https://juragankomik.com
Cuma , 14 Haziran 2024

Sosyal Medya: İnsanlara Güç Kazandırıyor mu?

Sosyal medya:  sebep, sonuç ve tepki

Hillary Clinton’ın yeniliklerden sorumlu danışmanı sosyal medyanın politikanın işleyişini nasıl etkileyebileceğini özetliyor.  Sosyal medya yeni konuşmalar başlatmanın yanı sıra seçmenlerin yeni profillerini ve dinamiklerini yansıtmaktadır–buna karşılık vermek de politikacıların görevidir.
Dışişleri Bakanı Hilary Clinton Ocak 2009’da Bakanlığın başına geçtiği zaman dünya üzerinde 4.1 milyar cep telefonu vardı.  Bugün bu sayı 5 milyarı aşmıştır; bu artışın %75’i kalkınmakta olan ülkelerde yaşanmaktadır. Bu kullanıcı grubuna 2 milyar İnternet bağlantısı da dahildir.
Ses ve veri iletebilen cep telefonlarının önemli ekonomik büyüme ve sosyal mobilite araçları oldukları ortaya çıkmaktadır.  Talep çok yüksektir ve artmaya devam etmektedir. Sonuçta bu teknolojik değişimlerin siyasi ekonomisi mevcut sosyal, ekonomik ve güvenlik şartlarını sarsmaktadır.
(İletişim, altyapı ve demografik değişikliklerin bu şekilde bir araya gelmesi tarihte bir ilktir)
Neden?  İnternetin uluslararası bir altyapı unsuru olarak ortaya çıkışı kitle iletişim teknolojisinde bir nesil değişikliğinin çok ötesindedir.  Bu tek bir ağda birleşen üçlü bir paradigma değişikliğidir.
 • Kitle iletişim araçlarının baskıdan yayına, yayından dijital ortama geçişini simgelemektedir.
 • Ancak aynı zamanda postadan telgrafa, telefona ve cep telefonuna geçişi temsil etmektedir.
 • Ve son olarak da ekonomi altyapısında deniz yolundan demiryoluna, karayoluna, ve şimdi de İnternet’e geçişi temsil etmektedir.
 • Bu karışım tarihte bir ilktir ve dönüşüm nedenidir.
  Bu karışıma bir de uluslararası göçlerin artışı ve kalkınmakta olan ülkelerde nüfusun yarıdan fazlasını gençlerin oluşturması gibi demografik değişiklikleri de eklemek gerekir. Bu karışım tüm dünyada sosyo-ekonomik ve siyasi şartları değiştirmektedir.
  Jakarta’dan Nairobi’ye ve San Fransisko’ya kadar ekonomik durgunluğa dirençli ICT pazarlarında bunun etkilerini görebilmekteyiz.
  İklim değişikliği ve insan genetiği konularında dünya çapında müştereken yürütülen araştırmalarda potansiyelini görebilmekteyiz.
  Ve Orta Doğu’daki hareketlerde de gücüne şahit olmaktayız.
  Güç büyük ölçüde ulus devletten ve büyük kuruluşlardan daha küçük kuruluşlara ve bireylere geçmektedir.
  Bu değişikliklerin ne anlama geldiğini daha henüz anlamaya başlıyoruz.
  Bu  karışıklık teknolojik bir tepki gerektirmemektedir.  Bir dış politika tepkisi gerektirmektedir.
  21. yüzyılın Che Guevara’sı network’tür.
  Sosyal medya ve siyasi isyan hareketleri
  Orta Doğu’daki olaylar teknolojinin neden olduğu bir devrim değildir – ama teknoloji önemli bir rol oynamıştır
  Açık söylemek gerekirse, Orta Doğu’daki olaylar teknolojinin neden olduğu bir devrim değildir.
  Bu isyan hareketinin ortaya çıkmasına gençler arasında yaygın işsizlik, yönetimdeki ailelerin sevilmemesi, yiyecek fiatlarının yüksekliği, ve diğer fAncak teknoloji önemli bir rol oynamıştır.  Henüz son değerlendirmeleri yapmak için çok erken olmakla beraber, bu son olaylardan bazı sonuçlar çıkarabiliriz.
  İlk olarak, teknoloji aynı görüşleri paylaşan insanlar arasında bir network oluşturarak siyasi değişimi hızlandırmış ve hareketin oluşmasında gerçek zamanlı eşgüdüme olanak sağlamıştır.  Bir hareket başlatma sürecini yıllarca değil sadece bir iki hafta ve ay süren bir sürece dönüştürmüştür.
 • İlk olarak, teknoloji aynı görüşleri paylaşan insanlar arasında bir network oluşturarak siyasi değişimi hızlandırmış ve hareketin oluşmasında gerçek zamanlı eşgüdüme olanak sağlamıştır.  Bir hareket başlatma sürecini yıllarca değil sadece bir iki hafta ve ay süren bir sürece dönüştürmüştür.
  • İkinci olarak sosyal medya zayıf olan bağları kuvvetlendirmiş, internetten birbirine bağlanan farklı görüşleri ve çıkarları olan insanları çevrimdışı protesto faaliyetlerinde bir araya getirmiştir.
  • Üçüncü olarak liderliği çok çeşitli oyuncular arasında paylaştırmıştır.  21. yüzyılın Che Guevara’sı network’tür.  Kitlelere ilham vermek, onları örgütlemek sadece tek bir kişiye bağlı değildir.
  • Dördüncü olarak da örgütlenmeyi kolaylaştıran sosyal medya platformları aynı zamanda haber bültenlerine bilgi sağlayarak geleneksel medyanın olan değişiklikleri bölgeye ve tüm dünyaya anlatmasına olanak vermiştir. Tahrir meydanında gençler Twitter’daki isimlerinin sembollerini (hashtags) taşıyan afişleri havaya kaldırdıklarında ne oldu?  Pan-Arap uydu televizyonları bu imajları yakalayarak dünyaya yayınladılar ve dikkatleri sokağın sesine çektiler.
  • Bu teknolojilerin diktatörlere mi yoksa demokratlara mı daha çok yaradığı konusundaki sıkıntılı tartışma sona ermiştir.
   Bu da diktatörlerin bu teknolojiyi etkin biçimde kullanmadıkları anlamına gelmez.  Kullanmaktadırlar.
  Merkezi olmayan enformasyon ağlarının enformasyonun serbestçe akışını kolaylaştırma ve isyan hareketlerine olanak sağlama konusundaki gücü açıktır. Bu bağlantı teknolojileri sadece insanların kendi aralarında fikirlerini paylaşmalarına ve daha önce ulaşılamayan veya yasak olan bilgiye erişmelerine olanak sağlamakla kalmaz; aynı zamanda dünyanın diğer taraflarında nasıl yaşamlar sürüldüğünü görebilecekleri bir pencere açar.
  Merkezi olmayan enformasyon ağlarının enformasyonun serbestçe akışını kolaylaştırma ve isyan hareketlerine olanak sağlama konusundaki gücü açıktır. Bu bağlantı teknolojileri sadece insanların kendi aralarında fikirlerini paylaşmalarına ve daha önce ulaşılamayan veya yasak olan bilgiye erişmelerine olanak sağlamakla kalmaz; aynı zamanda dünyanın diğer taraflarında nasıl yaşamlar sürüldüğünü görebilecekleri bir pencere açar.
  Bu teknolojilerin diktatörler mi yoksa demokratlara mı daha çok yaradığı konusundaki sıkıntılı tartışmalar bitmiştir.  İleri gözetleme araçları nedeniyle baskının artması tehlikesini görecek kadar gözlerimiz açılmıştır.
  Ancak bir bütün olarak bakıldığında yakın tarihte modern siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamın sinir sistemine işlemiş olan  network teknolojilerinin merkezi kontrole direnme ve bağımsız fikir hareketlerine güç verme eğilimi ile ilgili kanıtlar vardır.  O zaman konu bu güçleri ortak güvenliğimizi, ekonomik refahımızı teşvik edecek ve siyasi amaçlarımızın gerçekleşmesini kolaylaştırarak uluslararası toplumun çıkarlarını koruyacak şekilde nasıl kontrol altına alacağımızdır.
  Kendi başına teknoloji agnostiktir.  Toplumun mevcut sosyolojisini büyütür ve genişletir.  Eğer toplum demokrasi istiyorsa, bunu koloaylaştırır.  Toplum başka birşey istiyorsa onu da kolaylaştırır.  Eğer bir güç yapısını yıkmayı başarırsa yerine yeni bir yapı koymakta başarılı olacağının garantisi yoktur.
  Amerikan hükümetinin insanların kendilerine güç ve ilerleme sağlayan  bağlantı teknolojilerine erişim ve edinimlerini teşvik politikası bu nedenle teknoloji konusunda bir iddia değildir.  İnsanların Teknoloji sayesinde gelişim emellerini mümkün kılınabilmesi iddiasıdır.
  Sosyal medya hükümete insanlarla daha yerel ve organik bir biçimde doğrudan bağlantıya girebileceği güçlü bir araç sunmaktadır.  Diplomasi normal olarak egemen devletler arasında resmi etkileşim şeklinde yürütülür.
  20. yüzyılda hükümetler yabancı halklarla diplomasiyi mesajlarını sınır dışına yayınlayarak yürütmeyi denediler.
  21. yüzyılda diplomasideki en önemli yenilik insan insana diplomasi şeklinde oldu.
  Tüm ülkelerden insanlar bağlantı teknolojilerini ve sosyal medya ağlarını kullanarak birbirleriyle günün önemli konuları üzerine etkileşebilir.
  Ortak sorunlara çözümler üretebilirler, yeni fikirler edineblirler, veya görüşlerini değiştirebilirler; kendi ülkeleri dışındaki sosyal ve ticari girişimlere yatırım yapabilirler, ve birbirlerini eğlendirebilirler.
  Bu etkileşim artık meyve vermeye başlamıştır.
  • HIV’nin yayılması ile mücadele yürüten Uluslararası Hükümet Dışı Örgütler antiviral ilaçların kullanımı ile ilgili talimatlarını yollamak için SMS’ten yararlanıyorlar.
  • Kenya’da geliştirilen bir seyyar bankacılık sistemi dünyanın her yerinde inceleniyor ve benzerlerinin yapılmasına çalışılıyor.
  • Genç nesil daha açık bir toplum konusundaki umutlarını gerçekleştirmek için Tunus ve Mısır’da sosyal medya tarafından desteklenen olaylardan ilham alıyor.
  Dışişleri Bakanı Clinton Sosyal medyayı devlete yaklaşımımıza entegre ederek mümkün olduğu kadar çok  sektörle mümkün olduğu kadar çok dilde bağlantı kuruyor.
  Teknoloji tüm dış politika sorunlarımıza cevap vermeyecektir, ama değişik insanlara değişik sorular sormamıza imkan verecektir.
  Teknoloji tüm dış politika sorunlarımıza cevap vermeyecektir, ama değişik insanlara değişik sorular sormamıza imkan verecektir.
  Özet olarak, devlet işini global bir network üzerine yerleştirdik.  Bu network vasıtasıyla yeni toplumlarla konuşuyoruz, ve daha önemlisi onları dinliyoruz.  Sadece iki kulağımız ve tek bir ağzımız olduğunun bilincindeyiz.  Teknoloji tek başına tüm dış politika sorunlarımıza cevap vermeyecektir, ama değişik insanlara değişik sorular sormamıza imkan verecektir.
  Sadece bu özelliği ile bile İnternet devlet işleri için bir oyun kurucudur.
  yazı ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton’ın yeniliklerle ilgili üst düzeyli danışmanı ve meslektaşı Ben Scott tarafından yazılmıştır. kaynak: Nato İnt

  Hakkında Hasan Yener

  SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir