Pazartesi , 30 Ocak 2023

Teamülden Defaktoya: Sosyal Medya

Teamülden Defaktoya: Sosyal Medya

Zaman göreceli bir kavram. Neden sonuç bağıntısında yol almakta olan. Olmuş olan, olacak olan. Hangi sistemi ön plana çıkarırsak çıkaralım içinde insan var. Bu taraftan bir bakış açısına dair kümelenmiş veya birikmiş bir akıldan söz edebiliriz. Aklın ürünü olmak.

 
Algı yönetimi bu yönüyle insan eliyle varlık sunan araçlar bağlamıyla kitleye ulaşır. Ulaşması gerekene “nokta atışı yapar mı?” 2012 teknolojisi noktasıyla muamma. Keza burda bir parantez açmak gerekiyor; ulaşması istenilene ulaştığında oluşturacakları! Etki – tepki restleşmesi ve gerilim.

 
Bu noktada süreç takip devreye girmekte. Komuta edilecek kodlamalar an üzerinden, hadi bir adım indirgeyerek mikrolaşalım diyerek örneklemlere gidecek hal yoktur! Bu bir sesle, bir görsel alanla, bir kokuyla, bir dokunuşla,… An üzerine yapılan kodlamalar agresif olabilmektedir. Agresif olma hali içinde riski barındırır. Bu durum “muhafazakar kodlama”larla sürekli bir çatışma içerisindedir.

 
Zemin inşa alanıdır. “Zihinsel adaptasyon”da süreç dahilindedir;  “uygun zaman eklentisi”nde. Hemen “beklenti yönetimi” kendisine yer ayırmakta ve bir adım öne çıkmaktadır. Zemin inşası ve beklenti yönetimi paralelinde  “algı şoklamaları” tırnak içinde “algı kırılmaları” üst alan bilinciyle alt alan bilincini kaosa itekleyebilmekte. Bu gerçekleştiğinde “dipnot sarkacı” hemen kendisini tazelemekte. Tazelemezse veya yeni bir algı ivmelemezse mevzi kaybeder.

 
Hem süvari hem muhafız, hem aitlik hem meşrulaştırmak. Birbirlerini tamamlayıcı değersel bir halkalar tanesi. İç alanı olduğu gibi dış alanı da beslemek / yapay gündem sortileri üretmekle yükümlü hisseder kendini bu taşıyıcı bireyler. Üstte değinilen bireyi açarsak; her birey kod taşıyıcısıdır. Her an bir kodun ürünüdür. Bunu biraz deşersek; “an nedir”e bir cevap aralarsak; bir önceki anın sonucu, bir sonraki anın nedeni. Her birey “potansiyel adanmış”tır sonucu bize uzak olmamalı.

 
Havuzlaşmak üzerinden yol alacak olursak; kumanda mekanizması içinde bir komutan ve haliyle bir yöntem ve yön değirmeni bağlı olarak sistematize edilmiş bir güzergah. Sihir ve ispirtizmaya dair hipnozlamalara karşı durum güncellemesine gebelenen “veri bankası” eklentisinde sigortalı kelimeler için ön ve sonrasını kodlamak gerekli. Şüphe en basit ve sıradan “kaçış dizaynı”dır. Gelen bilgiyi getirenler – getirilen zaman – getirilme nedenleri – olası sonuçları,… İşte “şüphe mekanizması” kurguladıysanız üzerine inşalar kolaylaşmaktadır.

 
Peki sorun açıkça hiç sisli olmadan, net bir biçimde devam etmekteyse ki devam etmekte. Sorun neyse odur; global olan durum – bir “kaos yönetimi”. Daha hızlı bir dairesel istişare, tam olmasa da sürekli yönetişim bizi “akıl tutulması”ndan alıkoyabilir. Bizi merkeze almak ve hareket noktasının biz üzerinden olması. Yedek bilgileri geri bildirimler için hazırda bulundurup etkileşimi daim kılmak.

Hakkında İsmail Hakkı Şengül

Yazar okur, okur yazar, yazar yazar, okur okur, kitap sever, sever kitap, sever sever, kitap kitap kitap!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir