https://juragankomik.com
Perşembe , 20 Haziran 2024

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Kuruldu!

Anlık İletilerin Doğum Süreci

Anlamdan yoksun olarak gelişen postmodern dünya yaşadığımız anlık olayların herhangi bir kontrolden geçmeden ve doğruluk sınırı gözetmeksizin bilgiyi kitlelere paylaşabilme olanağı sunmuştur. Ünlü düşünür Jean Baudrillard, bütünsellikten kopuşun ve anlamdan kayboluşun sürecini şöyle ifade edecektir: “Artık yapılacak şey parçalarla oynamaktan ibarettir. Parçalarla oynamak işte bu postmoderndir.”

Bütünün parçalara ayrılması, anlık olaylarla ve anlık paylaşımlarla bütüne doğru yol alınması, bir nevi matrix alemini inşa edecek, bilgiyi herhangi bir araca yüklemeye gerek kalmadan paylaşıma açarak sosyal toplumun üyelerinin doğuşunu hızlandıracaktı. Sosyal toplumun üyeleri özellikle 2000′li yıllardan sonra varlık göstermeye ve üretmeye başladılar. 2000′li yılların başından itibaren ivme kazanan ve Web 2.0 teknolojisine geçişle beraber çeşitli portallar ve chat odalarında buluşan yeni sosyal toplumun üyeleri, birbirlerinden çok uzakta olsalar dahi karşılarındaki gerçek kişilerin simülasyonlarıyla vakit geçirmeye, oyun oynamaya, iletişime halinde olmaya ve anlık haberleşmeye başladılar.

Web 2.0′ın gelişimiyle birlikte belki de birçok kişinin tahmin edemeyeceği bir yola doğru hızlıca yol alınmaya başlanmıştı. Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra hareketlenen ve günümüze kadar sistemleşen iletişim dünyasının kodları, tabiri caizse yeniden yazılmaya muhtaç kaldı. Özellikle sosyal medyanın da gelişimiyle, tüm dünyada gazete ve matbu yayınların teknolojinin hızıyla paralel hareket etme zorunluluğu doğmuştu. Bilginin herhangi bir araca bağlı kalmaksızın sosyal medya siteleriyle direkt online toplumun üyelerine ulaştırılabilmesi, gazetecilik ve habercilik mecralarının yeniden tanımlanmasını zorunlu kıldı. Fakat bir sorun ortaya çıkmıştı, bilginin doğruluğu nereden anlaşılacaktı?

Sanal mecrada kitleleri küresel anlamda bir araya getirebilme ve daha hızlı iletişim sağlayabilme olanakları bireysel kullanıcılara ciddi bir güç katacaktı. Ama paylaşılan onca bilginin doğruluk kriterinin hâlâ konuşulamaması ve tespit edilememesi ciddi bir sorun olarak karşımıza duruyordu.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED)

Teknoloji ve internetin hızlı ve etkileyici değişimini uluslararası boyutta takip edebilmek, sosyal medyanın gücünü kolektif, bağımsız ve açık sözlü tarzıyla kullanabilmek için Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) kuruldu. Henüz kuruluş aşamasında sosyal medya bilincine sahip kişi ve kurumlarca mercek altına alınan USMED, sosyal medyada etkin genç kurucularıyla geleceğin sosyal medya sahasını inşa etmeyi hedeflerken mevcut sosyal medya mecralarındaki çarpıklıkları da onarmayı planlıyor.

Uluslararası sahada sosyal medya, dijital medya ve mobil medya kullanıcısı olan şahıs ve kuruluşların temsil edileceği dernek, yapacağı faaliyetlerle sosyal toplulaşmanın da getireceği dayanışmayı alanında bir ilk olarak bilince dönüştürmeyi, sosyal sorumluluk projelerinin çoğaltılmasını ve yeni medya sahasını geliştirmeyi amaçlıyor.

Hem akademik hem bağımsız çalışma grupları oluşturacak olan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED), üniversitelerde, çeşitli kurum ve STK’larda düzenleyeceği ulusal ve uluslararası panellerle ve aktif çalışma gruplarıyla, geleceğin çalışma ve üretme sahası olarak görülen sosyal medya alanında bir bilinç düzeyi oluşturmayı hedef edinmiştir.

Sosyal medya alanında dayanışma ve yardımlaşmayı destekleyecek Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED), aynı zamanda yeni gelişen ve yapılandıran sosyal medya alanındaki hak ve özgürlüklerle ilgili anayasal kazanımlar sağlamak üzere raporlar hazırlayıp kamuoyuna sunacaktır.

Muhakkak ki sosyal mecralar, insanlara, bir kimlik, etiket sağlamaktadır. Bu durum geleneksel medyada olduğu gibi, sosyal medya da geçerlidir. Bu kimlik ona üstüne giydiği elbise ya da yaptığı iş kadar değer katmaktadır. İnsanların sosyal medyada düşüncelerinin gelişimini inceleyebileceğimiz yakın gelecek, bizlere sosyal medyada kişilerin varlığının ne kadar bilinçli olması gerektiğini de göstermektedir. Uluslararası Sosyal Medya Derneği, sosyal medyada ve internet dünyasında insanî bir zorunluluk ve vicdanî bakış açısını kaybetmeden bilinç oluşturmayı ve uluslararası platformda sosyal medyada teknik ve sosyal yönden öncü olmayı planlamaktadır.

Türkiye ve dünyada sosyal medya alanında yapılan çalışmaların kalitesinin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizen Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) BAŞKANI SAİD ERCAN, amaçlarının Türkiye özelinden başlayarak tüm dünyada sosyal medya kazanımlarının artmasını, sosyal medya çalışanlarının teknik yönden desteklenmesi ve gelişiminin sağlanması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sosyal medyanın diğer işkollarıyla entegrasyonun başarılı bir şekilde planlanması ve USMED’i Türkiye’nin dünya çapında sembol sivil toplum kuruluşlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini ve sosyal medyaya emek veren, ilgi duyan, sosyal medya alanında çalışmalar yapmak isteyen kişi ve kuruluşları USMED’e davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Derneğin İletişim Adresleri;

Web: www.usmed.org.tr

e-mail: info@usmed.org.tr

Facebook: www.facebook.com/usmedorgtr

Twitter: www.twitter.com/usmedorgtr

Usmed English: www.twitter.com/usmed_en

Usmed Espanol: www.twitter.com/usmed_es

Usmed Arabic: www.twitter.com/usmed_ar

Youtube: www.youtube.com/usmedorgtr

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir