştır. Disipline aykırı eylem ve işlemleri hakkında da 657 sayılı devlet memurları kanunu ile TBMM başkanlığı disiplin yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin uygulanacağı benimsenmiştir.
Bu kapsamda çalışan personelin, ilgili mevzuatta yer alan kurallara uyma konusunda hassasiyet göstermeleri, sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirenler dahil, aksine davranışta bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

tbmmsosyalmedyayasak

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir