Salı , 28 Kasım 2023

Sanat Edebiyat Tarihimizin İlkleri

 • İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
 • İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
 • Batılı tekniği uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu
 • İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
 • İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
 • İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
 • İlk resmi Türkçe gazete : Takvim –i Vakayi
 • İlk yarı gazete : Ceride-i Havadis
 • İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
 • İlk özel gazete : Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
 • İlk pastoral şir: A.Hamit Tarhan /Sahra
 • İlk şiir çevirisini yapan ,ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci : Şinasi
 • Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren
 • İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
 • İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname
 • İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai
 • İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
 • İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat
 • İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 • İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
 • İlk hikaye kitabı : A:Mithat /Letaif-i Rivayet
 • İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim
 • İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Kutadgu Bilig
 • İlk siyasetname : Kutadgu Bilig
 • İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul
 • Dünya edebiyatındaki ilk modern roman : Cervantes/Don Kişot
 • İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
 • Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : KUTADGU BİLİG
 • İlk seyahatname : MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS
 • İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 • Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio Decamkeron
 • Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
 • Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: TEVFİK FİKRET
 • Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / SARF-ı TÜRKİ
 • İlk naturalist eserimizin yazarı: Nabızade Nazım / Zehra
 • Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
 • Şarkıyı icat eden: NEDİM
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam
 • İlk sözlüğümüz:Divan-ı Lügat-it Türk
 • İlk Türkçe sözlük:Şemsettin Sami:Kamus-ı Türki
 • İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 • İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig
 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri
 • Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem
 • Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
 • Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin
 • Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan :A. Hamit / Validem
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
 • İlk alfabemiz:Göktürk Alfabesi
 • Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi
 • İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı
 • Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
 • Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
 • İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 • Dünyanın bilinen ilk destanı:Sümerlerin Gılgamış Destanı
 • Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
 • Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
 • Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Ateşten Gömlek
 • Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas
 • Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos
 • İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : A.Vefik paşa
 • Deneme türünün kurucusu: Montaigne
 • İlk divan şairi: Hoca Dehhani
 • Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay
 • En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu
 • İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin
 • Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
 • Hakkında Talha Kuşcu

  şair organizatör.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir