Pazartesi , 30 Ocak 2023

Türkiye, Ilımlı İslâm, Ağabey ve BOP; Örnek Koy-Yönlendir-Birleştir-Yönet

Son yıllarda Amerika’nın Türkiye için uygun bulduğu yeni bir kimlik ve kişilikten sık sık söz edilmektedir. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) dedikleri büyük oyun tahtasında yeni almaşıklar oluşturmak için dev ülkenin başkanı ve ilgili bakanları bu hususta sık aralıklı beyanât vermekte, Türkiye’de uzun mücadeleler sonucunda sağlanmış Ilımlı İslam modelinin Ortadoğulu ülkeler (sadece müslüman ülkeler, israil hariç) için bir baston kimlik vazifesi görmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Çünkü; yeni çıkarlar bu baston kimliğe sarınndırılacak yeni uydu kişilikli müslüman ülkeleri gerektirmektedir…

Eski diktatöryal/baskıcı rejimlerin eski yöneticileri, mevcut koşullanmalardan bunalmış durumdalar ve yeni ittifak şemsiyeleri altında Amerika’dan ve Avrupa’dan hızla uzaklaşmaktadırlar. Irak’ın işgali de yeni ittifaklar peşinde koşulmasından kaynaklanan tehditlere verilmiş en yıldırıcı cevaptır. Buna rağmen müslüman ülkelerde artık gözü açılmış civcivlerin sayısı, kamuoyu oluşturacak düzeye ulaşmıştır; yılacak göz sayısı da bununla ters orantılı olarak azalmıştır…

Türkiye’nin atanmış elitlerinin kendi ülkelerinin Ilımlı İslâm’ın yegane ülkesi olarak takdim edilmesine ve bu kılıkla dolaşmasına itirazları vardır. Bu itirazı da anlamlandırmak çok zor görünmekle beraber, bu itirazdan “istemem ,yan cebime koy” pratiğine uygun telakkiler algılamak da çok kolaydır…

Lozan’la beraber Türkiye’ye yüklenen sorumsuzluk şu anda gereksiz bulunmaktadır; BOP çerçevesinde ve verilmiş kararlar doğrultusunda eski hilafetten kaynaklanan sorumluluk yeniden tesis edilmek istenmediktedir. Halifeliğin kurumsal anlamda diriltilmesi mümkün olmasa bile, 85 yıllık dağınık İslam ülkelerine bakıldığında eski Baba’nın yerine güçlü bir Ağabey gerektiği gerçeği gözönüne konmakta ve bunun vazgeçilmez tek seçenek olarak kabul edilmesine çalışılmaktadır. Eski strateji; sahipsiz bırak, böl ve yönet idi. Yeni strateji; örnek koy, yönlendir, birleştir ve yönet…

Amerika’ya göre Türkiye’nin güçlenmiş kişiliği, netleşmiş kimliği (Ilımlı İslam), son hilafetin ülkesi konumuyla yeni ittifakların müslüman ülkeler üzerinde egemenlik kurmasını engelleyecek tek seçenektir…

Batı, kendi özgürleştirici gücünü ek destek olarak kullanmakta ve bilginin engellenemez akışını yönlendirmeyi hedefleyerek, yine diğer ittifaklara göre bir adım önde gitmeyi başarmaktadır. Diğer yeni ittifaklar (Rusya ve Peykleri) eski ittifak gerekçeleriyle hareket merkezleri oluşturmakta; eski usullerle silahlanıp, birlikte, yan yana, sırt sırta durmayı başararak batıya karşı dik durmayı denemektedirler. Eski-yeni karşıtlığında eskinin kazanan taraf olmayacağı açıktır…

Komünizme karşı oluşturulan yeşil kuşağın yerine, yine aynı eksenli ittifaklara karşı Ilımlı İslâm kuşağı oluşturmak istiyor Batı…Dünya’nın en büyük gücü ne istiyorsa onu yapacaktır. Bu, her ülkede ayaklanmalar veya bölünmeler oluşturmakla elde edilecekse, bunu organize edecektir; terörist saldırılar artacaksa bunu kontrol edecektir; siyasi seçenekler değiştirilecekse tayin edici olacaktır…

Türkiye için esas sorun, her şeyin farkında olduğu imajını güçlü bir şekilde hissettiren atanmış elitlerin, Amerika’nın tüm emirlerine neden şartsız destek verdiğidir. Tam bağımsız politikaları ilke edinmiş olmak, tam bağımsız yöneticilere sahip olmayı gerektirdiği halde, atanmış elitlerin kendi seçilmiş amirlerini neden güçsüzleştirdiklerini sorgulamak ve anlamak gerekir…

Gerçekte tam bağımsızlığın mümkün olmadığını görerek eski usul ittifaklarla yetindiklerini saklayanlar, bu niyetlerini halklara tam bağımsızlık, diyerek onaylatmak için seçilmiş siyasi güçleri zayıflatmakta mıdırlar? Bu açıklığa kavuşturulmadıkça ne siyaset ne de güvenlik beyanları asla bağımsızlıkla tutarlı bir içerik yansıtacaktır. Bir Enver gerçeği tarihte yerini muhafaza ederken, yeni Enverlerin ne kadar başarılı olacağı da açıktır; ancak atanmış elitlerden çok sık Enverler çıkması ülkenin içindeki güçlü ellerin varlığının görünebilmesi adına büyük bir fırsattır da… Bunlar, hiç değilse gözleri açılmış civcivlerin sayısının artmasına sebep olmaktadırlar…

Dünya müslümanlarının gerçekte Türkiye gibi bir ağabeye ihtiyaçları var…Buna ilahî oyunun egemen oluşu demek mümkünse, en büyük güç olan Allah bunu o dev ülkenin eliyle tesis edecektir de; fakat suyun akacağı mecra o dev ülkenin dilediği mecra olmayacaktır… 85 yıllık lozan dayatmasıyla oluşan yapay ayrılık, yine başka bir dayatmayla BOP’la sona erecek; Türkiye, küresel güçler tarafından kontrol edilemeyecek bir güce ve büyüklüğe ulaşacaktır. Atanmış elitlerimizin farketmiş olabileceği bu gerçek,onların tepkisel duruşlarını anlamamıza yardımcı olmaktadır…Türkiye kendi kimliğinde denenen dinsizliğe karşı, yine kendi kimliğinde denenecek olan din mecrâında ilerleyecektir; ancak asla bir kukla veya kuklaların bağlandığı bir değnek olmayacaktır…

Seçkin Deniz,

-25.05.2007-

Hakkında Seçkin Deniz

Analist Yazar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir