Perşembe , 26 Mayıs 2022

Nevşehir Tarihi Zenginliği ve Nevşehir Haber Günlüğü

Nevşehir’in tarihi hakkında ve yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için haber50’yi ziyaret edebilirisiniz.

Kapadokya bölgesi olarak bilinen alanın içerisinde kalan Nevşehir ili milattan öncesine dayanan bir yerleşim kültürüne sahiptir. Tarih boyunca çok sayıda uygarlık bu coğrafyalarda hüküm sürmüştür. Hüküm sürmeleri boyunca da kendi geleneklerini, kültürlerini, dinlerini ve ekonomilerini yaşatmak adına önemli eserler ortaya koymuş veya inşa etmiş, kendi dönemlerinden günümüze yaşantılarına dair izlerin aktarılmasında rol oynamışlardır.
Şehrin günümüzde en önemli tarihi ve turistik merkezlerden biri olmasının temelinde binlerce yıllık yerleşim sonucu oluşan ortak kültür, gelenek ve dini miraslar yatmaktadır. Bir dönemler atlar ülkesi anlamında Katpatuka adıyla anılan bu diyarlarda Romalılar, Persler, Türkler, Moğollar, Hititler, Asurlar, Frigler gibi çok farklı çağlarda yaşamış önemli medeniyetler inşa etmiş toplumlar her türlü faaliyetlerde bulunmuşlardır. Şehir o zamanlar günümüzdeki kadar büyük bir yerleşim olmasa dahi söz konusu ortak kültür hazinesinden payına düşeni almıştır. Şehre turistik ve tarihi değerini kazanmasına yalnızca beşeri faktörler değil doğal yapılanmalar da yol açmıştır. Nevşehir’in önemli turistik ilçelerinden Ürgüp’teki Peri Bacaları doğadaki etmenlerin harika bir uyumunun eseridir. Volkanlar, küller, rüzgarlar ve akarsular gibi doğal faktörlerin milyonlarca yıllık dokunuşları neticesinde insan eli değmeyen sanat eserleri olarak adlandırabileceğimiz bu eserler ortaya çıkmıştır. Nevşehir haber denilince elbette herkesin aklına Kapadokya bölgesini kaplayan, hiç biri diğerine benzemeyen bu yapılar gelmektedir. Bütün zenginlikler birleşmesi Nevşehir’in günümüzde turizm ve tarihi alandaki ekonomik yapısıyla öne çıkmasına katkıda bulunmuştur.
Şehrin kurulu olduğu bölgede doğanın insanlara sunduğu imkanlar doğrultusunda muhteşem yer altı şehirleri inşa edilmiş, bölgeye özgü kayalardan farklı amaçlarda yapılar ortaya konulmuştur. Tarih boyunca beşer ile doğanın bütünleşmesinin, birbirine uyum sağlamasının sayılı örneklerinden birini oluşturur Nevşehir yöresi. Bu uyum günümüzde dahi devam etmektedir. İnşa edilen modern yapılar dahi doğanın renklerine ve karakterine fazlasıyla uyum sağlamaktadır.
Yapılan araştırmalar Nevşehir’in tarih boyunca bölgedeki ticari faaliyetlerde önemli bir geçiş noktası olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Tarih öncesi dönemlerdeki uygarlıkların gerçekleştirdikleri yöreye özgü ticari faaliyetler günümüze kadar uzanarak geleneksel bir hal almıştır. Yılların birikimiyle ortaya çıkarılan dokumacılık ve yöreye özgü taşlardan süsler yapılması öne çıkan faaliyetlerdir.
Tarih boyunca köy veya en fazla ilçe düzeyinde bir yerleşim yeri statüsünde olabilen şehir ancak 1954 senesinde il olarak lanse edilmeye başlanmıştır. Kısa sürede modern hizmetlere ve üretim tekniklerine ayak uydurularak Dünya çapında bir üne kavuşmuştur. Bölgede bulunan yüzlerce kilise, yer altı şehirleri, doğal şekillenmeler gibi zenginlikler yabancı turistlerin ilgisini çekerken Hacı Bektaşi Veli’nin burada yaşamış olması yerli turistlerin ziyaret akınına yol açmaktadır. Şehirde modern çağa uygun yeni yatırımlar yapılmaktadır. Nevşehir iş ilanları da bu bağlamda genel olarak turizm ve onun ihtiyaçlarına bağlı işletmeler üzerinden şekillenerek istihdam yaratılmaktadır.

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir