Türkiye’de Sosyal Medyayı Anlamak

Özellikle 2008 yılından itibaren kullanıcı sayılarının büyük bir artış göstermesiyle dikkatleri üzerine çeken sosyal medyanın Türkiye’de bir fenomen olma yönündeki ilk ciddi adımını Pazarlama dünyasının onu keşfetmesi ile attığı söylenebilir. Her ne kadar iş dünyası sosyal medya üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdıysa da sosyal medya gerçek anlamda hak ettiği ilgiyi Arap Baharı ve Gezi Parkı gibi toplumsal hareketlerde oynadığı büyük rol sonrasında görmeye başlamıştır. Oysaki kapılarını dünyadaki tüm internet kullanıcılarına açtığı dönemden itibaren sosyal medya, insanlık iletişim tarihinde yaşanan en önemli kırılmayı ifade etmektedir. İletişim ve iletişim araçları ise Neil Postman’ın belirttiği gibi kültürün en önemli belirleyicileri arasındadır: “kültür sözün eseri olmakla birlikte, resimden hiyeroglife, alfabeden televizyona kadar her iletişim aracı ile yeninden yaratılmaktadır”.    

Bir iletişim aracı olarak sosyal medya, insanların başlangıçta anonim olmayı daha güvenli bulduğu internet ortamında; görselliğin, görmenin ve görünmenin ön planda olduğu bir iletişim şeklini deneyimleyerek kendi benliğini mekana bağlı sosyal dünyanın dışında oluşturulan siber alanda yeninden inşa ettiği bir ortamdır. Bu yönüyle sosyal medya insanların iletişim kurma, sosyalleşme, kendilerini ifade etme, sosyal çevresini gözlemleme ve algılama biçimlerini köklü dönüşüme uğratan bir kavram olmuştur. Dolayısıyla sosyal medya kullanımını anlamak için ciddi anlamda sosyolojik incelemelere ihtiyaç vardır. İşte bu noktada USMED Sosyoloji Grubu sosyal medyanın işletmeler, pazarlama, toplumsal hareketler ve siyaset dünyası açısından önemini reddetmemekle beraber sosyal medya analizlerinin sadece bunlardan ibaret algılanmaması gerektiği inancına sahip olarak özellikle Türkiye’de sosyal medyanın sosyolojik boyutlarını araştıran çalışmaların çeşitlenerek artması gerektiğini düşünmektedir.

Bu görüşler ışığında USMED Sosyoloji Çalışma Grubu, “Türkiye’de Sosyal Medyayı Anlamak” adındaki ilk çalışmasına başlamış bulunmaktadır. Şüphesiz ki son yıllarda Türkiye’de sosyal medya kullanımı ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır ancak sosyal medyanın sürekli yeni uygulamalarla değişen ve gelişen bir mecra olması nedeniyle bu alanda özgün ve güncel çalışmaların yapılması toplumun sosyal medya ile ilişkisindeki değişimleri görebilmek açısından önem arz etmektedir.

Söz konusu çalışmamızda kişilerin sosyal medya kullanım amaçları, sosyal medyada ne yaptıkları, sosyal medyanın kişilerarası iletişimde davranış ve tutumları üzerine etkileri, sosyal medyanın geleceği ile ilgili görüşleri, toplumsal hareketlerde sosyal medyanın yeri… vb. konular hakkında elde edilen bulgular bilimsel olarak yorumlanacaktır. Ayrıca bu yorumlar bir rapor haline getirilerek USMED’in resmi sitesinde yayınlanacaktır. Ankete katılmak için tıklayın.

Sosyal Medya ve Sosyoloji Çalışma Grubu Koordinatörü

Araş. Grv. İlhan Korkmaz

Hakkında İlhan Korkmaz

Araş. Grv. İlhan KORKMAZ, 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesinde Sosyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. 2012 yılının Nisan ayından beri Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam eden İlhan Korkmaz, temel ilgi alanları olan iktisat sosyolojisi ve iktisadi kalkınmanın yanı sıra sosyal medyanın sosyolojik boyutları üzerine de çalışmalar yapmaktadır.

2 comments

  1. Pingback: Türkiye’de Sosyal Medyayı Anlam...

  2. Pingback: Türkiye’de Sosyal Medyayı Anlam...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir