Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” Tezsiz Yüksek Lisans programı

FMV Işık Üniversitesi, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında “Teknoloji ve İnovasyonYönetimi” Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı hayata geçiriyor.

İnovasyon konusunun artan önemine ve değerine paralel olarak, inovasyon konusunu ele alan bilimsel araştırmaların ve eğitim programlarının sayısı da hızla artmakta. Ülkemizde de iş dünyasında inovasyonun rekabet edebilme açısından zorunluluk haline geldiğinin her geçen gün daha fazla kavranmakta olmasına bağlı olarak, son yıllarda birçok yerli ve çok uluslu şirkette “teknoloji yönetimi” ve “inovasyon yönetimi” birimlerinin kurulduğu, “teknoloji yöneticilerinin” atandığı ve “inovasyon yönetimi” alanında şirket içi eğitimler verildiği görülüyor. İş dünyası artık rekabetçiliğini arttırabilmek için yeni fikir üretmeyi bilen, bu fikri projelendirebilen ve ticari değere dönüştürebilen bireylere ihtiyaç duymakta. Bu sebeple, inovasyon yönetimi alanında bilimsel eğitim almış ve yetkinlik kazanmış genç mühendis ve yönetici adaylarına her geçen gün daha fazla talep olacağı beklenmekte.

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı

FMV Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2012-2013 eğitim öğretim yılında “Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” Tezsiz Yüksek Lisans programını hayata geçirerek bu alanda var olan insan kaynağı ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefliyor. Işık Üniversitesi’nin, iş dünyasının kalbi Maslak Kampüsü’nde sürdürülecek olan program, günümüz “bilgi ekonomisinin” ve “küresel rekabetin” gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak, “teknoloji yönetimi”, “inovasyon yönetimi”, “bilgi yönetimi”, “yaratıcı düşünme” gibi alanlarda uzmanlık ve uygulama bilgisine sahip, teknolojinin hem teknik hem de sosyal ve idari boyutlarını bilimsel, bütünsel ve sistematik bir bakış açısıyla yorumlayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamakta.

Esnek eğitim içeriği ve sektörel deneyim

Türkiye’de ve tüm dünyada bu alanda özel sektörde günden güne daha fazla hissedilen ihtiyaç, nitelikli insan kaynağı açığı ve bunun devamında gelen yoğun talep üzerine geliştirilen bu özgün ve çok disiplinli yüksek lisans programı, kariyerini “teknoloji yöneticisi”, “ürün geliştirme yöneticisi”, “inovasyon yöneticisi” gibi alanlarda sürdürmeyi amaçlayan profesyonelleri ve genç yönetici adaylarını biraraya getirmeyi, bu alanlardaki güncel gelişmeler, kuramsal yaklaşımlar ve uygulama teknikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamayı hedeflemekte.

Program öğrencilerin bitirdikleri lisans programlarına veya yüksek lisans seviyesinde kazanmak isteyecekleri bilgi ve beceri konularına göre yapacakları tercihler doğrultusunda çeşitli alanlarda uzmanlaşmalarına imkanı sağlayacak biçimde esnek bir eğitim içeriği öneriyor.

“Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” Tezsiz Yüksek Lisans programı hakkında bilgi ve başvuru için 0 212 286 49 11 (dahili: 1531) aranabilir veya fbe@isikun.edu.tr adresine yazılabilir.

 

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir