Perşembe , 23 Mart 2023

Sosyal Medyanın Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkisi

Teknolojisinin en çok dikkat çeken bölümü olan sosyal medya ile toplumsal sistem arasında iki yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Toplumsal hayatı dönüştüren sosyal medya, toplumsal hayattaki dönüşümden de etkilenmektedir. Sosyal ağların etkisinin sürekli olarak artması kamu yönetimini de etkilemiştir. Yurttaşlar sosyal medya araçlarını kullanarak kamu hizmetlerinden yararlanmanın ötesinde yönlendirici konuma geçmişlerdir.

Birleşmiş Milletler’in 2010 yılı araştırmasına göre giderek artan sayıda devlet birkaç yıl öncesine kadar mevcut olmayan online diyalog imkanını yaratarak, online içerik ve e-hizmetleri geliştirerek yurttaş ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele etmektedir. Portallar bu nedenle daha da entegre bir yapıya kavuşmuştur. Hemen hemen herkes için bilgiye ve e-hizmetlere ulaşmak eskiye göre çok daha kolaylaşmıştır. Bu özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Az gelişmiş ülkeler sosyal ağlar ve video paylaşımı da dahil olmak üzere online uygulamasını birleştirmek için çalışmaktadır.

Sosyal medya uygulamalarının en tartışmalı ve en çok ilgi çeken parçası sosyal paylaşım siteleri olmuştur. Broek, Frisen, Huijboom ve Punie, sosyal medya uygulamalarının kamu yönetimi üzerindeki etkisini anlatmak amacıyla www.patientslikeme.com adlı siteyi incelemiştir. Bu incelemeden çıkan sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: PatientsLikeMe (BenimGibiHastalar) ALS hastası olan 3 mühendis tarafından 2004 yılında hasta, doktor ve tedavi kurumlarından oluşan bir topluluk yaratarak tecrübe ve bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kurucuları ilk olarak kendi yaşadıklarından yola çıkarak hastalığın belirtileri, tedavi aşamaları, hasta yakınlarının bilmesi gerekenler gibi konularda topladıkları bilgileri paylaşmıştır. Daha sonra ilk olarak MS, parkinson ve AIDS olmak üzere pek çok farklı hastalıktan etkileneler de topluluğa dahil edilmiştir.

Dört yıl içinde toplam 25 bin 51 üye sayısına ulaşan sitenin önemli sosyal, yasal ve örgütsel etkileri olmuştur. Hastaların ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesiyle tedavinin daha etkili olmasına yardımcı olduklarını ileri süren site yönetimi hastaların doğru bilgiye ulaşmalarının sağlanmasıyla tedavi sürecindeki yanlışların azaldığını belirtmiştir. Site üyesi olan hastaların birbirlerine gönderdiği motivasyon mesajları sitenin sosyal etkileri arasında gösterilmiştir. Bölgesel tabanlı arama motoru sayesinde üyeler kendi bölgelerindeki hastaları bulup onlarla online iletişim kurabiliyor, hatta gerçek hayatta görüşüyorlar. Site geleneksel sağlık hizmetlerinin organizasyonunu da etkilemiştir. Daha bilinçli ve örgütlü hale gelen hastalar tedavileri konusunda söz sahibi olmuştur. Örneğin kendisine yanlış doz ilaç verildiğini sitede yer alan hasta öykülerinden fark eden bir hasta doktoruyla konuyu görüşerek ilaç dozunun değiştirilmesini sağlamıştır.

Yurttaş-odaklı anlayışı benimseyen Bahreyn e-devlet programı kapsamında web 2.0 uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır. Böylece yurttaşların strateji oluşturma ve uygulama süreçlerine katılımı sağlanmıştır. Bakanlıklar ve kamu kurumları yurttaşlarla etkileşimi sağlamak için açık devlet politikalarını kullanmaya başlamıştır. E-devletin yeni yüzü kendini Facebook, Youtube gibi sosyal ağlarda göstermiştir. Bunlara ek olarak, ulusal portal ve resmi sitelerde forum, canlı sohbet, online oylama, e-bülten ve diğer interaktif servisler bulunmaktadır. Ulusal portalın içeriği ve amaçlarının değişmesiyle birlikte aylık olarak belirlenen müşteri memnuniyet indeksinde 2009 yılı Mayıs ayında e-devletin % 85 oranında müşteri memnuniyeti sağladığı görülmüştür

Azime Telli (Follow @AzimeTelli )
bilgicagi.com

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir