Pazar , 29 Mayıs 2022

Online İtibar Yönetimi

Seyirciler nerede, bu kullanıcılar kim?

21’inci yüzyılda yani ikinci milenyumun birinci yüzyı­lında “yeni iletişim çağı” başladı dersek pek yanılmış olmayız sanırım. Çünkü 20’nci yüzyılın sonuyla 21’inci yüzyılın başlangıcı diyebileceğimiz bir noktada, önce internet oluştu, sonra da üzerinde geliştirilen araçlar sayesinde hem insanlar hem de kurumlar açısından iletişim kurma şekli neredeyse tamamen değişti. Ne verilirse onu alan seyirci kitleler, yerini; bilgiyi kendi yaratan, geliştiren ve denetleyen kullanıcılar haline dönüştüler. Yani kısaca diyebiliriz ki kurum ve mar­kaların hedef kitlesi olarak karşılarında artık seyirciler değil kullanıcılar duruyor. Artık markaların yarattı­ğı dünya değil, kullanıcıların dünyasında marka yer alabilecek mi, bu önemli olacak. Biraz ironik de de­ğerlendirebiliriz bu durumu:”Ne de olsa artık seyirci değil, kullanıcı onlar.”

Sosyal medyanın ezici gücü!

Kurum ve marka itibarını nasıl koruyacağımız, çevrimi­çi “online” sosyal medya dediğimiz kavram geliştikten sonra kuşkusuz daha da karmaşıklaştı. Bundan 10 yıl öncesine kadar geleneksel medyanın gücünü kullana­rak, büyük bütçelerin yaratıcı fikirlerle buluşması sa­yesinde kurum/marka değerini ve itibarını korumak ve geliştirmek mümkün olabiliyordu. Memnun olmayan müşterilerin tek tek ses getirmesi nerdeyse imkânsız olduğundan genelde bu tür tüketici şikâyetleri cılız kalıyordu. Günümüzde ise sosyal medya aracılığıyla, önemli markalarındahi itibar kaybına neden olan va­kalarını sıkça duyuyor ve bir kısmına da şahit oluyo­ruz. Hatta bu günlerde sosyal ağların, ülkelerin rejim ve yönetimlerini bile değiştirebilecek gücün oluşması­nı sağlayan önemli bir araç olabildiğini de görüyoruz. Sizce bu durum, kurum ve markalar açısından hafife alınabilir mi? Bir ülkede iç savaşın çıkmasına yardım­cı olabilecek kadar enerjiyi barındırabilen bir mecra markalara neler yapabilir hiç düşündünüz mü? Sanı­yorum gelinen bu noktada şirketler artık, online itibar yönetimini kurumsal itibar politikalarının en önemli bölümlerinden birisi olarak görmeye başlayacaktır.

Yorumlar mı, reklamlar mı daha etkili?

Şunlardan hangisi sizin hedef kitlenize daha inandırıcı ve samimi gelir:”Abi, bu otomobili hiç düşünme bile, bak ben altı ay zor dayandım, her yeri zangır zangır sallanıyordu arabanın, satarken de çok zorlandım” diyen bir arkadaşın internet forumu üzerinden veya twitter, facebook gibi ağlarda yaptığı eleştirisi mi yoksa “Kalitenin adı bu”, “Aradığınız herşey onda, yok yok” anlamına gelen reklamlar mı? Sanırım bunun cevabı da yorumların tartışılmaz gücü de çok açık! Bu yorumu yapan kişinin bırakın arkadaşı hiç tanımadığı birisi dahi olsa etkisinin reklamlardan çok daha güçlü olması beklenen bir sonuçtur. O halde kurumların, yıllık harcama kalemlerini oluştururken reklamlara ayırdıkları bütçe gibi, bu yorumların krize dönmesini engelleyecek, mümkünse pozitife dönmesini sağlayacak online itibar yönetimi (ORM: Online Reputation Management) denen çalışmalara da ciddi bütçe ayırması gerekiyor. Artık çoğu kurum, özellikle de son kullanıcıya yönelik ürün ve hizmet sunan şir­ketlerin pazarlama departmanları için online itibar yönetimi kaçınılmaz bir ihtiyaç.

Online sosyal medya

Online itibar yönetimiyle ne kastedildiğinden önce, çevrimiçi “online” sosyal medya dediğimiz kavramın içinde neler var kısaca buna değinelim. Aşağıda sıra­ladığımız mecralar gün geçtikçe çeşitlenerek büyüyor, türev mecralar ortaya çıkıyor:

• Blog’lar: Günlükler, Fikir Liderleri, Öncüler ve Uzmanlar
• Wiki’ler: İçeriği, kullanıcıları tarafından oluşturulan bilgi kaynakları
• Arkadaşlık siteleri, sosyal ağlar: Face­book, MySpace, Orkut, Linkedin vb.
• Forum’lar: Tartışma Platformları
Sosyal İmleme (Bookmarking) Siteleri: Delicious, Stumpleupon, Magnolia, Digg, Red­dit gibi favori site ve haberlerin paylaşıldığı, oylandığı web siteleri
• İçerik paylaşım siteleri: YouTube, Flickr vb.
• Mikro Bloglama/Paylaşım siteleri: Twit­ter vb.
• Hayat Akışı (Life Streaming) Paylaşım Siteleri: Friendfeed vb.

Online İtibar Yönetimi

Yukarıda basitleştirilmiş olarak saydığımız sosyal mec­ralarda kurum ve markalar hakkında neler konuşuldu­ğunu takip etmek, fikir liderlerini tesbit etmek, kurum­sal sosyal medya politikası ve aktiviteler oluşturmak, gerektiğinde konuşmalara dahil olmak için yapılması gerekenlerin belirlenip uygulanmasına online itibar yönetimi diyebiliriz.

İtibar yönetimini üç temel fazda ele alabiliriz.

1) İzleme (Monitoring): Öncelikle sosyal medyada hangi mecranın işlevi ne, nasıl çalışıyor bunu anlamak ve arkasından marka/kurum hakkında hedef kitlenin neler konuşduğunu görmek gere­kiyor.
2) Analiz: Daha sonra blog­ları ve yazarları arasındaki bağlantıyı tesbit etmek, or­ganik gelişmeleri takip et­mek, öncüleri/fikir liderlerini (key influencers) ayırdede­bilmek gerekiyor.Nelerin dik­kat çektiğini araştırmak da yine bu süreçte yapmamız gerekenler arasında.
3) Katılım: Artık son sürece gelindiğinde, ne yapmalı veya yapmamalı, büyük ölçüde belirlenmiş olmalıdır. Oluşturulacak kurumsal medya politikasının ardından kurumsal blog kurulması, faydalı içerikler sağlanması, dikkat çekici aktiviteler yaratılması ve sosyal ağlarda ilgili sorunların cevaplanması ve çözümlenmesi bu aşa­mada yapılması gereken çalışmalardandır.

Aslolan hizmet yani ekiptir!

İzleme (monitoring) süreci internetde kolaylıkla bula­bileceğimiz birçok yerli veya yabancı web tabanlı uy­gulama ile yönetilebilmektedir. Yalnız unutulmama­sı gereken şey bu araçların sadece arama sonuçlarını getirdiği ve insan kaynağı olmadan gelen sonuçların ayıklanması, negatif ve pozitif yorumların DOĞRU şe­kilde belirlenmesi nerdeyse imkansızdır. Yani edinilen yazılım aracı hizmet olmadan tek başına hiç bir şey ifa­de etmeyecektir. Bunun için ya kendi şirketinizde insan kaynağı yaratmak ya da outsource ederek hizmet almak kaçınılmazdır. Genelde analiz süreci de bu hizmetin bir uzantısı olarak verilir.

Katılım, mutlaka en hassas süreç olarak değerlendi­rilmelidir. İyi analiz edilmeden yapılacak olan sosyal medyaya müdahale çoğunlukla samimiyetsiz ve olum­suz olarak değerlendirilecektir. Hatta krize bile yolaça­cak sonuçlar doğurabilir. Katılım sürecinin de bu konu­da bilgili profesyonel bir ekiple yönetilmesi çok daha iyi olacaktır. Bu sürecin ilk aşamasında “Kurumsal Medya Politikası”nın oluşturulması çok daha iyi olacaktır. Bu sayede sosyal medyada içe ve dışa dönük olarak nasıl bir kurumsal standartla hareket edileceği yani strateji belirlenmiş, kişilerin inisiyatifine göre inişli çıkışlı ve tutarsız bir katılım davranışı sergilenmemiş olur.

Yukarıdaki tabloda da gördüğünüz gibi katılımın kişi­sel ya da kurumsal olarak gerçekleşmesine göre oluşa­cak avantajlar ve dezavantajlar vardır. Kırmızı ile göste­rilenler karşılaşılabilecek dezavantajları yani sorunları simgelerken mavi kutular olası avantajları yansıtmakta­dır. Sol bölüm kurumsal sağ bölüm ise kişisel katılımla ilgili durumları gösteriyor. Buradan da görüleceği üzere ne yazıkki her durum için geçerli olacak belli sistematik bir reçete bulunmuyor.

Tüm bu nedenler ışığında online itibar yönetiminin mutlaka bu konuda tecrübeli bir ekiple yürütülmesi gerekliliğini bir kez daha vurgulamakda yarar var diye düşünüyorum. Dimyat’a pirince giderken evdeki bul­gurdan olmamak için…

Murat Yılmaz- Bu yazı 15 Nisan tarihli IP dergisinden alınmıştır.

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

One comment

  1. Yorumlar cok etkili cumku yoru.larda tecrube var aldimboyle oldu vs seklinde camasir makinasi alcamm arastirdik biraz ariaton dediler ama nete arastirdimmm
    Sotunluii bask aldim bende

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir